Huvud / Hypoplasi

Vad är pankreatisk insulinom

Bukspottkörtel insulin är en aktiv hormonell tumör som syntetiserar insulin i en överflödig mängd. Denna process leder till utvecklingen av hypoglykemi. Patienten har anfall som orsakar skakningar i kroppen, utseendet av kall svettning. Patienten klagar över hunger. Han utvecklar takykardi, rädsla uppstår, visuella och talproblem börjar, beteendeförändringar. Svåra fall av sådana skador leder till utveckling av konvulsioner, och i vissa fall faller personen i koma. Behandlingen av denna sjukdom är gjord av kirurgiska metoder.

Tecken på sjukdom

Läkare kallar det en godartad eller malign tumör med oberoende hormonell aktivitet. Vanligtvis har den karaktären av små (ö) inklusioner. Dess effekt leder till en kraftig ökning av produktionen av överskott av insulin, och detta hotar patienten med början av symptom på hypoglykemiskt syndrom.

Tecken på insulinom upptäcks oftast hos personer mellan 40 och 60 år gamla. Hos barn uppträder denna sjukdom praktiskt taget inte. Tumören ligger i bukspottkörteln, och tumören kan förekomma i någon del av orgeln. Ibland utvecklas insulinom på magen, omentum eller 12 duodenalsår. I vissa fall framträder tumören på mjälten eller påverkar levern. Vanligtvis överstiger tumörens storlek inte 15-20 mm. Oftast utvecklar människor en godartad neoplasma (80% av fallen). Från maligna typer av neoplasmer från 5 till 10% behandlas praktiskt taget inte, vilket leder till ett dödligt utfall för patienten. Läkare kan förlänga sitt liv i en period av 1 till 1,5 år med hjälp av droger, men patienten dör fortfarande.

Med tidig behandling till läkaren i ett tidigt skede av sjukdomen kan patienten förbättra sin hälsa fullständigt.

Faktorer som leder till sjukdomen

Skälen till utvecklingen av denna sjukdom beror på utseendet av tecken på hypoglykemi på grund av den okontrollerade syntesen av ett överskott av insulin B-celler.

Om en person är hälsosam leder en eventuell droppe i glukos i blodplasma till en minskning av insulinsyntesen och begränsning av dess tillförsel till blodet. När en neoplasm uppstår på grundval av de angivna cellulära strukturerna störs regleringen av processen vilket leder till utvecklingen av det hypoglykemiska syndromet.

De mest känsliga för denna process är hjärncellerna, eftersom de får energi i processen att dela upp glukos. Därför kan utseendet på en tumör utlösa glykopeniens början i hjärnans neuroner. Om detta tillstånd fortsätter under en längre tid, börjar dystrofa förändringar i olika delar av det mänskliga centrala nervsystemet.

Anledningarna till patientens försämring under denna period är frisättning av hormoner som kortison, norepinefrin och andra ämnen i blodet. Båda ovanstående orsakerna till sjukdomsbildningen kompletterar varandra. De uttalas hos patienter med en malign tumör.

Under en attack kan en person utveckla ett hjärtinfarkt. Detta beror på snabb nedsättning av blodcirkulationen i hjärtmuskeln. Ibland utvecklar en person lesioner i nervsystemet (till exempel afasi, hemiplegi), vilka läkare i början tar symptom på stroke.

Tecken på en tumör

De viktigaste symptomen på sjukdomen är som följer:

 1. Utseendet av växlande faser av ett normalt mänskligt tillstånd och kliniska, uttalade episoder av glykemi eller höga nivåer av adrenalin i blodet.
 2. Patientens snabb fetma och ökad aptit.

En akut typ av hypoglykemisk attack utvecklas på grund av utseendet av en stor mängd insulin, som inte utsöndras från kroppen. I detta fall sprider lesionen sig till hjärnceller. Symptom på detta fenomen är som följer:

 1. Anfallet brukar manifestera sig på morgonen när personen ännu inte har haft tid att äta.
 2. Ett anfall kan inträffa under långvarig avhållande från mat, medan mängden glukos i patientens blod sjunker kraftigt.

Om sjukdomen drabbade hjärnans neuroner är symptomen följande:

 1. En patient har olika psykiatriska eller neurologiska störningar.
 2. En person klagar över en allvarlig huvudvärk.
 3. Patienten kan registreras förvirring.
 4. Symtom på ataxi eller muskelsvaghet är möjlig.

Ibland med insulin utvecklas en hypoglykemisk attack på grund av följande symtom:

 1. Det upphetsade tillståndet av psykomotoriska funktioner.
 2. Multipla hallucinationer.
 3. Ojämnt tal, gråter.
 4. Allvarlig aggression eller eufori.
 5. Kraftig kall svett, darrande av rädsla.
 6. Ibland registreras epileptiska anfall, patienten kan förlora medvetandet, falla i en koma.
 7. Efter att ha avlägsnat attacken genom glukosinfusion, kommer patienten nästan inte ihåg någonting.

Om sjukdomen är kronisk störs den normala funktionen av hjärncellerna hos personen, och perifera delen av nervsystemet påverkas. I detta fall blir faserna i det normala tillståndet kortare.

I ögonblicket mellan attackerna fixar läkarna patientens symtom på myalgi, hans syn kan lida, minnet försämras, apati uppstår. Efter operationen har patienten en minskning av intellektuella förmågor, encefalopati kan utvecklas, vilket leder till förlust av yrkeskunskaper och förvärrar personens sociala status. Om en man är sjuk kan han utveckla symtom på impotens.

Metoder för diagnos av sjukdomen

Undersökning av patienten, bestämning av orsakerna till sjukdomsframträdandet, differentiering av sjukdomen från andra sjukdomar utförs genom laboratorietester. Tillämpade instrumentella metoder för undersökning, med funktionella prover.

Ofta används test med svält, vilket provar en passform av hypoglykemi hos en patient. Detta orsakar en kraftig minskning av mängden glukos i blodet, olika psykologiska manifestationer utvecklas. Läkare avbryter en sådan attack genom att hälla glukos i patientens blod eller få honom att äta söt mat (en bit socker, godis, etc.).

Exogent insulin administreras till patienten för att provocera en attack. I patientens blod ligger glukosindikatorer på lägsta nivå, men innehållet i C-peptider ökar. Samtidigt stiger mängden endogent insulin kraftigt, vars nivå överstiger en liknande parameter i en frisk persons blod. I sådana fall kan förhållandet mellan insulin och glukos i en patient överstiga 0,4 vilket indikerar närvaron av sjukdomen.

Om provocerande tester indikerar ett positivt resultat skickas det smärtsamt till en ultraljud i bukhålan och bukspottkörteln. En MR av dessa organ utförs. Ibland måste du göra selektiv angiografi för att ta blod från portalvenen. För att klargöra diagnosen är det möjligt att genomföra laparoskopisk diagnos av bukspottkörteln. I vissa medicinska centra utförs intraoperativ ultraljud, vilket gör det möjligt att noggrant identifiera placeringen av neoplasmen.

Läkare ska kunna differentiera det beskrivna sjukdomen från alkohol- eller läkemedelshypoglykemi, binjurinsufficiens eller cancer i binjurstrukturer och andra liknande förhållanden. Diagnos bör utföras av erfarna proffs.

Terapi och förutsägelse

Efter en noggrann diagnos är en kirurgisk operation föreskriven, eftersom behandling vid andra metoder inte är aktuell vid dagens utvecklingsstadium. Volymen av den kommande operationen beror på tumörens placering och dess storlek. Tumören kan avlägsnas genom olika kirurgiska metoder.

Enukleation av neoplasmen används mest, eller läkare använder olika metoder för att återuppta delar av bukspottkörteln. Om så behövs avlägsnas organet helt. Under operationen observeras effektiviteten hos kirurgernas verkan med hjälp av en apparat för att dynamiskt mäta nivån av glukos i patientens blod.

Om tumören är stor och det är omöjligt att arbeta på en person, överförs patienten för att upprätthålla sitt tillfredsställande tillstånd med hjälp av olika läkemedel. Användningen av läkemedel som innehåller adrenalin, glukokortikoider, glukagon och andra läkemedel med liknande effekt föreskrivs.

Om en malignitet hos tumören är etablerad i diagnosen, kan kemoterapi tillämpas. 5-fluorouracil, streptozotocin och andra medel används för dess genomförande.

Efter operationen kan olika komplikationer förekomma. Oftast utvecklar patienten pankreatit, eventuellt utseendet av fistlar på det opererade organet. I vissa människor, efter operationen, uppträder en abscess i bukhålan eller peritonit utvecklas. Eventuell nekros av själva bukspottkörteln.

Om patienten är i tid vid en sjukhus är behandlingen effektiv, och personen återhämtar sig efter operationen. Enligt statistiken, återhämta sig från 65 till 79% av patienterna. Med tidig diagnos och efterföljande operation är det möjligt att stoppa regression av hjärnceller, för att återvända en person till det normala livet.

Det dödliga resultatet av ett kirurgiskt ingrepp är ca 10%, eftersom inga metoder har hittats för att bekämpa maligna tumörer. Människor med denna typ av neoplasma efter operationen bor inte längre än 4-5 år, och överlevnadsgraden i 2 år efter behandlingsperioden överstiger inte 58%.

Återfall av sjukdomen manifesteras i 4% av alla fall av behandling av sjukdomen. Om en person har denna sjukdom i historien, sätts han på rekord på kliniken av en neurolog och en endokrinolog.

insulinom

Insulinom är en hormonaktiv tumör i pankreatiska öns p-celler, som utsöndrar insulin i överskott och leder till utveckling av hypoglykemi. Hypoglykemiska episoder av insulinom åtföljs av darrande, kall svett, hunger och rädsla, takykardi, parestesier, tal, visuella och beteendestörningar. i allvarliga fall - kramper och koma. Diagnos av insulinom utförs med hjälp av funktionella test, bestämning av nivået av insulin, C-peptid, proinsulin och blodglukos, ultraljud i bukspottkörteln, selektiv angiografi. När insulin indikeras är kirurgisk behandling enukleation av tumören, resektion av bukspottkörteln, pankreatoduodenal resektion eller total pankreathektomi.

insulinom

Insulinom är en godartad (i 85-90% av fallen) eller malign (i 10-15% av fallen) tumör som härrör från p-celler från Langerhansöarna, som har autonom hormonaktivitet och leder till hyperinsulinism. Okontrollerad sekretion av insulin åtföljs av utvecklingen av hypoglykemiskt syndrom - ett komplex av adrenerga och neuroglykopena manifestationer.

Bland de hormonaktiva tumörerna i bukspottkörteln utgör insulinom 70-75%; i ca 10% av fallen är de en komponent i multipel endokrin adenomatos typ I (tillsammans med gastrinom, hypofys tumörer, parathyroid adenom, etc.). Insulinom upptäcks oftare hos personer i åldern 40-60 år, hos barn är sällsynta. Insulinom kan ligga i någon del av bukspottkörteln (huvud, kropp, svans); i enskilda fall är det lokaliserad extrapankreatisk - i magen i magen eller tolvfingret, omentum, mjölkport, lever och andra områden. Vanligtvis är storleken på insulinom 1,5-2 cm.

Patogenes av hypoglykemi i insulin

Utvecklingen av hypoglykemi i insulinom orsakas av överdriven okontrollerad insulinutsöndring av tumörb-celler. Normalt när blodsockernivån faller, är det en minskning av insulinproduktionen och dess frisättning i blodet. I tumörceller brytas mekanismen för reglering av insulinproduktion: med en minskning av glukosnivån, är dess sekretion inte undertryckt, vilket skapar förutsättningar för utvecklingen av det hypoglykemiska syndromet.

De mest känsliga för hypoglykemi är hjärnceller, för vilka glukos tjänar som huvud energisubstrat. I detta avseende observeras effekterna av neuroglykopeni i insulinom och med långvarig hypoglykemi utvecklas dystrofa förändringar i centrala nervsystemet. Det hypoglykemiska tillståndet stimulerar frisättningen i blodet av kontrainsulinhormoner (noradrenalin, glukagon, kortisol, somatotropin), vilket orsakar adrenerga symtom.

Symptom på insulinom

Under insulinom särskiljas faser av relativ välbefinnande, vilka periodiskt ersätts av kliniskt uttalade manifestationer av hypoglykemi och reaktiv hyperadrenalinemi. Under latent tid kan de enda manifestationerna av insulinom vara fetma och ökad aptit.

En akut hypoglykemisk attack är resultatet av nedbrytningen av anpassningsmekanismerna i centrala nervsystemet och de kontra-insulära faktorerna. Attacken utvecklas på tom mage, efter en lång paus i äta, oftare på morgonen. Under en attack faller blodglukosen under 2,5 mmol / l.

Neuroglykopena symptom på insulinom kan likna olika neurologiska och psykiatriska störningar. Patienter kan uppleva huvudvärk, muskelsvaghet, ataxi, förvirring. I vissa fall åtföljs hypoglykemiska attacker hos patienter med insulinom av tillstånd av psykomotorisk agitation: hallucinationer, osammanhängande skrik, motor rastlöshet, omotiverad aggression och eufori.

Reaktionen av det sympatiska adrenala systemet till svår hypoglykemi är utseendet av tremor, kall svettning, takykardi, rädsla, parestesi. Med en angrepps progression kan ett epileptiskt anfall, förlust av medvetenhet och koma komma att utvecklas. Vanligtvis stoppas en attack genom intravenös glukosinfusion; Men efter återhämtning kommer patienterna inte ihåg vad som hände. Vid tidpunkten för en hypoglycemic attack kan utveckla en hjärtinfarkt på grund av akut undernäring av hjärtmuskeln, tecken på lokal skada på nervsystemet (hemiplegi, afasi), som kan misstas för en stroke.

Vid kronisk hypoglykemi hos patienter med insulinom försämras funktionen hos det centrala och perifera nervsystemet, vilket påverkar fasen av relativ välbefinnande. Under interictalperioden, transienta neurologiska symptom, visuell nedsättning, myalgi, minnesförlust och mentala förmågor, apati. Även efter avlägsnande av insulinom är en minskning av intelligens och encefalopati vanligtvis bevarad, vilket leder till förlust av yrkeskunskaper och tidigare social status. Hos män med frekventa anfall av hypoglykemi kan impotens utvecklas.

Neurologisk undersökning hos patienter med insulinom detekterade asymmetri periosteal och senreflexer, ojämnheter eller reduktion av abdominala reflexer, patologiska reflexer Rossolimo Babinski, Marinescu-Radovic, nystagmus, pares blicken uppåt et al. På grund av polymorfism och icke-specifika kliniska symptom, patienter med insulinom kan placeras Felaktiga diagnoser av epilepsi, hjärntumör, vaskulär dystoni, stroke, diencephalic syndrom, akut psykos, neurastheni, resterande effekter är inte io-infektioner och så vidare.

Diagnos av insulinom

Att fastställa orsakerna till hypoglykemi och differentiera insulin från andra kliniska syndrom möjliggör ett komplex av laboratorietester, funktionstester, visualisering av instrumentstudier. Prov svält syftar till provokation och orsakar hypoglykemi patognomonisk för insulinom triad Whipple: minskning i blodglukos till 2,78 mmol / l eller lägre, utveckling av neuropsykiatriska manifestationer under svält, möjligheten av en attack lindring genom oral eller intravenös glukosinfusion.

För att framkalla ett hypoglykemiskt tillstånd kan ett insulinundertryckande test med administrering av exogent insulin användas. Samtidigt observeras otillräckligt höga koncentrationer av C-peptid i blodet mot bakgrund av extremt låga glukosvärden. Genomförande av insulinprovokationstest (intravenös administrering av glukos eller glukagon) främjar frisättningen av endogent insulin, vars nivå hos patienter med insulinom blir signifikant högre än hos friska individer; medan förhållandet mellan insulin och glukos överstiger 0,4 (normalt mindre än 0,4).

Vid positiva resultat av provokativa tester utförda topisk diagnos av insulinom: ultraljud av bukspottkörteln och buken scintigrafi, MRI i bukspottkörteln, selektiv angiografi med blodprovstagning från portvenen, en diagnostisk laparoskopi, intraoperativt ultraljud i bukspottkörteln. Insulin måste differentieras från läkemedels- och alkoholhypoglykemi, hypofys- och binjurssufficiens, binjurskreft, dumpningssyndrom, galaktosemi och andra tillstånd.

Behandling av insulinom

I endokrinologi med avseende på insulinom föredras kirurgiska taktik. Operationsomfånget bestäms av platsens storlek och storlek. När insulinom enucleation kan utföras som en tumör (insulinomektomiya) och olika typer av pankreatiska resektioner (distala resektion av huvudet, resektion pancreatoduodenal, total pankreatektomi). Effektiviteten av interventionen utvärderas genom att dynamiskt bestämma blodsockernivån under operationen. Bland de postoperativa komplikationerna kan utvecklas pankreatit, bukspottskörtelnekros, bukspottskörteln fistel, bukhålan eller bukhinnan.

I oanvändbara insulinom syftar konservativ terapi till att stoppa och förebygga hypoglykemi med hjälp av hyperglykemiska medel (adrenalin, norepinefrin, glukagon, glukokortikoider, etc.). Vid maligna insulinom utföres kemoterapi (streptozotocin, 5-fluorouracil, doxorubicin, etc.).

Prognos för insulin

Hos 65-80% av patienterna efter kirurgisk avlägsnande av insulinom sker klinisk återhämtning. Tidig diagnos och snabb kirurgisk behandling av insulinom leder till regression av förändringar i centrala nervsystemet enligt EEG-data.

Postoperativ dödlighet är 5-10%. Återfall av insulinom utvecklas i 3% av fallen. Prognosen för maligna insulinom är ogynnsam - överlevnadsgraden i 2 år överstiger inte 60%. Patienter med insulinom i historien finns i dispensar hos endokrinologen och neurologen.

Symtom och behandling av bukspottskörtelns insulin

Insulinom som uppträder i bukspottkörteln anses vara en aktiv hormonell tumör. I de flesta fall är det en godartad formation och endast 15% kan leda till onkologi.

Insulinom har olika symptom som beror på graden av skydd av organismen, personens egenskaper, påverkan av yttre eller inre faktorer. Sjukdomen är svår att diagnostisera, så patienterna bör inte ignorera sina manifestationer och redan vid de första symptomen bör man rådgöra med en läkare.

Orsaker och patogenes

De exakta orsakerna till insulinom är okända. Endast kopplingen av denna neoplasma med adenomatos, som verkar som en sällsynt genetisk sjukdom och främjar bildandet av hormonella tumörer, har fastställts.

Det finns dock flera antaganden om källan till insulinom, som ännu inte har fått vetenskaplig bekräftelse.

Dessa skäl inkluderar:

 • genetisk mottaglighet för proliferation av onormala celler;
 • störningar i de befintliga anpassningsmekanismerna i kroppen.

Neoplasmen har inte en enda struktur, även områdena med samma tumör kan skilja sig från varandra. Färgen på innehållet i deras celler varierar och kan ha både en ljus nyans och mörkare toner. Detta förklarar insulinens förmåga att producera och släppa ut en annan mängd hormon.

Inaktiva neoplasmer, som praktiken visar, karaktäriseras huvudsakligen av stora storlekar, och över tiden kan de utvecklas till maligna tumörer. Detta mönster är ofta förknippat med mindre manifestationer av sjukdomen, liksom dess sena detektering.

Utseendet av insulinom främjar produktionen av insulin i stora mängder. Överdriven hormonnivå i kroppen orsakar hypoglykemi när värdet av socker sjunker kraftigt. Ofta anses förekomst av sådana tumörer vara en följd av problem med endokrin körtel. Människor i åldern 25 till 55 år riskerar att utveckla denna sjukdom. Patologi ses sällan hos spädbarn eller ungdomar.

Grunden för patogenesen av det hypoglykemiska tillståndet hos insulinom är hyperproduktion av insulin, vilket inte beror på värdet av glykemi.

Långfristig fastning kan få en frisk person att släppa glukosindikatorn till den nedre gränsen för normen, samt en kraftig minskning av hormonets mängd.

Hos människor med utvecklad tumör undertrycks glykogenolys på grund av förbättrad insulinsyntese, därför uppstår en attack av hypoglykemi i avsaknad av glukosintag med mat.

Om ett sådant tillstånd inträffar ofta uppträder dystrofa förändringar i nervsystemet och kärl, vilket kan leda till utveckling av cerebralt ödem och bildandet av blodproppar.

symtomatologi

Symptom på neoplasi i bukspottkörteln kan variera under inverkan av följande faktorer:

 • mängden insulin som produceras
 • tumörsteg;
 • insulinstorlek;
 • särdrag hos patienten.

De grundläggande indikatorerna för insulinom är:

 • hypoglykemiska tillstånd som inträffar 3 timmar efter ett mellanmål eller huvudmåltid;
 • serumglukoskoncentrationen är 50 mg;
 • lindring av tecken på hypoglykemi på grund av användningen av socker.

Den frekventa förekomsten av hypoglykemi stör nervsystemet (centrala och perifera). Under perioden mellan sådana attacker finns neurologiska manifestationer, apati, myalgi, minnesförlust samt mentala förmågor.

Många av dessa avvikelser kvarstår efter avlägsnandet av tumören, vilket leder till förlust av yrkeskunskaper och uppnådd status i samhället. Det tillstånd av hypoglykemi som uppträder hos män hela tiden kan orsaka impotensutveckling.

Symptomen på insulinom är betinget uppdelade i akuta tillstånd av hypoglykemi, liksom manifestationer utanför attacken.

Symtom på en attack

Hypoglykemiska manifestationer som förekommer i akut form förekommer som ett resultat av förekomsten av kontrinsulära faktorer och störningar i centrala nervsystemet. Attacken uppträder oftast på tom mage eller under långa mellanrum mellan måltiderna.

 • plötslig uppkomst av svår huvudvärk;
 • försämrad samordning i rörelseprocessen;
 • minskad synskärpa;
 • förekomsten av hallucinationer;
 • ångest;
 • växlande känslor av rädsla med eufori och aggression;
 • suddigt sinne;
 • darrande i lemmar;
 • hjärtklappning;
 • svettning.

Vid sådana tillfällen är glukosinnehållet mindre än 2,5 mmol / l och nivån av adrenalin stiger.

Symtom utanför attacken

Förekomsten av insulinom utan förtäring är svår att detektera. Manifestationer avtar märkbart och är praktiskt taget frånvarande.

Symtom utanför attacken:

 • ökad aptit eller ett fullständigt misslyckande av mat;
 • förlamning;
 • känsla av smärta och obehag vid tidpunkten för att flytta ögonbollarna;
 • minnesbrist
 • ansiktsnerven skada;
 • förlust av vissa reflexer och vanor
 • minskning av mental aktivitet.

Villkoren där de uppräknade symtomen uppstår är i vissa fall följd av medvetslöshet eller till och med koma. Frekventa attacker kan orsaka funktionshinder hos en person.

Personer som tvingas sluta symptom på hypoglykemi är i de flesta fall överviktiga eller har ökad kroppsvikt jämfört med normerna. Ibland kan symtomen på insulinom orsaka en utarmning av kroppen på grund av en utvecklad aversion mot vilken mat som helst.

diagnostik

De första manifestationerna som är karakteristiska för insulinom borde vara orsaken till att man utför diagnostiska undersökningar av en person.

Typer av diagnostiska studier:

 • laboratorietester (bestående av laboratorietester, som ordineras av en läkare);
 • funktionalitet;
 • verktyg.

Funktionsstudier inkluderar:

 1. Daglig svält - gör det möjligt att bestämma förhållandet mellan glukos och det producerade hormonet. Tack vare denna metod är det möjligt att provocera början av en attack av hypoglykemi, där det är möjligt att bestämma ett antal viktiga indikatorer.
 2. Insulinundertryckande testning baseras på detektering av sockernivåer och C-peptidvärden.
 3. Insulin provokationstest baserad på glukosadministration för att observera kroppens svar.

Slutskedet innehåller följande instrumentstudier:

 • scintigrafi;
 • MRI (magnetisk resonansbehandling);
 • Ultraljud (ultraljud);
 • kateterisering av portalsystemet för detektering av neoplasmer;
 • angiografi (sök efter en tumör genom det vaskulära nätverket);
 • radioimmunologisk analys avslöjar mängden insulin.

Behovet av var och en av dessa studier bestäms av läkaren.

Video från Dr. Malysheva på insulin, dess orsak och diagnos:

Konservativ behandling

Drogbehandling eliminerar inte källan till sjukdomen och kan inte leda till fullständig återhämtning av patienten.

Fall av konservativ terapi:

 • vägran av en sjuk person att utföra ett kirurgiskt ingripande
 • ökad risk för dödsfall;
 • detektering av metastas
 • misslyckade försök att ta bort en neoplasma.

Konservativa behandlingsmetoder:

 • tar droger som ökar blodsockernivån
 • införandet av glukos (intravenöst);
 • kemoterapi.

En viktig del av den symptomatiska behandlingen av insulinom är en kost som innehåller hög sockerhalt.

Kirurgisk ingrepp

Operationsmetoden består först för att detektera en neoplasma och sedan ta bort den. Kirurgisk ingrepp anses vara det enda sättet att eliminera tumören.

Insulinom, som finns i bukspottkörteln, ligger oftast på orgelns yta.

Den har tydliga kanter, så det är lätt att ta bort. Mindre neoplasmer har ofta en atypisk struktur och kan inte detekteras vid operationens gång.

I sådana fall överförs överföringen till ett senare datum när tumören blir större. Väntetiden för nästa operation åtföljs av konservativ behandling för att förhindra hypoglykemi och farlig skada på nervsystemet.

Återhämtning från kirurgiska ingrepp förekommer hos mer än hälften av patienterna. Risken för dödsfall är närvarande i cirka 10% av fallen. I vissa situationer är en återkommande sjukdom möjlig. Det är viktigt att förstå att tidig diagnos ökar chanserna för en framgångsrik botemedel mot insulinom.

Pankreas insulinom: symptom, diagnos, behandling, tecken, orsaker

Insulinom är en sällsynt tumör härledd från p-celler i bukspottkörteln som utsöndrar stora mängder insulin.

Diagnos är att genomföra ett test med en 48- eller 72-timmars snabb mätning av glukos och insulin och sedan utföra endoskopisk ultraljud. Behandling - kirurgisk (om möjligt).

Bland alla fall har insulinomer 80% en enda nod och om de upptäcks kan en botning uppnås. 10% insulin malignt. Insulinom utvecklas med en frekvens på 1/250 000. Insulinom med meningit typ I är oftare flera.

Dold administrering av exogent insulin kan prova episoder av hypoglykemi, som liknar en bild av insulinom.

Förekomst av pankreatisk insulinom

Den totala frekvensen av insulin är liten - 1-2 fall per miljon befolkning per år, men de står för nästan 80% av alla kända hormonaktiva tumörer i bukspottkörteln. De kan vara antingen enskilda (vanligtvis sporadiska former) eller flera (vanligtvis ärftliga), vilket skapar diagnostiska svårigheter före operationen. Insulinom är lokaliserade i bukspottkörteln, men i 1-2% av fallen kan de utvecklas från ektopisk vävnad och ha extra lokalisering i bukspottskörteln.

Insulinom är frekvent kompositstruktur MÄN syndrom typ I, som även omfattar de hormonellt aktiva tumörer i bisköldkörtlarna, främre hypofysen och binjurebarken tumör (vanligtvis hormonellt inaktiv).

I de flesta patienter är insulinom godartad, 10-20% har tecken på illamående tillväxt. Insulinom med en diameter på mer än 2-3 cm är ofta maligna.

Pankreatisk insulinomklassificering

I ICD-10 motsvarar följande rubriker insulin.

 • C25.4 Ondartad neoplasma av isceller i bukspottkörteln.
 • D13.7 Godartad neoplasma av isceller i bukspottkörteln.

Insulinom är den vanligaste orsaken till organiskt hyperinsulinismssyndrom, vilket kännetecknas av svår HS, mestadels på natten och fastande, d.v.s. efter en ganska lång fasta. Hyperinsulinism är en endogen överproduktion av insulin vilket leder till en ökning av koncentrationen i blodet (hyperinsulinemi) med stor sannolikhet att utveckla ett symptomkomplex av hypoglykemi. Organisk hyperinsulinism bildas på grundval av morfologiska strukturer som producerar insulin i stora mängder. Förutom insulinom är adenomatos och islet-cell-neuroidastas-hyperplasi av is-cellselement mer sällsynta orsaker till organisk hyperinsulinism.

På grundval av praktiska ändamål särskiljs en funktionell form av hyperinsulinism, som i de flesta fall kännetecknas av en mer godartad kurs och prognos (Tabell 3.21).

Orsaker och patogenes av pankreatisk insulinom

Vid tillstånd av hyperinsulinemi ökar bildandet och fixeringen av glykogen i levern och musklerna. Otillräcklig tillgång på hjärnan större energisubstrat initialt åtföljs av funktionella neurologiska sjukdomar, och sedan - efter irreversibla morfologiska förändringar i det centrala nervsystemet med utvecklingen av tserebroastenii och minskad intelligens.

I avsaknad av snabb matintag utvecklas hypoglykemi av varierande svårighetsgrad, manifesterad av adrenerga och kolinerga symptom och symtom på neuroglykopeni. Resultatet av långvarig allvarlig energibrist hos cellerna i hjärnbarken är deras ödem och utvecklingen av hypoglykemisk koma.

De främsta orsakerna till funktionell hyperinsulinism hos vuxna

 1. Anomalier av parietal digestion med en hög absorptionshastighet för livsmedelssubstrat som inte motsvarar den normala processen med insulinsekretion.
 2. Minskade känslighet hos P-celler till glukos med fördröjning och efterföljande otillräcklig kompensationsförbättring av insulinutsöndring

Symtom och tecken på pankreatisk insulinom

Hypoglykemi med insulin utvecklas på tom mage. Symtom kan raderas och ibland imitera olika psykiatriska och neurologiska störningar. Symtom på ökad sympatisk aktivitet (generell svaghet, tremor, hjärtklappning, svettning, hunger, irritabilitet) uppenbaras ofta.

Frånvaron av specifika symtom är en av huvudorsakerna till den sena diagnosen av insulinom. I detta fall kan sjukdomshistorien beräknas i flera år. Av en mängd olika kliniska manifestationer sticker ut neuropsykiatriska symtom -. Desorientering episoder, tal- och motoriska störningar, bisarra beteende, minskade psykiska funktionshinder och minnesförlust av kompetens, amnesi, etc. Den stora majoriteten av andra symptom (inklusive hjärt- och gastrointestinal) är ett uttryck för akut som utvecklade neuroglykopeni och autonomt svar.

Ofta vaknar patienterna med svårigheter, är desorienterade under lång tid, svarar på enkla frågor i monosyllabla eller helt enkelt inte kommer i kontakt med andra. Det är anmärkningsvärt att förvirring eller slumrat tal, repetitiva ord och fraser av samma typ, onödiga likformiga rörelser. Patienten kan vara störd av huvudvärk och yrsel, paresthesier i läpparna, diplopi, svettning, känsla av inre tremor eller frossa. Episoder av psykomotorisk spänning och epileptiform anfall är möjliga. Symtom som känslan av hunger och tomhet i magen i samband med gastrointestinala reaktioner kan uppstå.

Med fördjupning av den patologiska processen förefaller dumhet, handskakning, muskeltraktning, konvulsioner, koma kan utvecklas. På grund av retrograd amnesi kan patienter som regel inte berätta om attacken.

På grund av behovet av frekvent äta är patienter ofta överviktiga.

Med ökande varaktighet av sjukdomen status hos patienter i Interiktal period varierar kraftigt på grund av nedskrivning av högre kortikala funktioner CNS: utveckla förändring av intellektuella och beteende områden, försämrade minne, nedsatt mental förmåga att arbeta, så småningom förlorade färdigheter, kan utveckla negativitet och aggressivitet, som är associerad med karaktärsdrag person.

Diagnos av pankreatisk insulinom

 • Insulininnehåll.
 • I vissa fall - innehållet av C-peptid och proinsulin.
 • Endoskopisk ultraljud.

Vid utveckling av symtom är det nödvändigt att bedöma glukosnivån i serum. I närvaro av hypoglykemi är det nödvändigt att bedöma nivån av insulin i ett samtidigt taget blodprov. Hyperinsulinemi> 6 μU U / ml indikerar närvaron av insulinmedierad hypoglykemi.

Insulin utsöndras i form av proinsulin, bestående av a-kedjan och p-kedjan, förbunden med C-peptid. eftersom Industriellt framställt insulin innehåller endast β-kedjan, den hemliga administreringen av insulinpreparat kan detekteras genom att mäta nivån av C-peptid och proinsulin. Med hemlig användning av insulinpreparat är nivån på dessa indikatorer normal eller reducerad.

Eftersom många patienter inte har några symtom vid tidpunkten för undersökningen (och därmed ingen hypoglykemi), indikeras sjukhusvistelse för att bekräfta diagnosen för testning med fasta i 48-72 timmar. Nästan alla patienter med insulinom (98%) inom 48 timmar fasta utveckla kliniska manifestationer; 70-80% - inom de närmaste 24 timmarna. Den hypoglykemiska rollen vid symptomstart bekräftas av Whipple-triaden:

 1. symptom uppträder på tom mage
 2. symptom uppträder med hypoglykemi;
 3. Att äta kolhydrater leder till en minskning av symtomen.

Hormoninnehållet bör bedömas som beskrivet ovan när patienten har kliniska manifestationer.

Om komponenterna i Whipple-triaden inte observeras efter den fasta perioden och plasmaglukosnivån efter den nattliga fastighetsperioden är> 50 mg / dl, kan ett C-peptidundertrycknings-test utföras. När insulin är infunderat hos patienter med insulinom, finns ingen minskning av C-peptidhalten till normala nivåer.

Endoskopisk ultraljud har en känslighet av> 90% vid detektering av tumörfokus. PET utförs också för detta ändamål. CT-skanning har inte bevisad information; vid utförande av arteriografi eller selektiv kateterisering av portalen och miltåvorna är det i regel inte nödvändigt.

Trots en levande klinisk bild, med organisk hyperinsulinism, fastställs ofta diagnoser som brott mot hjärncirkulationen, diencefalsyndrom, epilepsi och alkoholförgiftning.

När koncentrationen av glukos i blodet i tom mage är mer än 3,8 mmol / l och frånvaron av övertygande data för HS i en historia av diagnosen insulinom kan uteslutas. Med fastande glykemi av 2,8-3,8 mmol / l, liksom över 3,8 mmol / l, i kombination med hypoglykemi i historien, utförs ett fastningstest, vilket är en provokationsmetod för Whipple-triaden. Provet anses vara positivt när laboratorieförändringar och kliniska symptom på hypoglykemi uppträder, vilka stoppas genom intravenös administrering av en glukoslösning. I de flesta patienter provoceras den Whipple triaden inom några timmar från början av testet. Med organisk hyperinsulinism ökar insulin- och C-peptidhalterna konsekvent och minskar inte under fastande, i motsats till friska individer och patienter med funktionell hyperinsulinism.

Med ett positivt test med svält genom topisk diagnos av tumören med användning av ultraljud (inklusive endoskopisk ultraljudsundersökning visualisering av det gastrointestinala området med RV), MRI, CT, selektiv angiografi, perkutana transhepatic kateter grenar av portvenen, pankreatikoskopii med biopsi.

Upp till 90% insulin har somatostatinreceptorer. Scintigrafi av somatostatinreceptorer som använder det radioaktiva syntetiska läkemedlet somatostatin-pentetreotid möjliggör den aktuella diagnosen av tumörer och deras metastaser, såväl som postoperativ kontroll över den radikala kirurgiska behandlingen.

En viktig diagnostisk metod är den intraoperativa revidering av bukspottkörteln och leveren, vilket möjliggör detektering av tumörer och metastaser som inte kunde identifieras före operationen.

Differentiell diagnostik

Om det inte var möjligt att visualisera insulin efter laboratoriebekräftelse av organisk hyperinsulinism, genomförs en perkutan eller laparoskopisk diagnostisk punkteringsbiopsi i bukspottkörteln. Efterföljande morfologisk studie gör det möjligt att fastställa andra orsaker till organisk hyperinsulinism - nezidioblastos, pankreatisk mikroadenomatos. Under differentialdiagnosen bör uteslutas ett antal sjukdomar och tillstånd som åtföljs av utvecklingen av hypoglykemi: svält; allvarlig abnorm leverfunktion, njure, sepsis (på grund av minskad glukoneogenes eller minskad metabolism av endogent insulin); stora mesenkymala tumörer som utnyttjar glukos; bihålsinsufficiens och svår hypotyroidism; införandet av en överskott av insulin vid behandling av diabetes, intaget av signifikanta mängder alkohol och stora doser av vissa läkemedel; medfödda sjukdomar i glukosmetabolism (glukoneogenesenzymfel); bildandet av antikroppar mot insulin.

Behandling av pankreatisk insulinom

 • Resektion av utbildning.
 • Diazoxid och ibland oktreotid för korrigering av hypoglykemi.

Frekvensen av fullständig botemedel under kirurgisk behandling når 90%. Enkelt insulinom av liten storlek på ytan eller grunt från ytan av bukspottkörteln, som regel kan avlägsnas genom enukleering. Med ett enda stort adenom eller djupt lokaliserat, med flera former av kropp och / eller svans, eller om insulin inte kan detekteras (detta är ett sällsynt fall) utförs distal subtotal pankreathektomi. I mindre än 1% av fallen har insulinom en ektopisk plats i perikopankreatiska vävnader - i murarna i duodenum, periduodenala området och kan endast detekteras med en noggrann kirurgisk revision. Pankreatoduodenektomi (Whipples operation) utförs på resekterbara maligna insulinom i den proximala bukspottkörteln. Total bukspottskörtelektomi utförs i fall där den tidigare subtotala pankreathektomi inte hade någon effekt.

Med persistent hypoglykemi kan diazoxid administreras i kombination med en natriuretisk. Somatostatinanalog-oktreotid har en variabel effekt, den kan användas för administrering till patienter med långvarig hypoglykemi som inte svarar mot diazoxidbehandling. Mot bakgrund av användningen av oktreotid kan det vara nödvändigt att ta ytterligare pankreatinpreparat, eftersom undertryckande av bukspottskörtelns utsöndring sker. Andra droger som har en måttlig och variabel undertryckande effekt på insulinutsöndring innefattar verapamil, diltiazem och fenytoin.

Om symtomen inte är hanterbara kan testkemoterapi genomföras, men dess effektivitet är begränsad. Med utnämningen av streptozocin är sannolikheten för att uppnå effekten 30-40%, i kombination med 5-fluorouracil - 60% (förlängningstid upp till 2 år). Andra behandlingar inkluderar doxorubicin, klorozotocin, interferon.

Den mest radikala och optimala behandlingsmetoden är den kirurgiska vägen för tumörgenukleation eller partiell resektion av bukspottkörteln. Vid malign insulinom kombineras resektion av bukspottkörteln med lymfkörteledektion och avlägsnande av synliga regionala metastaser (vanligtvis i levern).

Om det är omöjligt avlägsnande av tumören och ineffektiviteten av kirurgi är symptomatisk terapi för att förhindra (frekvent fraktionerad kolhydrat födointag, Diazoxid) och tunga knackar (intravenöst glukos eller glukagon).

Om granskningen positiva scan resultat med oktreotid framställdes, administreras sedan syntetiska somatostatinanaloger - oktreotid och dess form förlängd verkan [oktreotid (oktreotid depå), lanreotid] som besitter antiproliferativ aktivitet och inhiberar inte bara frisättningen av tillväxthormon, men också insulin serotonin, gastrin, glukagon, sekretin, motilin, vasointestinal polypeptid, pankreatisk polypeptid.

När man bekräftar den maligna karaktären hos insulinom visas kemoterapi med streptozotocin, vars effekt är selektiv förstöring av p-celler i R-cellerna.

Dispensary observation

Patienterna övervakas av en endokrinolog och en kirurg, vid behov tillsammans med en onkolog. Efter kirurgisk behandling utförs årligen hormonella undersökningar, lever-ultraljud och, om så är angivet, CT-skanning och MR i bukorganen för att utesluta återfall och metastaser.

Förebyggande av pankreatisk insulinom

Förebyggande av HS är nödvändigt, vilket genomförs genom att individuellt ta mer kolhydrater.

Prognos för pankreatisk insulinom

Vid tidig radikal behandling av godartat insulinom är prognosen gynnsam.

Pankreatisk insulinom (orsaker, tecken, behandlingsmetoder)

De flesta sjukdomar i bukspottkörteln påverkar direkt metabolismen av kolhydrater. Insulinom ökar insulinproduktionen i kroppen. När kolhydrater i den vanliga maten inte räcker till för att täcka denna överdriven sekretion, inträffar hypoglykemi hos en person. Det utvecklas mycket långsamt, ofta omärkligt för patienten, och skadar gradvis nervsystemet. På grund av svårigheterna med diagnos och sällsynthet hos insulinom kan en patient ha behandlats framgångsrikt under några år av en neurolog eller psykiater tills symptomen på hypoglykemi blir uppenbara.

Vad är insulinom

Förutom andra viktiga funktioner, ger bukspottkörteln vår kropp med hormoner som reglerar kolhydratmetabolism - insulin och glukagon. Insulin är ansvarig för att avlägsna socker från blodet i vävnaden. Det produceras av en speciell typ av celler som ligger i svansen i bukspottkörteln, betaceller.

Insulinom är en neoplasma som består av dessa celler. Det hör till hormonsöndrande tumörer och kan självständigt genomföra syntesen av insulin. Bukspottkörteln producerar detta hormon när koncentrationen av glukos i blodet ökar. Tumören producerar den alltid, utan att ta hänsyn till fysiologiska behov. Ju mer och mer aktiva insulinom desto mer insulin det producerar, och därför minskar blodsockret mer.

Denna tumör är sällsynt, en person blir sjuk från 1,25 miljoner. Oftast är den liten, upp till 2 cm, i bukspottkörteln. I 1% av fallen kan insulinom ligga på magen, tolvfingret 12, mjälten och leveren.

En tumör med en diameter på bara en halv centimeter kan producera den mängd insulin som leder till att glukosen faller under normal. Samtidigt är det ganska svårt att upptäcka det, särskilt med en atypisk lokalisering.

Patienter i arbetsåldern lider ofta av insulinom, kvinnor är 1,5 gånger mer troliga.

Oftast godartade insulinom (ICD-10-kod: D13.7), efter att ha överskridit en storlek på 2,5 cm, visar endast 15 procent av tumörerna tecken på en malign process (kod C25.4).

Varför utveckla och hur

Orsakerna till insulinom är inte kända exakt. Förutsättningar görs om närvaron av en ärftlig predisposition till den patologiska proliferationen av celler, om enstaka misslyckanden i kroppens anpassningsmekanismer, men dessa hypoteser har ännu inte vetenskapligt bekräftats. Bara kopplingen mellan insulinom och multipel endokrin adenomatos, en sällsynt genetisk sjukdom där hormonutsöndrande tumörer utvecklas, har exakt upprättats. Hos 80% av patienterna observeras utbildning i bukspottkörteln.

Insulinom kan ha någon struktur, och ofta skiljer sig områdena inom en enda tumör också. Detta beror på insulinens olika förmåga att producera, lagra och utsöndra insulin. Förutom betaceller kan tumören innehålla andra pankreasceller, atypiska och funktionellt inaktiva. Förutom insulin kan hälften av neoplasmer också producera andra hormoner - bukspottkörtelpeptid, glukagon, gastrin.

Man tror att mindre aktiva insulinom är stora och ofta blir maligna. Kanske beror detta på mindre allvarliga symptom och sen upptäckt av sjukdomen. Frekvensen av hypoglykemi och graden av ökning av symtom är direkt relaterad till tumörens aktivitet.

Det autonoma nervsystemet lider av brist på glukos i blodet, den centrala centralens funktion är störd. Periodiskt lågt blodsocker påverkar högre nervös aktivitet, inklusive tänkande och medvetenhet. Det är med hjärnbarkens nederlag att det otillräckliga beteendet hos patienter med insulinom ofta är associerat. Metaboliska störningar leder till skador på blodkärlens väggar, vilket orsakar svullnad i hjärnan och blodproppar bildas.

Tecken och symptom på insulinom

Insulinom producerar insulin hela tiden, och trycker det ur sig själv med en viss periodicitet, därför ersätts episodiska anfall av akut hypoglykemi av en relativ lull.

Även på svårighetsgraden av symptom på insulinom påverkar:

 1. Livsmedel. Älskare av sötsaker kommer att känna ett problem i kroppen senare än anhängare av proteinmat.
 2. Individuell insulinkänslighet: Vissa människor förlorar medvetandet när blodsockret är mindre än 2,5 mmol / l, andra upprätthåller denna reduktion normalt.
 3. Sammansättningen av de hormoner som tumören producerar. Med en stor mängd glukagon kommer symtom att visas senare.
 4. Tumöraktivitet. Ju mer hormon utsöndras desto ljusare är tecknen.

Symptom på någon insulinom orsakas av två motsatta processer:

 1. Insulinfrisättning och som en konsekvens akut hypoglykemi.
 2. Genom att producera kroppen som svar på ett överskott av insulin är dess antagonister, hormoner, motståndare. Dessa är katekolaminer - adrenalin, dopamin, norepinefrin.

Vad är insulinom: tecken, orsaker, symtom och behandling

Insulinom är en malign (i 15% av fallen), liksom en godartad (85-90%) tumör som utvecklas i cellerna i Langerhansöarna. Den har autonom hormonaktivitet och orsakar hyperinsulinism. Insulin börjar stå ut okontrollerbart, vilket leder till hypoglykemiskt syndrom - den så kallade kombinationen av neuroglykopiska och adrenerga symtom.

Bland alla bukspottskörteltumörer med hormonell aktivitet står insulinom för cirka 70%.

Ungefär 10% av dem är en del av den första typen av multipel endokrin adenomatos. Ofta utvecklas insulinom hos personer i åldrarna 40 till 60 år, mycket sällan hos barn.

Insulinom kan ligga i någon del av bukspottkörteln (svans, huvud, kropp). Ibland kan hon ha extra bukspottskörtel lokalisering, till exempel i mjälten, magen, tolvfingret, leveren, omentum. Normalt når neoplasmets storlek 1,5-2 cm.

Mekanismen för hypoglykemi i insulin

Utvecklingen av detta tillstånd beror på det faktum att det finns en okontrollerad frisättning av insulin av tumörb-cellerna. Normalt, om nivån av glukos i blodet minskar, minskar också produktionen av insulin och dess frisättning i blodet.

I tumörceller störs denna mekanism och med en minskning av sockerkoncentrationen hämmas inte insulinsekretionen vilket leder till utveckling av hypoglykemiskt syndrom.

Den mest akuta hypoglykemi känns av hjärnceller, som använder glukos som huvudkälla. I detta avseende börjar neuroglykopi med utvecklingen av en tumör och under en långvarig process sker dystrofa förändringar i CNS.

När hypoglykemi uppstår, frigörs kontinulära föreningar i blodomloppet - hormonerna glukagon, norepinefrin, kortisol, vilket leder till utseende av adrenerga symtom.

Symptom på insulinom

I utvecklingen av en tumör finns det perioder och symtom på relativ välbefinnande, vilka ersätts av kliniskt uttalade manifestationer av hypoglykemi och reaktiv hyperadrenalinemi. Under perioder av lugn kan sjukdomen manifesteras endast genom ökad aptit och utveckling av fetma.

Som ett resultat av nedsatt anpassningsmekanism i centrala nervsystemet och verkan av antiinsulinfaktorer kan en akut hypoglykemisk attack inträffa.

Det börjar på en tom mage, vanligtvis på morgonen, efter en lång paus mellan måltiderna. Under en attack indikerar symptomen att blodsockernivån sjunker till 2,5 mmol / liter eller mindre.

Neuroglykopena symtom på en sjukdom liknar vanliga psykiatriska eller neurologiska störningar. Patienter känner muskelsvaghet, de har förvirrad medvetenhet, huvudvärk börjar.

Ibland kan en hypoglykemisk attack vara följd av psykomotorisk agitation:

 • patienten har ångest,
 • eufori,
 • hallucinationer
 • omotiverad aggression
 • osammanhängande skrik.

Sympatiskt binjurssystem till plötslig hypoglykemi svarar med tremor, utseende av kall svett, rädsla, parestesi, takykardi. Om attacken fortskrider, inträffar epileptiska anfall, försvinner medvetandet, en koma kan börja.

Attacken stoppas vanligtvis genom intravenös administrering av glukos. Efter medvetandets återkomst kommer patienterna som regel inte komma ihåg något om vad som hände.

Anfallet kan orsaka hjärtinfarkt som ett resultat av störningar i hjärtmusklerna, samt hemiplegi och afasi (lokala skador i nervsystemet), plus det finns en möjlighet att insulin kan komma att hända, detta tillstånd kommer att kräva akutsjukvård.

Kronisk hypoglykemi hos patienter med insulinom leder till störningar i nervsystemet, vilket påverkar fasen av relativ välbefinnande.

Under perioden mellan attacker kan det vara synstörning, minnesförlust, myalgi, apati. Även om en tumör avlägsnas, förblir encefalopati och en minskning av intellektuella förmågor och andra symtom vanligtvis, därför förloras den tidigare sociala statusen hos en person och hans yrkeskunskaper.

Män med frekventa anfall av hypoglykemi kan bli impotenta.

Neurologisk undersökning av patienter med tumör avslöjar:

 • asymmetri av sena och periostala reflexer;
 • minskning i bukreflexer eller deras ojämnheter;
 • nystagmus;
 • paresis of a look up;
 • patologiska reflexer Babinsky, Rossolimo, Marinescu-Radovich.

På grund av det faktum att kliniska symptom vanligen är polymorfa och icke-specifika, ges patienter med insulinom ibland felaktiga diagnoser, till exempel epilepsi eller hjärntumörer, liksom stroke, psykos, neurostheni, vaskulär dystoni och andra.

Diagnos av insulinom och dess orsaker

Vid första tillträdet måste läkaren ta reda på patientens historia av bukspottskörteln. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt om den direkta anhöriga till personen hade någon patologi i bukspottkörteln samt att bestämma när de första tecknen på tumören började dyka upp.

För att förstå orsakerna till hypoglykemi och insulinom erkändes, genomföra komplexa laboratorietester, visuella instrumentprov, laboratorietester:

 1. Test med svält: avsiktlig provokation av hypoglykemi och typiska Whipple triad insulinom - droppe i blodsocker till 2,76 mmol / liter (eller lägre), manifestationer av neuropsykisk natur mot svält, möjligheten att lindra en attack genom glukosinfusion i en ven eller vid förtäring.
 2. För att skapa ett hypoglykemiskt tillstånd administreras exogent insulin (insulinundertryckande test). Innehållet av C-peptid i blodet ökar många gånger och glukos har ett mycket lågt värde.
 3. Insulin provokationstest - glukagon eller glukos injiceras intravenöst, vilket leder till att insulin frigörs av bukspottkörteln. Insulinmängden hos friska individer är signifikant lägre än hos personer med tumör. Samtidigt är insulin och glukos i förhållandet 0,4 (normalt bör denna siffra vara mindre).

Om resultaten av dessa tester är positiva, är insulin föremål för fortsatt forskning. För att göra detta gör ultraljud, magnetisk resonansbilder och pankreatisk scintigrafi, selektiv angiografi (administrering av ett kontrastmedel med ytterligare röntgenundersökning), intraoperativ ultraljudsdiografi av körteln, diagnostisk laparoskopi.

Insulinom måste särskiljas från

 1. alkohol eller läkemedelshypoglykemi,
 2. såväl som binjurskreft,
 3. hypofys och bihålsinsufficiens,
 4. galaktosemi,
 5. dumpningssyndrom.

Insulinbehandling

Vanligtvis kräver insulinom kirurgisk behandling. Operationsvolymen beror på storleken på insulinom och dess lokalisering. I vissa fall utförs insulinomektomi (tumörendukleation) och ibland resektion av bukspottskörtelområden.

Framgångens framgång bedöms genom att dynamiskt bestämma glukoskoncentrationen under interventionen.

Bland de postoperativa komplikationerna ingår:

bukspottskörtelnekros i bukspottkörteln och om hemorragisk pankreatisk nekros diagnostiseras är dödsorsaken under komplikationen i den. ;

 • abdominal abscess;
 • pankreasfistel;
 • peritonit.

Om insulinom är oanvändbar utförs behandlingen försiktigt, hypoglykemi förhindras, lättnad av attacker med hjälp av glukagon, adrenalin, glukokortikoider, norepinefrin. I de inledande skeden rekommenderas patienter oftast att ta en ökad mängd kolhydrater.

För maligna insulinom, gör kemoterapi med doxorubicin eller streptozotocin.

Prognos för insulin

Sannolikheten för klinisk återhämtning efter excision av insulinom är från 65 till 80%. Ju tidigare det är möjligt att diagnostisera och genomföra kirurgisk behandling av en tumör, desto lättare är det att korrigera förändringar i nervsystemet.

Dödsfall efter operationen uppträder i 5-10% av fallen. Hos 3% av patienterna kan återfall förekomma.

I 10% av fallen kan malign degeneration inträffa, och destruktiv tumörtillväxt börjar och metastaser förekommer i avlägsna organ och system.

Med maligna tumörer är prognosen vanligtvis ogynnsam, bara 60% av patienterna överlever i ytterligare två år.

Människor med denna sjukdom i historien är registrerade hos en neurolog och endokrinolog. De måste balansera sin kost, sluta dåliga vanor och genomgå årliga fysiska undersökningar för att bestämma nivån av glukos i blodet.

Ytterligare Artiklar Om Sköldkörteln

Innehållet i artikelnDet här är en ganska farlig patologi, och hotet mot barnets hälsa är inte bara förknippat med de primära manifestationerna av tonsillit.

Förhållandet mellan LH och FSH kan du lära dig om hälsoproblemet hos det kvinnliga reproduktionssystemet. Follikelstimulerande hormon och luteotropin är ansvariga för produktion av kvinnliga hormoner.

Körtel inflammation är en inflammatorisk process som uppstår i munnen. Det kan uppstå både hos vuxna och barn.