Huvud / Undersökningen

Rinsulin R - officiella instruktioner för användning

Idag producerar den farmakologiska industrin olika former av insulin. För närvarande används flera typer av insulin i medicin.

Gruppanslutningen av insuliner bestäms oftast beroende på varaktigheten av deras verkan efter administrering till människokroppen. I medicin finns det droger av följande längd:

 • ultrakort;
 • kort;
 • genomsnittlig verkningsaktivitet
 • droger av den långa åtgärdsperioden.

Användningen av en eller annan typ av insulin beror på patientens individuella egenskaper och för behandling av diabetes mellitus med insulin.

Olika typer av insulin skiljer sig från varandra både i sammansättning och i syntesmetoden. För varje typ av insulinpreparat utvecklas instruktioner för användning i enlighet med egenskaperna hos kompositionen och förfarandet för framställning av läkemedlet.

Dessutom finns det allmänna krav som bör följas under insulinbehandling. Varje insulinpreparat har vissa indikationer och kontraindikationer att använda.

Vad är insulin?

Insulin är ett proteinpeptidläkemedel med hormonellt ursprung. Insulin används som ett specifikt medel vid behandling av diabetes.

Insulin är ett hormon som är aktivt involverat i kolhydratmetabolism och bidrar till att minska koncentrationen av glukos i patientens blodplasma. Reduktion av kolhydrater i blodet uppnås genom att öka konsumtionen av socker insulinrelaterade vävnader som påverkas av insulin. Insulin bidrar till processen med glykogensyntes av levercellerna och förhindrar omvandling av fetter och aminosyror till kolhydrater.

Med brist på insulin i människokroppen observeras en ökning av halten sockerhalt i blodplasma. Ökningen i blodglukos framkallar utvecklingen av diabetes och relaterade komplikationer. Brist på insulin i kroppen uppträder som ett resultat av störningar i bukspottkörteln, som uppstår på grund av funktionsfel i endokrinet, efter skada eller med en stark psykologisk belastning på kroppen i samband med förekomsten av stressiga situationer.

Preparat innehållande insulin är gjorda av bukspottskörtelvävnad från djur.

Oftast vid tillverkning av droger användes bukspottskörtelvävnad hos nötkreatur och grisar.

Indikationer för användning av insulinpreparat

Indikationer för användning av insulin är närvaron i den mänskliga kroppen av progressiv diabetes mellitus i insulinberoende form.

I en liten mängd insulin kan användas vid behandling av vissa leversjukdomar.

Om det behövs kan du använda droger med insulin vid behandling av neuropsykiatriska och psykiska sjukdomar.

Förutom användning av hormonläkemedel vid behandling av diabetes mellitus kan insulinindikationer för användning ha följande:

 1. förebyggande och behandling av acidos;
 2. förebyggande av utvecklingen av kroppens utarmning
 3. behandling av tyrotoxikos;
 4. furunkulosbehandling;
 5. Läkemedlet används i dermatologi vid behandling av diabetisk dermopati, eksem, urtikaria etc.
 6. används i närvaro av jästlesioner i huden.

Användningen av insulin vid behandling av alkoholism och vissa former av schizofreni visade ett bra resultat. I behandlingen av vissa former av schizofreni används insulin-comatosbehandling. Vid användning av denna behandling injiceras en dos insulin som kan ge upphov till hypoglykemisk chock i patientens kropp.

I vissa fall kan läkemedel som innehåller insulin införas i kroppen när man avbryter nervsystemet och återställer dess effektivitet.

Användningen av droger kräver noggrant indikationerna för användning av insulin, så att du kan undvika förekomsten av komplikationer med införandet av läkemedlet i kroppen.

Kontraindikationer och speciella anvisningar

Kontraindikationer mot insulinets användning är sjukdomar som:

 • pankreatit;
 • jade;
 • hepatit;
 • närvaron av njursten och förvärring av njursjukdom;
 • förekomsten av dekompenserad hjärtsjukdom;
 • närvaron av magsår och duodenalsår.

Utöver dessa skäl kan insulin kontraindikationer ha följande:

 1. Förekomsten av en insulinberoende överkänslighet mot syntetiskt insulin hos en patient med diabetes mellitus;
 2. Förekomsten av hypoglykemi i patientens kropp eller förutsättningarna för dess förekomst;

En relativ kontraindikation för användning av preparat som innehåller insulin är närvaron i patientens kropp av en allvarlig form av allergi av omedelbar typ för preparat som innehåller insulin.

Mycket många läkemedel som innehåller hormoninsulin rekommenderas inte för insulinbehandling av insulinberoende diabetes mellitus under graviditet och amning. Under graviditeten bör du använda droger som är gjorda på basis av hormoninsulin, som har animaliskt ursprung.

Under födelsetiden och amning bör preparat som framställts på basis av humant insulin användas.

Biverkningar och speciella användningsvillkor

De huvudsakliga biverkningarna av insulin på kroppen manifesterar sig vid överdosering under injektionen. Vid överdosering sker en ökning av insulinns nivå i blodplasma.

En ökning av insulininnehållet i patientens kropp under en otrolig måltid kan utlösa utvecklingen i kroppen av en insulinberoende typ av hypoglykemi, vilket kan leda till hypoglykemisk chock.

Ökad mängd insulin i kroppen leder till ökad svettning, utseende av yrsel, en ökning av spionkörtelns sekretoriska aktivitet och utseende av andfåddhet. Med en stark överdos av insulin och utan snabb administration av droger eller matrika med kolhydrater kan medvetslöshet och konvulsioner förekomma. Ytterligare försämring leder till hypoglykemisk koma.

För att eliminera överdosering med preparat som innehåller insulin krävs det att man tar 100 gram vitbröd, sött te eller några matskedar socker vid de första symptomen av dosering.

Om det finns markerade tecken på chock, ska patienten ges intravenös glukos. Vid behov kan du dessutom administrera adrenalin subkutant.

Särskild vård krävs vid användning av insulin av syntetiskt ursprung hos patienter med diabetes mellitus, i närvaro av koronarinsufficiens och vid upptäckt av störningar i hjärncirkulationen. Vid användning av långvarigt insulin krävs en systematisk undersökning av patientens urin och blod för sockerarter i den. En sådan studie för att klargöra den optimala tiden att ta drogen för att uppnå maximal positiv effekt.

För införandet av läkemedlet används oftast speciella insulinsprutor eller speciella sprutor.

Användning av sprutor eller pennor beror på vilken typ av insulin som används under insulinbehandling.

Metod för användning av droger

Oftast är administrering av preparat som innehåller insulin intramuskulärt eller subkutant. Med utvecklingen av en koma, introduceras insulin genom intravenös injektion.

Den erforderliga insulindosen vid behandling av diabetes mellitus genom insulinbehandling bestäms individuellt.

Den genomsnittliga dosen insulin som krävs för insulinbehandling av diabetes mellitus kan variera i intervallet från 10 till 40 U.

Vid diabetisk koma kan upp till 100 U av läkemedlet injiceras under huden för att kompensera för ett comatos tillstånd per dag. Och vid användning av intravenös administreringssätt, högst 50 U. I andra fall är dosen av användning av läkemedlet från 6 till 10 U.

En speciell spruta används för injektioner, vilket gör det möjligt att injicera hela volymen av läkemedlet utan en rest, så att man undviker fel i doseringen.

Den dagliga dosen av insulin injiceras i kroppen i enlighet med rekommendationerna och beroende på vilken typ av läkemedel som används. Injektioner utförs i enlighet med det system som utvecklats av endokrinologen.

Läkemedlets verkan börjar efter introduktionen, beroende på dess typ:

 • ultrashort börjar fungera efter 15 minuter;
 • långvarig drog börjar fungera efter 1-2 h.

För lagring av insulinglasflaska används. Lagra läkemedlet bör vara på en sval plats som är skyddad mot solljus.

Videon i den här artikeln berättar när insulin behövs.

insulin

Latinnamn: Insulin

Aktiv beståndsdel: Insulin (insulin)

Beskrivning relevant för: 13.10.17

Insulin är ett proteinpeptidhormonalt läkemedel som används som en specifik behandling för diabetes. Drogen påverkar aktivt kolhydratmetabolism. Det bidrar till att sänka blodsockret och dess absorption genom vävnaderna. Insulin bidrar också till syntesen av glykogen och förhindrar omvandling av aminosyror och fetter till kolhydrater.

Släpp form och sammansättning

Finns i form av en lösning och suspension i flaskor och specialpatronsystem (patroner, ärmar och system avsedda för användning med en sprutpennan).

Indikationer för användning

Huvudindikationen för insulin är diabetes mellitus i en insulinberoende form. I små doser, ca 5-10 u, bidrar läkemedlet med botemedel mot vissa leversjukdomar, liksom med acidos, förlust av styrka och utmattning, med tyrotoxikos och furunkulos. Det används ofta i dermatologi, vid behandling av diabetisk toxidermi, eksem, urtikaria, akne och psoriasis, kronisk pyoderma och jästhårsskador.

Ansökan i psykoneurologisk och psykiatrisk praxis är möjlig. Det används vid behandling av alkoholism, med utmattning av nervsystemet. Vissa former av schizofreni behandlas ganska framgångsrikt med hjälp av insulin-comatosbehandling. Med denna terapi administreras läkemedlet till patienten i doser som kan orsaka hypoglykemisk chock.

Kontra

Kontraindikationer mot användningen av sådana sjukdomar som pankreatit, nefrit, hepatit, njursjukdom, dekompenserad hjärtsjukdom, levercirros, peptisk sår och duodenalsår.

Instruktioner för användning Insulin (metod och dosering)

I de flesta fall injiceras insulin subkutant eller intramuskulärt med en speciell spruta. Endast i de svåraste situationerna, exempelvis i diabetisk koma, kan den administreras intravenöst. Preparat i form av en suspension kan endast administreras subkutant.

Den dagliga dosen administreras vanligtvis i 2-3 doser före måltiden (i en timme eller en halvtimme). Effekten av en enda injektion börjar på en halvtimme och varar ca 4-8 timmar. Med intravenös administrering av läkemedlet uppnås maximal effekt på 20-30 minuter, och efter 1-2 timmar återgår insulinns nivå i blodet till dess ursprungliga nivå. Innan du tar drogen i form av en suspension av långvarig verkan i sprutan, ska innehållet i injektionsflaskan skakas för att bilda en enhetlig suspension.

Vid behandling av diabetes med hjälp av denna medicinering är det samtidigt nödvändigt att följa en speciell diet. Insulindosen i diabetes väljs alltid individuellt, baserat på sjukdomens allvar, sockerhalten i urinen och patientens tillstånd.

Biverkningar

De viktigaste biverkningarna uppträder vid överdosering. Detta ökar signifikant insulinns nivå i blodet, parallellt med det sena intaget av kolhydrater, detta kan leda till hypoglykemisk chock. Vanligtvis leder en ökning av hormonet i blodet till generell svaghet, yrsel och hjärtklappning, ökad svettning och salivation, andfåddhet. I svåra situationer kan detta leda till förlust av medvetande, kramper och delirium, och till och med till hypoglykemisk koma.

överdos

Överdosering leder till hypoglykemi. Det manifesteras av en stark känsla av törst, frekvent urinering, ökad trötthet, svaghet, arytmi, klåda. Kanske utveckling av hypoglykemisk koma.

För att eliminera förhöjt insulin i blodet är det nödvändigt att ge patienten cirka 100 gram vitbröd, sött te eller bara ett par matskedar socker vid de första manifestationerna av hypoglykemi. Om det redan finns uttalade tecken på chock, behöver du intravenös glukos. Vid behov kan ytterligare glukos administreras subkutant. Dessutom injiceras adrenalin subkutant.

analoger

Analoger enligt ATH-kod: ingen.

Läkemedel med liknande verkningsmekanism (sammanträffande ATC-kod på 4: e nivå): ingen.

Ta inte beslutet att byta drogen själv, kontakta din läkare.

Läkemedel som innehåller insulin

Insulin är en medlem av följande läkemedel: Depo-N-insulin, isofan, Iletin I, Insulatard, insulins B insulin-B SC, insulin PD insulin M, insulin Actrapid MC, insulin Actrapid FM insulin Actrapid FM Penfill, insulin Velosulin, insulin tejp insulin tejp GP insulin tejp MC insulin Monotard insulin Monotard MC insulin Monotard HM, insulin protofan HM Penfill, är insulin rapitard MC insulin semilente MS insulin superlente, insulin Ultralente insulin Ultralente MS insulin Ultratard HM, Insulinong, Insulinminilent e Insulinsemilong, Insulinultralong, Insulong, GLP Insulrap, Insulrap P Insulrap HLR, Insuman Basal, Insuman Comb, Insuman Rapid, Insuman Rapid för optipena, Combe H Hoechst insulin, Lente iletin I, iletin Loop II, Monosuinsulin, H- insulin Hoechst, H-insulin 100 Hoechst, NPH iletin I, NPH iletin II, Regular iletin I, Regular iletin II, Suinsulin, Homorap 100, 100 Homofan, Humulin L, Mi Humulin, Humulin Mj, Humulin Ms, M4 Humulin, Humulin N, Humulin NPH, Humulin R, Humulin S, Humulinband, Humulin regularar, Humulin ultralente.

Farmakologisk aktivitet

Insulin är ett hormon eller högmolekylärt protein som produceras i bukspottkörteln hos alla däggdjur. Det är en specifik regulator av kolhydratvolymen. Hormonets verkan manifesteras vid aktiveringen av hexokinas, vilket främjar glukosutnyttjande och stimulerar syntesen av glykogen från glukos. Den sockerreducerande aktiviteten av 0,045 mg av en kristallin substans tas som den aktiva enheten och 40 U är innehållen i en milliliter av lösningen.

Den terapeutiska effekten av insulin i diabetes mellitus är associerad med eliminering av störningar i den interstitiella metabolismen av fetter och kolhydrater, som vanligen uppträder vid denna sjukdom. Effekten är att förbättra tillståndet hos patienter, markerade reduktion i blodsockernivåer, eliminering eller betydande minskning acetonuria och glykosuri, och en minskning av de manifestationer av de flesta störningar som vanligtvis åtföljer diabetes, såsom polyneurit, feber, kokar. Insulin är en del av många läkemedel som används för diabetes och andra patologiska tillstånd.

Särskilda instruktioner

Särskild vård behövs vid utnämning av insulin till patienter som lider av koronarinsufficiens, liksom störningar i hjärncirkulationen.

Vid användning av läkemedel med långvarig åtgärd i första gången är det nödvändigt att systematiskt utföra undersökningar av urin och blod för socker, vilket gör att du kan ange timmarna av läkemedelsadministrationen för att uppnå maximal effekt. Långverkande droger används inte för att behandla comatos och prekomatos. Effekten av insulin förbättras när det administreras samtidigt med lipokain.

Traditionellt, för injektion använd speciella sprutor för insulin. Moderna sprutor i form av pennor är mycket praktiska. Deras användning kräver inte speciella färdigheter. Sådana sprutor mäter noggrant dosen av läkemedlet och hjälper till att göra rätt injektion.

Läkemedlet injiceras subkutant, sällan i muskeln, och endast i särskilt svåra fall (koma eller prekomatos tillstånd) i venen. Subkutan injektion som produceras i buken, axeln, den främre ytan på låret. Det är viktigt att ständigt byta injektionsstället.

Minskar alkoholtolerans. Vid samtidig användning med alkoholhaltiga drycker ökar risken för hypoglykemi också.

Under graviditet och amning

Det används under graviditet och amning i närvaro av diabetes.

I barndomen

Det används för barn med individuellt urval av doseringen av läkemedlet.

I åldern

Det appliceras enligt rekommenderad dosering.

Läkemedelsinteraktion

Saharoponizhayuschy effekt ökas vid tillämpningen komplex med insulin: α-adrenoceptorblockerare, acetylsalicylsyra, klofibrat, fluoxetin, MAO-hämmare, cyklofosfamid, metyldopa, tetracykliner, ifosfamid.

Saharoponizhayuschy effekt reduceras genom användningen av insulin i kombination med: hlorprotiksenom, orala preventivmedel, kortikosteroider, diazoxid, heparin, litiumkarbonat, salidiuretic medel, nikotinsyra och dess derivat, sköldkörtelhormon, fenytoin, sympatomimetika, tricykliska antidepressiva medel.

Försäljningsvillkor för apotek

Recept.

Villkor för lagring

Förvara i en mörk, sval plats vid en temperatur av 2... 8⁰С. Frysning av droger från denna grupp, liksom överdriven uppvärmning, är oacceptabelt. Temperaturer över 30-35 grader Celsius är katastrofala för medicinering Hållbarhet - 2 år.

Pris på apotek

Insulinpris för 1 paket från 99 rubel.

Beskrivningen som publiceras på denna sida är en förenklad version av den officiella versionen av sammanfattningen av drogen. Informationen tillhandahålls endast för informationsändamål och är inte en guide för självmedicinering. Innan du använder drogen ska du rådfråga en specialist och läsa instruktionerna som godkänts av tillverkaren.

insulin

Anvisningar för användning:

Priserna i onlineapotek:

Insulin är ett hormonläkemedel i bukspottskörteln.

Farmakologisk aktivitet

Insulin, som finns i vårt blod, är ett hormon som reglerar kolhydraternas metabolism, sänker blodsockernivån och hjälper till att absorbera glukos.

Vid insamling av insulin från utsidan behöver en person sådana fall då bukspottkörteln slutar producera tillräckligt med den eller producerar för mycket. Insulinnivån i blodet hos en frisk person är 3-20 μC / ml. Om det finns en avvikelse från normen, utvecklas typ 1-diabetes i mindre riktning, och typ 2-diabetes utvecklas med förhöjt insulin.

Artificiellt insulin för medicinska ändamål produceras från körtlarna i bukspottkörteln, boskap, och genteknik används också.

Släpp formulär

Läkemedlet framställs i form av en lösning, varav 1 ml innehåller 20, 40, 80 U insulin.

Indikationer för användning av insulin

Huvudanvändningen av läkemedlet är behandling av typ 1-diabetes. I vissa fall används den i typ 2-diabetes.

En liten dos insulin (5-10 EED) används för att behandla hepatit, cirros i början, med utmattning, furunkulos, acidos, dålig näring, tyrotoxikos.

Läkemedlet kan användas vid utarmning av nervsystemet, för behandling av alkoholism, vissa former av schizofreni.

Metod för applicering

I grunden är läkemedlet injicerat i muskeln eller under huden, i allvarliga fall med diabetisk koma, det administreras intravenöst.

Den erforderliga dosen av läkemedlet bestäms individuellt enligt testresultaten, inkl. data om sockerns nivå, insulin i blodet, så att du bara kan ta med de genomsnittliga tillåtna normerna.

Den erforderliga insulindosen för diabetes mellitus varierar från 10-40 enheter per dag.

Med diabetisk koma per dag får inte mer än 100 EU injiceras subkutant och för intravenös administrering - högst 50 U per dag.

För andra indikationer är läkemedlet ordinerat i små doser - 6-10ED / dag.

För insulininjektioner används en speciell spruta med inbyggd nål, vars utformning innebär att hela innehållet införs utan rester, vilket gör det möjligt att hålla fast vid den exakta dosen av läkemedlet.

Innan insulinet samlas i suspension i sprutan, skaka injektionsflaskans innehåll för att bilda en enhetlig suspension.

Vanligtvis administreras daglig dos i två till tre doser. En injektion görs en halvtimme före måltiden. Insulininsatsen, dess enstaka dos, börjar efter en halvtimme, en timme och varar 4-8 timmar.

Effekten av insulin administrerat intravenöst börjar efter 20-30 minuter., Sockernivån sjunker till baslinjen efter en till två timmar

Biverkningar

Med introduktionen av läkemedlet kan utvecklas subkutant lipodystrofi. Drogen kan också orsaka allergier.

Ökat insulin på grund av överdosering kan leda till hypoglykemisk chock. Symtom: ökad salivation, svettning, svaghet, andfåddhet, yrsel, hjärtklappning, sällan - koma, krampanfall, delirium, medvetslöshet.

Kontraindikationer mot användningen av insulin

Insulin är kontraindicerad i: akut hepatit, hemolytisk gulsot, levercirros, renal amyloidos, urolithiasis, dekompenserade hjärtfel, duodenalsår, mage, sjukdomar som åtföljs av hypoglykemi.

Insulin: priser i onlinepotek

Spruta bd insulin mikrofain + 1 ml n10 (u40 ​​30g 0,3x8)

Spruta bd insulin mikrofain + 1 ml n10 (u100 g30 0,3x8)

Spruta bd insulin mikrofain + 1 ml n10 (u100 g29 0,33x12,7)

Spruta bd insulin mikrofain + 1 ml n10 (u40 ​​29g 0,33 x 12,7)

Spruta bd insulin mikrofain + 0,5 ml n10 (u100 g30 0,3 x 8)

Spruta bd insulin mikrofain + 0,5 ml n10 (u100 g29 0,33x12,7)

Spray bd insulin mikrofain + demi 0,3 ml n10 (u100 g30 0,3 x 8)

Information om läkemedlet är generaliserat, tillhandahålls för informationsändamål och ersätter inte de officiella instruktionerna. Självbehandling är farlig för hälsan!

Det finns mycket nyfikna medicinska syndrom, till exempel obsessiv intag av föremål. I magen hos en patient som lider av denna mani, hittades 2500 främmande föremål.

Med regelbundna besök på solarium ökar chansen att få hudcancer med 60%.

Allergidroger i USA spenderar ensam mer än 500 miljoner dollar per år. Tror du fortfarande att ett sätt att äntligen besegra allergin kommer att hittas?

Enligt studier har kvinnor som dricker några glas öl eller vin en vecka ökad risk att utveckla bröstcancer.

Läkemedlet för hosta "Terpinkod" är en av försäljningsledarna, inte på grund av dess medicinska egenskaper.

Den högsta kroppstemperaturen registrerades i Willie Jones (USA), som togs in på sjukhus med en temperatur på 46,5 ° C.

Faller från en ås, du är mer benägna att bryta nacken än att falla från en häst. Försök inte att motsätta sig detta uttalande.

Om din lever slutat fungera skulle döden ha inträffat inom 24 timmar.

Enligt statistiken ökar risken för ryggskador på måndagar med 25% och risken för hjärtinfarkt - med 33%. Var försiktig.

En utbildad person är mindre mottaglig för hjärnsjukdomar. Intellektuell aktivitet bidrar till bildandet av ytterligare vävnad som kompenserar för de sjuka.

Många droger marknadsfördes initialt som droger. Heroin, till exempel, salufördes ursprungligen som ett botemedel mot bebishosta. Kokain rekommenderades av läkare som anestesi och som ett medel för att öka uthållighet.

Mänskliga ben är fyra gånger starkare än betong.

Under livet producerar den genomsnittliga personen så många som två stora salivpooler.

Vikten av den mänskliga hjärnan är cirka 2% av hela kroppsmassan, men den förbrukar cirka 20% av syret som kommer in i blodet. Detta faktum gör människans hjärna extremt mottaglig för skador orsakad av brist på syre.

De flesta kvinnor kan njuta av att överväga sin vackra kropp i spegeln än från kön. Så, kvinnor, strävar efter harmoni.

Det verkar väl, vad kan vara nytt i ett sådant tritt ämne som behandling och förebyggande av influensa och ARVI? Alla har länge varit kända som de gamla "farmöders" metoderna, det.

insulin

Beskrivning den 29 december 2014

 • Latinnamn: Insulin
 • ATH-kod: A10A
 • Aktiv beståndsdel: Insulin (insulin)

struktur

I regel innehåller i en milliliter av läkemedlet i form av en lösning eller suspension 40 U av den aktiva substansen.

Sammansättningen av antidiabetika kan innefatta insulin, extraherat från bukspottkörteln hos djur (grisar eller nötkreatur), humant insulin eller biosyntetisk substans erhållen genom genteknik.

Sammansättningen av hjälpkomponenterna är olika för varje specifikt läkemedel.

Släpp formulär

Insulinpreparat finns i form av lösningar och i form av suspension i injektionsflaskor och specialpatronsystem (patroner, patroner och system avsedda för användning med en sprutpenn).

Injektionslösningen frigörs i sterila glasflaskor om 5 och 10 ml, med aktiviteten som regel från 20 till 100 IE i 1 ml lösning.

Ämnet avsedda för medicinsk användning är ett vattenlösligt, hygroskopiskt vitt pulver innehållande 3,1% svavel.

Lösningarna ser ut som klar, färglös eller något gulaktig vätska med syra (pH) från 2,0 till 3,5). För att förbereda lösningen späds det kristallina pulvret i vatten för injektion (Aqua pro injectionibus), surgjordes med saltsyra (Acidum saltsyra) med tillsats av glycerin (Glycerinum) och 0,25-0,3% lösning av fenol (fenolum) eller tricresol (Tricresolum) för konservering.

Suspensioner av långvarig åtgärd kommer i apotek i sterila ampuller på 5 och 10 ml. Varje flaska är hermetiskt förseglad med ett gummipropp med en inbyggd aluminiumskåpa.

Den mest fysiologiska profilen för hypoglykemisk kontroll karakteriseras av bifasisk beredning Novomix, som är en bifasisk suspension, som består av 30% insulin av ultrashortverkande aspart och 70% protaminkristalliserad insulin aspart.

Idag har forskare kunnat lösa problemet med insulin som passerar genom magen (eftersom ämnet är ett protein, det förstörs under inverkan av matsmältningssaft) och också skapar ett effektivt botemedel mot diabetiker i piller.

Farmakologisk aktivitet

Insulinpreparat hör till gruppen av medel som påverkar matsmältningen och förloppet av metaboliska processer i kroppen.

Endogent insulin är den viktigaste regulatorn av kolhydratmetabolism i kroppen, exogen är ett specifikt sockerreducerande medel.

Insulins huvudfunktioner:

 • reglering av kolhydratmetabolism
 • stimulering av absorptionen av glukos genom vävnaderna och processerna för dess omvandling till glykogen;
 • underlätta införandet av glukos i vävnadsceller;
 • ökade glykogenbutiker i muskelvävnad;
 • stimulering av peptidsyntesen;
 • minskad proteinförbrukning;
 • stimulering av glukosyltransferas, polyenzymkomplex av pyruvatdehydrogenas, hexokinas-enzym;
 • inhibering av lipas, vilken är inriktad på aktiveringen av fettfettsyror av fettvävnad;
 • inhibering av lipoproteinlipas, vilket minskar "molning" av serum efter en måltid med hög fetthalt.

Insulin påverkar kolhydratmetabolism. Detta beror på det faktum att substansen stimulerar transporten av glukos genom cellmembranen, förbättrar dess användning av vävnader och bidrar också till dess biotransformation till glykogen i levern.

Genom inhibering av glykogenolys (processen med vilken glykogen bryter ner till glukos) och glukoneogenes (processen för glukosbildning från icke-kolhydratkällor: från aminosyror, fettsyror, etc.) inhiberar insulin produktionen av endogen glukos.

Effekten av ett ämne på lipidmetabolism manifesteras vid undertryckande av lipolys (nedbrytning av fetter). Som ett resultat minskar intaget av fria fettsyror i systemcirkulationen.

Insulin förhindrar bildandet av aceton (keton) kroppar i kroppen, stimulerar syntesen av fettsyror och bildandet av efterföljande estrar. Det deltar även i proteins metabolism: det ökar transporten av aminosyror genom cellmembran, stimulerar peptidsyntesen, minskar konsumtionen av protein genom vävnader och saktar processen för att omvandla aminosyror till oxokarboxylsyror.

Farmakodynamik och farmakokinetik

Insulinmekanismen är associerad med förmågan att interagera med en specifik receptor, vilken är lokaliserad på plasmacellmembranet och bildar ett insulin-receptorkomplex.

I kombination med insulinreceptorn går den in i cellen, där den påverkar processerna för fosfolering av cellulära proteiner. Det finns inga exakta uppgifter om ytterligare reaktioner inuti cellen.

Insulin påverkar nästan alla organ och vävnader i människokroppen, medan dess huvudsakliga mål är lever-, muskel- och fettvävnad.

I vilken utsträckning insulinabsorptionen kommer att vara fullständig och hur snabbt effekten av användningen kommer beror på injektionsstället (närmare bestämt graden av blodtillförsel till subkutan fettvävnad på injektionsstället), dosen som ska administreras (mer än 12-16 IE lösning / suspension), koncentrationen av den aktiva substansen i preparatet, typen av insulin, lokal blodflödeshastighet, muskelaktivitet på injektionsstället.

Aktivitetsprofilen för drogen är utsatt för stora fluktuationer hos både olika personer och samma person.

En gång i blodet binds insulin till a- och β-globuliner. Typiskt ligger bindningsindexet i intervallet 5-25%.

Bildandet av antikroppar provar utvecklingen av insulinresistens, men när det används moderna, renade läkemedel uppträder detta fenomen ganska sällan.

Halveringstiden för blodet överstiger inte 10 minuter. Det mesta insulin som har gått in i blodet genomgår enzymatisk hydrolys i levern och njurarna, som katalyseras av proteolytiska enzymer.

Substansen utsöndras mycket snabbt: ca 60% av det utsöndras av njurarna, cirka 40% i levern (40%), något mindre än 1,5% elimineras med urin i ren form.

Indikationer för användning

Användningen av insulin är indicerat huvudsakligen för behandling av insulinberoende diabetes mellitus (typ I-diabetes). Under vissa förhållanden är det lämpligt att tilldela läkemedlet till patienter med diabetes utan diabetes (typ II-diabetes).

Kortverkande droger används för att minska sockernivån i vissa former av schizofreni, furunkulos, tyrotoxikos, magsjukdomar, kronisk hepatit, i de inledande stadierna av utvecklingen av levercirros.

Dessutom ordineras de ofta som ett anabole medel (ett sätt att öka vikt) för patienter som lider av allmänt utmattning och patienter som lider av näringsbrist.

Verktyget kan också användas som en av komponenterna i "polariserande" lösningar som används för att behandla akut koronarinsufficiens (ett tillstånd som orsakats av krampkramper).

Insulin i kroppsbyggnad

Det finns en åsikt att användningen av insulin i sport är en riktig upptäckt. I detta fall tillhandahålls den nödvändiga effekten genom användning av kortverkande läkemedel, och i synnerhet i kombination med något anaboliskt eller androgent medel.

Vad händer om en frisk person ges insulin? Under påverkan av hormonet ökar permeabiliteten hos cellmembranen i muskelvävnad och följaktligen accelereringen av dessa substanser till cellen accelereras och underlättas. Som ett resultat, även vid den lägsta dosen, har steroider ett mycket mer uttalat resultat än i fallet när de används oberoende.

Så, hur man tar insulin i bodybuilding? För det första inte överdriven (det överskott av näringsämnen som kommer in i kroppen lagras i form av fett). För det andra, minska den maximala förbrukningen av enkla kolhydrater. Och för det tredje att fokusera inte på vikt, men på reflektionen i spegeln och centimetertejpen (det är nödvändigt att fokusera på volymen av tibia, biceps, höft). Utseendet av fettveck i buken är bevis på en felaktig dos.

Kontra

Insulin ska inte ordineras för sjukdomar som uppträder med hypoglykemi: med hemolytisk gulsot, akut hepatit, pankreatit, levercirros, nefrit, amyloid degeneration, urolithiasis, dekompenserade hjärtfel. magsår i magen och tolvfingertarmen.

Med försiktighet föreskrivs insulinpreparat:

 • diabetespatienter som har funnit kranskärlssufficiens eller blodcirkulation i hjärnan;
 • patienter med sköldkörtel sjukdom
 • med Addisons sjukdom (adrenokortisk insufficiens, som uppträder när mer än 90% av binjurvävnaden påverkas);
 • med njursvikt.

Biverkningar

Efter subkutan administrering av insulinpreparat kan lipodystrofi (en patologi som kännetecknas av atrofi eller hypertrofi av fettvävnad) utvecklas på injektionsstället.

Moderna insuliner rengörs noggrant, så allergiska reaktioner mot bakgrunden av användningen är extremt sällsynta, men sannolikheten för sådana biverkningar är inte utesluten.

Vid utveckling av allergiska reaktioner av den omedelbara typen kräver patienten omedelbar specifik desensibilisering och ersättning av läkemedlet.

Instruktioner för användning av insulin

Funktioner av insulin administrering

Enligt instruktionerna för användning får insulin injiceras under huden, in i en muskel eller i en ven. Det följer att endast kortverkande droger kan administreras intravenöst, och endast om patienten har symtom på ett prekomatos tillstånd eller har fallit i en diabetisk koma.

Introduktion till venen av droger som produceras i form av en suspension är kontraindicerat. Före injektionen ska medicinen värmas till rumstemperatur. Detta beror på det faktum att kallt insulin absorberas mycket långsammare.

Det är att föredra att använda en plastinspruta för injektion (inte glas). Anledningen till detta är att det så kallade "döda" utrymmet är större i en glasspruta än i en plastspruta. Detta minskar noggrannheten i doseringen av läkemedlet och leder till insulinförluster.

Insulin sprutor-pennor med special, fylld med en lösning, patroner installerade i dem anses lämpliga att använda. De används för införande av lösningar av kort, medium och blandad (kombinerad) åtgärd. När du använder sådana system innan du går in i läkemedlet behöver du inte skriva det eller blanda det varje gång.

Nålarna som används i moderna sprutor och insulinsprutor är så tunna och korta att de medför smärtsamma känslor när de injiceras. Nåltjockleken är vanligtvis från 0,3 till 0,4 mm), längden överstiger inte 12 mm (vanligtvis från 8 till 12 mm).

Var kan man få drogen?

Frågan "Var ges insulin?" Uppstår ganska ofta.

Den mest snabb absorption i blodströmmen observeras efter subkutan injektion i främre bukväggen del innehåller ett ämne upp långsammare i blodomloppet hos skulderområdet och framsidan av låret, den långsammaste absorption observeras vid administrering in i den subkutana fettvävnaden under skulderbladet eller på skinkorna.

I klinisk praxis är därför den optimala administreringssättet för kontinuerlig terapi subkutan injektion.

Med tanke på att från olika delar av kroppen läkemedlet absorberas in i blodströmmen i olika takt, läkare rekommenderar stickande beredningar av kortvarig verkan (ser ut som en klar lösning) i magtrakten samtidigt undvika området med naveln, och formuleringar med fördröjd frisättning (grumlig lösning) - i området lår eller skinkor.

En annan viktig regel är att administrationsområdena växlar efter en sträng ordning i enlighet med tidpunkten (till exempel på morgonen injiceras en kortverkande lösning i magen, på eftermiddagen - i låret på kvällen - under skinnets skinn.

Detta beror på att för olika ställen kommer beräkningen av läkemedlet för mängden XE att vara annorlunda (som vid olika tider på dagen).

Insulinalgoritmen Subkutant

Huvudreglerna för insulinbehandling är: före injektion är det nödvändigt att kontrollera läkemedlets lämplighet, typ, varaktighet och dosering, tvätta händerna och se till att injektionsplatsen är ren.

Insulininjektionstekniken är som följer:

 • Före introduktionen av läkemedlet upphettas i händerna till rumstemperatur. Flaskan ska inte skakas, eftersom detta är fyllt med bildandet av bubblor.
 • En flaskhuvud torkas med 70º alkohol.
 • Luft dras in i sprutan för det önskade antalet insulinenheter, varefter det injiceras i injektionsflaskan och den nödvändiga dosen av läkemedlet + upp till 10% mer uppsamlas.
 • Doseringen av lösningen justeras genom att hålla sprutan vid ögonhöjd (om du ändrar vinkeln är ett visningsfel på 1-5ED möjlig)
 • Fånga flaskan, ta bort bubblorna.
 • Behandla inte huden på injektionsstället med alkohol, eftersom alkohol förstör insulin och som ett resultat kan patienten bilda lipodystrofi. Om detta är nödvändigt tvätta huden och tvätta den torrt. Tillåtet införandet av läkemedlet genom kläder.
 • En injektion görs på rekommenderade områden av läkemedelsadministrationen: 2,5 cm från naveln, 3 cm från axeln, låret, den övre delen av skinkan. Hudvikten bildas av tummen och pekfingret för att inte fånga muskelskiktet (när det kommer in i muskeln, absorberas läkemedlet i blodet snabbare än från det subkutana skiktet). Följande illustration visar hur du ska fånga huden ordentligt:
 • För att komma in i lösningen ska vara en halvtimme före måltidet (insulin absorberas inom en timme, så måltiden ska vara cirka 15-30 minuter efter injektionen).

Hur man sätter en spruta under injektionen

En nål sätts in i huden i en vinkel på 45º om injektionen är gjord i hudvecken, i en vinkel på 90º - om injektionen är klar utan hudvikt.

En vik bildas, om den är avsedd att införa läkemedlet i axeln eller låret, är viken inte gjord om den är avsedd att införa läkemedlet i magen eller skinkorna (eftersom det finns ett tjockt lager av subkutan vävnad).

Hur sticka drogen?

När läkemedlet injiceras är det nödvändigt att räkna till 5 (eller 10), dra ut nålen och tryck ner injektionsstället med fingret. Massage inte! Hypoglykemi kan utvecklas på grund av snabb absorption.

Video handledning om hur man prickar insulin med en penna

Vad är det bästa insulinet?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga. Primärt urval av insulin (såväl som en uppsättning doser och införandet av läkemedlet) utförs på ett sjukhus beroende på sjukdoms svårighetsgrad och egenskaperna hos den kliniska situationen, patientens allmänna tillstånd, graden av hypoglykemisk effekt och verkningsvaraktigheten.

Dosberäkning och insulinadministration

Dosen av läkemedlet väljs individuellt i varje fall.

Kortverkande läkemedel är avsedda för administrering under huden eller in i muskeln (i vissa fall är intravenös administrering tillåten). Dessa lösningar fungerar snabbt, effekten av deras användning är relativt kort.

Kortverkande insuliner administreras 15-20 minuter före en måltid från en till flera gånger (beroende på sjukdomens egenskaper) under dagen. Den sockerreducerande effekten utvecklas efter 15-20 minuter och når sitt maximala efter 2 timmar (den totala verkningsperioden överstiger inte 6 timmar).

Läkemedel av denna typ används huvudsakligen på sjukhuset för att fastställa den erforderliga dosen för patienten, liksom för diabetisk koma och prekoma (tillstånd som kräver en snabb förändring av insulinaktiviteten i kroppen).

Dessutom används kortverkande lösningar som ett anabole medel. För detta ändamål används de vanligtvis i små doser (från 4 till 8 IE en eller två gånger om dagen).

Preparat av långvarig (långvarig) åtgärd har flera doseringsformer och kännetecknas av olika effektens varaktighet (till exempel är semen lång, lång och ultralång isolerad).

I regel noteras effekten inom 10-36 timmar. Användningen av droger av denna typ kan minska antalet dagliga injektioner.

Oftast är långverkande insulin en suspension. De injiceras under huden eller in i muskeln, intravenös administrering är oacceptabel. Det är också förbjudet att använda droger från denna grupp för comatösa tillstånd och prekoma.

När du väljer läkemedlet måste du se till att perioden under vilken den sockersänkande effekten uttrycks starkast, sammanföll i tid med mottagningsskrivningen.

Om detta är nödvändigt får man samtidigt blanda två långverkande droger i en spruta samtidigt.

I vissa fall behöver patienter inte bara långsiktigt underhåll av den erforderliga glukosnivån utan också dess snabba normalisering. För att göra detta föreskrivs införandet av droger, både korta och långverkande.

Som regel görs en injektion av en suspension av långvarig åtgärd på morgonen, före den första måltiden, men det kan administreras på en annan tid på dagen.

Injektioner rekommenderar att patienter kombineras med en speciell diet för diabetiker. Energiförbrukningen av mat i varje fall bör bestämmas av patientens kroppsvikt under behandlingsperioden och graden av sin fysiska aktivitet.

Med brist på näring och ökad fysisk aktivitet, visar patienten att det används minst 3000 kalorier per dag, med överdriven näring och fysisk inaktivitet, antalet kalorier bör inte överstiga 2000 (optimalt ca 1700).

Hur får man medicin i en insprutningsspruta?

Om det är nödvändigt att injicera insulin av samma typ sugs sprutkolven till märket som motsvarar det önskade antalet enheter, varefter korken på flaskan med läkemedlet punkteras och, tryck på kolven, låt lufta in i den.

Då ska du vrida flaskan med sprutan upp och ner och hålla dem i ena handen vid ögonhöjd, dra kolven ner till märket något högre än den dos som krävs.

Det är bättre att göra en punktering i en kork med medicin i sitt centrum, med hjälp av detta ändamål en tjock nål för vanliga sprutor. För att införa luft och ta medicin används en insprutningsspruta - nålen sätts in i punkteringsplatsen.

Om luftbubblor är märkbara i sprutan, måste du lätt klicka på fingrarna över sprutan och försiktigt flytta kolven till märket för önskad dos.

Insulindosberäkning

Beräkningen och införandet av en dos av läkemedlet som produceras, utgående från det faktum att den högsta dagliga dosen av läkemedlet inte ska överstiga 1 IE per kg kroppsvikt hos patienten.

Rekommendationer om hur man korrekt beräknar doseringen av medicinen ges beroende på sjukdomsförloppet.

I diabetes grad I är dosen:

 • 0,5 U / kg för patienter som nyligen har diagnostiserats med sjukdomen;
 • 0,6 U / kg - om ersättningen varar i ett år eller mer
 • 0,7 U / kg - vid instabil kompensation
 • 0,8 U / kg - vid dekompensering;
 • 0,9 U / kg - om sjukdomen är komplicerad av ketoacidos;
 • 1,0 U / kg för kvinnor under de senaste 3 månaderna av graviditeten.

Hur man beräknar dosen av insulin och gör inte något misstag? För att undvika misstag kan du använda exemplet nedan.

Beräkning av läkemedel med långvarig verkan i en dos av 0,6 U / kg och patientens vikt 75 kg: 0,6 * 75 = 45. Du måste ta 50% av det resulterande värdet och runda ner det (till 20). Så före morgonmånaden bör du ange 12 enheter, och de återstående 8 - före kvällen.

Den korrekta beräkningen för kortverkande droger i en dos av 0,6 U / kg och en patients vikt på 75 kg görs enligt formeln: 0,6 * 75 = 45; 45-20 = 25. Därför måste 9 till 11 enheter föras in på morgonen, från 6 till 8 enheter - före middagen, resten - från 4 till 6 enheter - före middagen.

överdos

Överstiger den föreskrivna dosen av läkemedlet framkallar oundvikligen utvecklingen av hypoglykemiskt syndrom, vilket åtföljs av lågt blodsocker och kan orsaka ett dödligt utfall för patienten.

Med introduktionen av en dödlig dos måste patienten omedelbart tillhandahålla första hjälpen.

Symptom på hyperglykemiskt tillstånd är:

 • känsla av törst;
 • ökad urinering
 • trötthet;
 • ökad torrhet i munslimhinnan och huden;
 • klåda;
 • suddig syn;
 • medvetenhetstörning;
 • arytmi;
 • precoma;
 • koma.

Konsekvensen av en överdos av insulin är en dysfunktion i hjärnan (vilket är en särskild fara för äldre). Patienten kan utveckla förlamning eller pares, och hans mentala förmågor reduceras kraftigt.

Det bör också komma ihåg att höga doser skadar kärlen. Mot bakgrund av användningen minskar blodets elasticitet och blodtillförseln till hjärnan försämras.

Vid de första stadierna av hypoglykemi, sött te, kan användningen av honung eller fruktjuice bidra till att normalisera sockernivån.

I ett comatos tillstånd krävs den omedelbara införandet i venen av 10-20 ml av en koncentrerad glukoslösning (20-40%). Om det inte går att injicera en lösning i en ven är det tillåtet att göra det:

 • intramuskulär injektion av 1-2 mg glukagon (glukagon är en fysiologisk insulinantagonist);
 • subkutan injektion av 0,5 ml epinefrinhydrokloridlösning av 0,1%;
 • enema med användning av 150 ml 10% glukoslösning.

interaktion

Den sockerreducerande effekten förbättras när insulin används i kombination med:

 • a-adrenoreceptor-blockerare;
 • acetylsalicylsyra;
 • klofibrat;
 • fluoxetin;
 • MAO-hämmare;
 • cyklofosfamid;
 • metyldopa;
 • tetracykliner;
 • ifosfamid.

Den sockerreducerande effekten reduceras vid användning av läkemedlet i kombination med:

 • hlorprotiksenom;
 • orala preventivmedel
 • GCS;
 • diazoxid;
 • heparin;
 • litiumkarbonat;
 • saluretiska medel;
 • nikotinsyra och dess derivat;
 • sköldkörtelhormoner;
 • fenytoin;
 • sympatomimetika;
 • tricykliska antidepressiva medel.

Försäljningsvillkor

Enligt receptet. Det latinska insulinreceptet måste ordineras av din läkare.

Förvaringsförhållanden

Hur man lagrar insulin?

Läkemedlet är lagrat i en mörk, cool plats. Den optimala temperaturen för lagring anses vara temperaturen från +2 till +8 grader Celsius (bäst i kylskåp, bort från frysen).

Frysning av droger från denna grupp, liksom överdriven uppvärmning, är oacceptabelt.

Temperaturer över 30-35 grader Celsius är katastrofala för medicinering

För personer som leder en aktiv livsstil är den optimala lösningen en termosäck för insulin.

När är ett läkemedel betraktat bortskämt?

Vid överträdelse av minst ett lagringsförhållande ska läkemedlet kastas ut. En lösning som av en eller annan anledning har ändrat sin färg och en lösning där klumpar, suspensioner, fibrer har uppstått kan inte användas.

En suspension anses vara bortskämd om den inte bildar en homogen vit eller vitaktig suspension vid blandning.

Det är viktigt att komma ihåg att endast ultrashort, korta och snabbverkande insuliner ska förbli transparenta och dessutom insulin glargin av långvarig verkan.

Hållbarhet

Läkemedlet är lämpligt för användning inom 24 månader från utfärdandet.

Om lagringsförhållandena observeras är den öppna flaskan av insulin lämplig för användning inom en månad.

Särskilda instruktioner

Vad är insulin?

Wikipedia säger att hormoninsulin är ett ämne som har en mångfacetterad effekt på metaboliska processer i nästan alla vävnader.

Immunoreaktivt insulin gör plasmamembranet mer permeabelt för glukos, vilket ger en snabbare och lättare övergång av det sista blodet till det intracellulära utrymmet.

Bristen på insinsyntes orsakar metaboliska störningar, vilket resulterar i utvecklingen av diabetes mellitus.

Immunoreaktivt insulin - vad är det? Vilken kropp producerar insulin?

På frågorna "vilken typ av körtel producerar insulin?" Eller "var produceras insulin?" Wikipedia svarar att hormoninsulinet produceras av p-cellerna i Langerhansöarna (lokaliserad övervägande i bukspottkörtelns svans).

Det hormon som syntetiseras av kroppen kallas insulin eller immunreaktivt insulin (förkortat till IRI).

Den första källan för produktion av insulinpreparat, vilket ger möjlighet till ett normalt liv för människor vars kropp inte producerar hormonet i sig i de kvantiteter den behöver är bukspottkörteln hos grisar och nötkreatur.

För mer än 30 år sedan användes humant insulin för att behandla diabetiker. För att få det tillgripit en av två metoder:

 • transformationsmetod för svinsulin, vilket innefattar att ersätta aminosyraalaninet som finns i det med treonin;
 • metod för genteknik, vilket innebär att man ändrar en viss del av DNA.

Klassificering av insulinpreparat

För närvarande använda droger är uppdelade enligt ett antal tecken:

 • under hela åtgärdens gång
 • av ursprungsprung
 • beroende på lösningens pH (kan vara neutral eller sur);
 • genom närvaron i sammansättningen av läkemedelsskyddsmedel (fenol, metylparaben, kresol, fenolkresol);
 • beroende på koncentrationen av insulin (40, 80, 100, 200, 500 enheter per ml).

Klassificering beroende på varaktighet:

 • förberedelser av ultrashort-åtgärder
 • kortverkande droger;
 • läkemedel med långvarig verkan (inklusive den genomsnittliga varaktigheten av åtgärden (mellanliggande) och långverkande);
 • långverkande droger;
 • kombinationsverkande läkemedel (bi-fas-medel).

Ultrashort-effekter kännetecknas av lispro, aspart och glulisin.

Kortverkande insulin, namn:

 • insulinlöslig human genetisk manipulerad;
 • löslig human semisyntetisk;
 • löslig fläskmonokomponent.

Intermediära insuliner är insulinisofan (human genetiskt konstruerad); insulin-isofan (human-syntetisk); insulin-zinkförening suspension.

Vilka är de typer av långverkande insulin? Denna kategori innehåller glargine och detemir.

Bifasiska preparat - halvsyntetisk humant bifasisk bifasisk human genetisk manipulerad; aspart bifasisk.

I enlighet med klassificeringen är beredningar som erhålls från animalievävnader beroende på renhetsgraden uppdelad i:

Typer av insulin beroende på ursprung:

 • fläsk (betecknad med bokstaven C; monopikovy - SMP, monokomponent - SMK);
 • nötkreatur (nötkött, betecknad med bokstaven G; monopikovy - GMP, monokomponent - GMK);
 • människa (betecknad med bokstaven H).

Nivån av insulin i blodet - normen och alternativ för avvikelser från det

Indikatorn, som återspeglar hormonhalten i en hälsosam person, ligger inom intervallet från 3 till 20 MCU / ml.

Att minska det är en förutsättning för utvecklingen av diabetes. I detta fall kan orsaken till allvarliga konsekvenser vara ett överskott av hubbning i blodet.

Ökat insulin i blodet - vad betyder det?

Insulin hämmar syntesen av glukos från proteiner och lipider. Med en ökning av hormonkoncentrationen på mer än 20 μED / ml (hyperinsulinism), hos människor såväl som insulinbrist börjar symptom på hypoglykemi att uppstå - irritabilitet ökar, minnet försämras och uppmärksamhetskoncentrationen minskar och den totala tröttheten ökar. ), ökar blodtrycket mm

Orsaker till förhöjt insulin

Om insulin är förhöjt i blodet kan orsaken ligga i det faktum att en person har ätit för mycket mat rik på kolhydrater (dvs glukos).

Eftersom kolhydrathaltiga livsmedel bidrar till en kraftig ökning av hormonhalten behöver du inte äta innan du donerar blod för analys för ett insulintest (ett blodprov görs på en tom mage).

Brott mot pankreas p-celler (i detta fall talar de om primär-, bukspottskörteln, hyperinsulinism), såväl som brott mot utsöndringen av vissa andra hormoner (till exempel katekolaminer eller kortikotropin), nervsystemskador, överkänslighet hos insulinreceptorer (i alla dessa fall diagnostiseras som "sekundär eller extrapankreatisk hyperinsulinism").

Brott mot bukspottkörteln, orsakar högt insulin, kan orsaka:

 • tumörer i bukspottkörteln, som bidrar till utvecklingen av hormonet;
 • reducera koncentrationen av glukagon producerad i kroppen;
 • hyperplasi av Langerhansöarna.

Ökat insulin observeras också ofta med övervikt. Ökad koncentration av hormonet föreslår att PZHZH arbetar med en extra belastning.

Hur man minskar koncentrationen av insulin i blodet

Innan behandling av förhöjt insulin är det nödvändigt att fastställa orsaken som provocerade den. Som regel återgår patientens tillstånd till det normala efter borttagningen.

För att undvika hypoglykemiattack bör du äta något söt eller gå in i en lösning av glukos. I allvarliga fall kan glukagon eller adrenalin behövas.

Hur sänker du hormonnivåerna hemma? För att normalisera nivån på insulin bör du först justera din diet. Måltiderna ska vara fraktionerade (optimalt äta i små portioner minst fem gånger om dagen), och den dagliga mängden kolhydratmatar bör inte överstiga 150 g.

Samtidigt bör havregryn, bukvete gröt, mager köttfärs och mjölk, osötad ost, kli, ägg, grönsaker, fisk och vissa frukter råda i kosten.

Normalisering av indikatorer bidrar också till fysisk ansträngning och viktminskning.

Vilket socker föreskrivs insulin för?

Analysen för att bestämma koncentrationen av hormonet för differentiering av sjukdomsformen görs för personer som inte tidigare fått insulinpreparat. Detta beror på det faktum att kroppen reagerar på införandet av exogent hormon genom att producera antikroppar.

En hög nivå i normalt socker är ett av symptomen på det metaboliska syndromet. Villkoren betraktas som prediabetes.

Om insulin är förhöjt och sockret är normalt talar de om en insulinresistent form av glukosintolerans och diabetes. Det kan också indikera ett antal andra insulinresistenta tillstånd.

Höga halter med lågt socker är ofta en indikation på patologisk hyperinsulinemi. I vissa fall är höga koncentrationer av hormonet som cirkulerar i blodet associerade med högt blodtryck, hjärtsjukdomar och blodkärl.

En låg nivå med normalt socker kräver också att man hänvisar till en endokrinolog för att bestämma orsaken till ett sådant tillstånd och genomföra de nödvändiga testen (HLI-typing, test för antikroppar mot insulin, bestämma antikroppsnivåerna för GAD och test för glycerat hemoglobin).

Beslutet om behovet av tillsättning av injektioner görs, baserat inte på indikatorerna för sockernivån, utan med hänsyn till orsakerna till att en sådan ökning orsakats.

I regel blir införandet av läkemedlet oundvikligt om indikatorerna för koncentrationen av socker i blodet hålls under en lång tid inom 12 mmol / l, och tabletter och en strikt diet leder inte till minskningen.

Hämta nödvändig information till läkaren tillåter avkodning av blodprov för insulin.

Normen hos kvinnor och män är densamma. Indikatorer 3,3-7,8 mmol / l indikerar noormoglykemi. Blodsockernivån på en tom mage är från 3,3 till 5,5 mmol / l. Efter en måltid är det normalt att överväga en indikator som inte överstiger 7,8 mmol / l.

Insulinhastigheten efter glukosbelastning är upp till 7,7 mmol / l. Om indikatorn ligger inom området 7,8-11,1 mmol / l, indikerar de en överträdelse av glukostolerans.

analoger

Humalog (insulin lispro), insulin Levemir, Humulin NPH, Humulin R, Humulin M insulin Apidra, insulin Humalog Mix 50, Lente insulin (LMW och CPR), Novorapid FleksPen, insulin Protafan HM Penfill, Actrapid insulin, insulin Rapid (Insuman Rapid GT), insulin Bazal-N, rekombinant human insulin, etc.

Insulin och alkohol

Läkemedlet minskar alkoholens tolerans. Vid samtidig användning med alkoholhaltiga drycker ökar risken för hypoglykemi också.

Insulin under graviditeten

Begränsningar av behandling av diabetes med insulin under graviditet och amning nr.

recensioner

Många personer som har diagnostiserats med diabetes letar efter information om ett visst läkemedel på forumet, frågar efter Lantus insulinrecensioner eller, till exempel, Levemir insulinrecensioner.

Det är emellertid oerhört viktigt att komma ihåg att valet av typ av läkemedel och den optimala dosen utförs uteslutande av den behandlande läkaren. Lämplig behandling är en garanti för att patienten kommer att kunna leda en normal, fullfärdig livsstil, så självmedicinering är oacceptabel.

Vissa patienter tror att insulin inte hjälper, och mottagandet åtföljs i vissa fall med komplikationer. Läkemedlet har en uttalad effekt på kroppen vid låga koncentrationer av glukos i blodet.

Att ta det i de tidiga stadierna av sjukdomsutvecklingen, snarare än som en sista utväg, låter dig förhindra eller fördröja några potentiella komplikationer.

Förutom personer med diabetes lämnas recensioner av medicinen av fans av tunga sporter. Fokusera på dem kan vi dra slutsatsen att i kroppsbyggande medel har etablerat sig som en oöverträffad anabolisk.

Insulinpriset

Kostnaden för apotek varierar beroende på tillverkaren och egenskaperna hos ett visst läkemedel. Till exempel är priset på insulin Aktrapid i Ukraina från 166 till 435 UAH, och NovoRapid FlexPen kan köpas till ett genomsnitt av 850 UAH (det är mer exakt att veta hur mycket insulinkostnaderna är genom att kontakta ett specifikt apotek).

Insulin Lantus pris i stora städer i Ukraina (till exempel i Kiev eller Donetsk) är cirka 1050 UAH, kan du köpa NovoRapid insulin vid 780-900 UAH, priset på Protaphan NM är från 177 UAH, Humalog är från 760 till 1135 UAH, en flaska av drogen Insuman basal kommer att kosta ca 72 UAH, priset på insulin Levemir - från 1280 UAH.

Det genomsnittliga priset på en penna-spruta och packning nålar till henne 800-850 UAH. Köp en penna för insulin NovoPen 4 kan vara ca 700 UAH, men kostnaden för en penna NovoPen Echo - ca 1000 UAH.

Insulin tabletter (Novonorm drog) kostar från 150 till 200 UAH.

Du kan köpa medicin i vanliga apotek, apotek på nätet, samt via diabetiska forum för kommunikation, där det ofta finns "köp / sälj" annonser. Genom samma resurser kan du sälja insulin.

Var kan man köpa insulin i Moskva och St Petersburg? Läkemedlet säljs i nästan alla apotek, information om dem uppdateras regelbundet på Internet.

Ytterligare Artiklar Om Sköldkörteln

Hypothyroidism är en sjukdom i sköldkörteln, där dess funktionalitet minskar, vilket resulterar i otillräckligheten av hormoner som är nödvändiga för kroppen.Patienter med hypothyroidism bryr sig inte riktigt om någonting, men livskvaliteten minskar signifikant på grund av att en depression uppstår.

Det mänskliga endokrina systemet har en komplex struktur, eftersom det tar ett stort antal olika organ att formulera det som är nödvändigt för kroppens normala funktion.

Serotonin är det så kallade "lyckonhormonet", en förening som är en av de viktigaste neurotransmittorerna i människokroppen. Förekomsten av detta ämne diskuterades först i mitten av 1800-talet, när den tyska fysiologiska forskaren Karl Ludwig tillkännagav närvaron av något ämne i blodet som kunde ha en uttalad vasokonstrictor effekt.