Huvud / Cysta

Hypofysörer

Hypofys tumörer är en grupp av godartade, sällsynta, maligna neoplasmer i den främre lobben (adenohypophysis) eller den bakre lobben (neurohypophysis) i körteln. Hypofysörer, enligt statistiken, står för cirka 15% av intrakraniella neoplasmer. De diagnostiseras lika ofta hos personer av båda könen, vanligtvis i åldern 30-40 år. Den stora majoriteten av hypofys tumörer är adenom, vilka är indelade i flera typer beroende på storlek och hormonell aktivitet. Symtom på en hypofysör är en kombination av tecken på en voluminös intracerebral process och hormonella störningar. Diagnos av en hypofys tumör utförs genom att utföra ett antal kliniska och hormonella studier, angiografi och MR i hjärnan.

Hypofysörer

Hypofys tumörer är en grupp av godartade, sällsynta, maligna neoplasmer i den främre lobben (adenohypophysis) eller den bakre lobben (neurohypophysis) i körteln. Hypofysörer, enligt statistiken, står för cirka 15% av intrakraniella neoplasmer. De diagnostiseras lika ofta hos personer av båda könen, vanligtvis i åldern 30-40 år.

Hypofysen är en endokrin körtel som utför en regelverkskoordinerande funktion i förhållande till några andra endokrina körtlar. Hypofysen är belägen i fossen i den turkiska sadeln av kranens sphenoidben, anatomiskt och funktionellt kopplad till hjärnavsnittet - hypotalamusen. Hypofysen utgör tillsammans med hypothalamus ett enda neuroendokrinsystem som säkerställer kroppens homeostas.

I hypofysen finns två lober: den främre adenohypofysen och den bakre neurohypofysen. De främre lobhormoner som produceras av adenohypofysen är: prolaktin, vilket stimulerar mjölksekretion; somatotropiskt hormon som påverkar organismens tillväxt genom reglering av proteinmetabolism sköldkörtelstimulerande hormonstimulerande metaboliska processer i sköldkörteln; ACTH som reglerar funktionen av binjurarna; gonadotropa hormoner som påverkar könkörtelns utveckling och funktion. I neurohypofysen bildas oxytocin, vilket stimulerar livmoderns kontraktilitet och antidiuretiskt hormon som reglerar processen med vattenreabsorption i njurens tubuler.

Onormal proliferation av körtelceller leder till bildandet av tumörer i den främre eller bakre delen av hypofysen och stör hormonbalansen. Ibland växer meningiom - tumörer i meningesna i hypofysen; mindre vanligt påverkas körteln av metastatiska screeningar av maligna neoplasmer hos andra platser.

Orsaker till hypofysörer

De tillförlitliga orsakerna till utvecklingen av hypofys tumörer förstås inte fullständigt, fastän det är känt att vissa typer av tumörer kan vara genetiskt bestämda.

Bland de faktorer som predisponerar utvecklingen av hypofys tumörer är neuroinfektioner, kronisk bihåleinflammation, kraniocerebrala skador, hormonella förändringar (inklusive på grund av långvarig användning av hormonella droger), negativa effekter på fostret under graviditeten.

Klassificering av hypofysörer

Hypofyser klassificeras enligt deras storlek, anatomisk plats, endokrina funktioner, mikroskopiska färgningsegenskaper, etc. Beroende på tumörens storlek isoleras mikroadenom (mindre än 10 mm i maximal diameter) och makroadenom (med största diameter över 10 mm) av hypofysen.

Enligt lokalisering i körteln är tumörer av adenohypofysen och neurohypofysen kända. Hypofyser i topografi i förhållande till den turkiska sadeln och dess omgivande strukturer är endosellära (sträcker sig utanför gränsen för den turkiska sadeln) och intrasellär (belägen i den turkiska sadeln). Med hänsyn till tumörens histologiska struktur är hypofysen uppdelad i maligna och godartade neoplasmer (adenom). Adenom härrör från kärnvävnaden hos den främre hypofysen (adenohypofys).

Enligt den funktionella aktiviteten är hypofys tumörer uppdelade i hormoninaktiv ("mute", insidentalomi) och hormonaktiva adenom (som producerar ett eller annat hormon), som finns i 75% av fallen. Bland de hormonellt aktiva hypofys tumörerna avger:

 • somatotropa adenom
 • tillväxthormon - en hypofysör som syntetiserar tillväxthormon - tillväxthormon
 • prolactin adenom
 • prolactinom - en hypofysör som syntetiserar hormonprolactinet;
 • kortikotropa adenom
 • kortikotropinom - en hypofysörsekretande ACTH, som stimulerar funktionen av binjurskortet;
 • tyrotropt adenom
 • tyrotropinom - en hypofysör som utsöndrar ett tyrotropiskt hormon som stimulerar funktionen av sköldkörteln.

Foltropinproducerande eller lutropinproducerande adenomer (gonadotropa). Dessa hypofysörer utsöndrar gonadotropiner, vilket stimulerar könkörtlarna.

Hormonalt inaktiva hypofys- och prolactinomtumörer är de vanligaste (i 35% av fallen), somatotropinproducerande och ACTH-producerande adenom - i 10-15% av fallen från alla hypofysörer bildas sällan andra typer av tumörer. Enligt egenskaperna hos mikroskopi utmärks de kromofoba tumörerna i hypofysen (hormoninaktiva adenom), acidofila (proaktinom, tyrotropinom, somatotropinom) och basofila (gonadotropinom, kortikotropinom).

Utvecklingen av hormonaktiva hypofys tumörer som producerar ett eller flera hormoner kan leda till utvecklingen av central hypothyroidism, Cushings syndrom, akromegali eller gigantism etc. Skada på de hormonproducerande cellerna vid adenomtillväxt kan orsaka hypopituarismstillstånd (hypofyser). Asymptomatiska hypofys tumörer observeras hos 20% av patienterna, som endast upptäcks vid obduktion. De kliniska manifestationerna av hypofys tumörer beror på hypersekretion av ett hormon, adenomets storlek och tillväxthastighet.

Symtom på hypofys tumörer

När hypofysen ökar utvecklas symtomen på endokrina nervsystemet. Somatotropinproducerande adenom i hypofysen orsakar akromegali hos vuxna patienter eller gigantism, om de utvecklas hos barn. Prolactinsekretande adenom karakteriseras av långsam tillväxt, manifesterad av amenorré, gynekomasti och galaktorré. Om dessa hypofysörer producerar defekt prolactin, kan det inte finnas några kliniska manifestationer.

ACTH-producerande adenom stimulerar utsöndringen av binjurskortshormoner och leder till utveckling av hyperkortik (Cushings sjukdom). Vanligtvis växer sådana adenomer långsamt. Tyrotropinproducerande adenom följer ofta hypothyroidismens gång (funktionell sköldkörtelinsufficiens). De kan orsaka långvarig tyrotoxikos, som är extremt resistent mot läkemedels- och kirurgisk behandling. Gonadotropa adenom som syntetiserar könshormoner hos män leder till utveckling av gynekomasti och impotens hos kvinnor till menstruationssjukdomar och livmoderblödningar.

En ökning av storleken på en hypofys tumör leder till utvecklingen av manifestationer från nervsystemet. Eftersom hypofysen anatomiskt angränsar till den optiska chiasmen (chiasmen), när adenomets storlek ökar till 2 cm i diameter, utvecklas synskador: förminskning av de visuella fälten, svullnad av optiska nervpappillerna, vilket leder till nedsatt syn, jämn blindhet.

Stora hypofysadenum orsakar kompression av kranialnerven, tillsammans med symtom på skador på nervsystemet: huvudvärk; dubbel vision, ptos, nystagmus, begränsning av ögonbollsrörelser; konvulsioner; långvarig rinnande näsa; demens och personlighetsändringar; ökat intrakraniellt tryck; blödningar i hypofysen med utveckling av akut hjärtsvikt. Med involvering i hypotalamusprocessen kan episoder med nedsatt medvetenhet observeras. Maligna hypofys tumörer är extremt sällsynta.

Diagnos av hypofys tumörer

Nödvändiga studier vid misstänkt hypofyserum är grundliga ögonläkemedel och hormonella undersökningar, neuroimaging av adenomen. Studien av urin och blod för hormoner låter dig bestämma typen av hypofysör och graden av aktivitet. Oftalmologisk undersökning innehåller en bedömning av skarphet och visuella fält, vilket gör det möjligt att bedöma involveringen i de optiska nerverna.

Neuroimaging av hypofys tumören möjliggör radiografi av skallen och den turkiska sadelszonen, MR och CT i hjärnan. Radiografiskt sett kan en ökning av storleken på den turkiska sadeln och erosionen av dess botten, liksom en ökning i underkäken och bihålor, förtjockning av kranbotten och expansion av interdentala utrymmen bestämmas. Med hjälp av MR i hjärnan är det möjligt att se hypofysörer med en diameter på mindre än 5 mm. Beräknad tomografi bekräftar närvaron av adenom och dess exakta dimensioner.

I makroadenom indikerar angiografi av cerebrala kärl förskjutning av halspulsådern och möjliggör differentiering av hypofys tumören med intrakraniell aneurysm. Vid analys av cerebrospinalvätska kan en ökad nivå av proteiner detekteras.

Behandling av hypofysörer

Hittills använder endokrinologi vid behandling av hypofysörer tumörteknik, kirurgi, strålning och läkemedel. För varje typ av hypofysörer finns det ett specifikt, mest optimalt behandlingsalternativ, som väljs av endokrinologen och neurokirurg. Kirurgisk avlägsnande av en hypofysör anses vara den mest effektiva. Beroende på storleken och lokaliseringen av adenomen utförs antingen dess främre borttagning genom en optisk anordning eller resektion genom kransformad ben i skallen. Kirurgisk avlägsnande av hypofys tumörer kompletteras med strålbehandling.

Hormonalt inaktiva mikroadenom behandlas med strålbehandling. Strålningsterapi indikeras när det finns kontraindikationer för kirurgisk behandling, liksom för äldre patienter. I den postoperativa perioden utförs hormonersättningsterapi (med kortison, sköldkörtel eller könshormoner), vid behov elektrolytmetabolismskorrigering och insulinbehandling.

Av de använda drogerna orsakar dopaminagonister (cabergolin, bromokriptin) skrynkelse av prolactin- och ACTH-utsöndrande hypofysörer, liksom cyproheptadin, vilket minskar nivån av kortikosteroider hos patienter med Cushings syndrom. En alternativ metod för behandling av hypofys tumörer är att frysa en del av körtelvävnaden med en sond insatt genom sphenoidbenet.

Prognos för hypofysörer

En ytterligare prognos för hypofys tumörer bestäms i stor utsträckning av adenomens storlek, möjligheten till radikal borttagning och hormonell aktivitet. Hos patienter med prolactinom och somatotropinom observeras fullständig återhämtning av hormonfunktionen i en fjärdedel av fallen, med adrenokortikotropinproducerande adenom - i 70-80% av fallen.

Makroadenom i hypofysen större än 2 cm kan inte helt avlägsnas, därför är deras återfall möjliga under 5-årsperioden efter operationen.

Symtom på hypofys tumörer hos kvinnor

Hypofysiska neoplasmer, både hos kvinnor och män, är av två typer:

 1. Funktionell, vilket framkallar en förändring i balansen hos ett hormon. Den kliniska bilden av denna tumör beror på typen av hormonbrist.
 2. Icke-funktionell, vars tillväxt sätter tryck på närliggande hjärncentra. Sådana tumörer kan nå signifikanta storlekar och samtidigt vara asymptomatiska.

Hypofysör, symtom hos kvinnor, orsakar inte denna patologi alltid.

Bland alla hypofysenas neoplasmer upptar det icke-funktionella adenomen den ledande positionen i antalet diagnostiska fall. Diagnos av dessa tumörer uppträder huvudsakligen av en slump vid beräkning av beräknad eller magnetisk resonans av den medföljande patologin.

Makroadenom och karcinom hos hypofysen hos kvinnor

Dessa icke-funktionella tumörer hos kvinnor når 1 cm i diameter, vilket är tillräckligt för att nypa närliggande nervändar och hjärncentra. Detta leder till utvecklingen av följande symtom:

 • dubbelsyn och suddig syn;
 • plötslig blindhet;
 • perifer vision störningar;
 • anfall av återkommande huvudvärk;
 • pares och domningar i ansiktsmusklerna;
 • yrsel och frekvent medvetslöshet.

Visionsproblem bildas när tumören är belägen nära korsningen av de optiska nerverna. I vissa fall kan ett adenokarcinom orsaka cancerblödning, vars konsekvens är förlust av medvetande, blindhet och till och med död hos en cancerpatient.

Makroadenom och karcinom hos hypofysen i processen med deras tillväxt förstör närliggande hypofysvävnader. Dessa störningar framkallar en brist på sådana hormoner:

 1. Tillväxthormon
 2. Kortisol.
 3. Sköldkörtelhormoner.
 4. Könshormoner.

Oavsett hormonstatusen, drabbas cancerpatienter med hypofyser av följande symtom:

 • kronisk illamående och generell svaghet
 • oförklarlig ökning eller minskning av kroppsvikt
 • intermittent förkylning
 • patienter noterar en känsla av trötthet och svaghet;
 • oregelbunden menstruation eller fullständig frånvaro av menstruation;
 • minskning av sexuell lust.

I vissa fall orsakar tillväxten av makroadenom tryck på hypofysen, som åtföljs av en brist på hormon vasopresin. Detta tillstånd av kroppen kvalificerar sig som diabetes insipidus. Patienter med denna patologi känner den frekventa trängseln att urinera. Överdriven förlust av vätska och mineraler kan leda till uttorkning och koma. Symptom på diabetes insipidus elimineras med hjälp av läkemedlet "Desmopressin", som ersätter vasopresin.

Symtom på hypofys tumörer hos kvinnor i samband med nedsatt utsöndring av tillväxthormon

Huvud tecknen på sådana funktionella tumörer beror på överdriven produktion av tillväxthormon. Den kliniska bilden av patologin beror på patientens ålder:

Barn har följande symtom:

 • mycket snabb tillväxt av hela bensystemet
 • intensiv smärta i lederna;
 • ökad svettning.

Hos vuxna patienter orsakar ett överskott av tillväxthormon:

Akromegaljbildning (ökad tillväxt av kroppsdelar). Symptom på sjukdomen uppstår på grund av hypertrofi hos benens, benens och skalens ben. För sådana patienter är det karakteristiskt:

 • en ökning av storleken på underbenen och skallen;
 • röstvinst;
 • förändring i ansiktsegenskaper;
 • expansion av interdentala utrymmen;
 • återkommande ledsmärta
 • ökade nattsvettar;
 • ökning av blodsockerkoncentrationen
 • urolithiasis och patologier i det kardiovaskulära systemet;
 • förtjockning av huden;
 • systematisk huvudvärk;
 • ökad hårighet i kroppen.

Hypofys tumör: symtom hos kvinnor, - foto:

Symtom på ökad kortikotropinbildning

Höga nivåer av kortikotropin stimulerar binjurarna att producera överdrivna mängder steroidhormoner. Ett sådant förfarande bildar Cushings syndrom, vars manifestationer innefattar följande symtom:

 • oförklarlig viktökning, främst i bröstet och buken;
 • blåaktig sträckning av bukhinnans hud
 • ökad hårighet i kroppen;
 • svullnad och rodnad i huden;
 • Förekomsten av akne
 • bildandet av onormal fettvävnad i nacken;
 • nervositet och depression;
 • högt blodsocker och diabetes;
 • hypertoni;
 • menstruationssjukdomar;
 • osteoporos och, som ett resultat, ökad benbräcklighet.

Symptom på prolactinsekretande hypofysa adenom

Hypofysprolactinom anses vara de vanligaste hypofyserna hos unga kvinnor. Låga nivåer av prolactin orsakar förlängning av perioder mellan perioder eller fullständig frånvaro av menstruationscykeln. En hög nivå av detta hormon manifesteras av en överträdelse av mjölkbildning.

Symptom på tyrotropin-utsöndrande hypofysa adenom

Dessa är ganska sällsynta hypofysörer, vars tillväxt leder till en ökning i koncentrationen av sköldkörtelstimulerande hormon. Detta hormon påverkar direkt sköldkörteln, vilket kliniskt indikeras av följande symtom hos kvinnor:

 • hjärtklappning;
 • viktminskning med kraftigt ökad aptit
 • nedsatt taktil känslighet;
 • tung svettning och frekvent tömning;
 • rastlöshet och sömnlöshet.

Symptom på gonadotropin-utsöndrande hypofysörer hos kvinnor

Denna patologi orsakar en obalans av luteiniserande och follikelstimulerande hormoner. Sjukdomen åtföljs av oregelbundna månatliga cykler, en minskning av testosteronnivåerna och följaktligen hämning av sexuella begär.

Denna hypofys tumör orsakar symtom hos kvinnor endast när de når en stor storlek. Storleken på patologin på mer än 1 cm kan orsaka allmänna meningealsymptom i form av periodiska attacker av migrän, visuella störningar, långvarig illamående, allmän sjukdom, låg kroppstemperatur, viktminskning och depression av psyken.

Hypofysör: vad det är, symtom hos kvinnor. Är döden möjlig?

Hypofysen i människokroppen är svår att överskatta. Denna körtel är ansvarig för produktionen av vitala hormoner, och eventuella störningar i funktionen medför allvarliga konsekvenser. En av de farligaste är en hypofysör, vars symptom hos kvinnor och män är mestadels lika. Hur känner man igen utvecklingen av tumörer?

Hypofys tumör: vad är det?

För att förstå hur farligt en tumör (adenom) kan vara i kroppen, borde man ha en uppfattning om hypofysen. Det är en endokrin körtel där produktion av tillväxthormoner, sexuell funktion och metabolism beror på. Eventuella överträdelser i denna kropps arbete leder till en störning av hela organismens aktivitet.

Ofta utvecklas hypofys tumörer hos kvinnor mellan 20 och 40 år, även om män påverkas av denna sjukdom. På grund av adenom erhålls en hormonell obalans. I vissa fall påverkar sjukdomen inte patientens allmänna tillstånd, men detta är sällsynt.

Om en person diagnostiseras med adenom, d.v.s. en hypofysör, det första han tycker om är döden möjligt. I särskilt svåra steg är sjukdomen faktiskt dödlig. Men om du uppmärksammar symptomen i tid, kan du förhindra vidare utveckling av sjukdomen.

Orsaker till en tumör kan vara:

 • ärftlig faktor
 • infektioner som involverar nervsystemet;
 • kronisk bihåleinflammation
 • skada på skallen;
 • komplikationer under graviditeten
 • hormonella droger.

De första tecknen på problem med hypofysen kan vara olika symptom. De behöver behandlas med all uppmärksamhet.

Tecken på sjukdom

Läkare tenderar att dela upp alla symptom på adenomutveckling i två grupper - biokemiska och fysiska. I allmänhet kommer försämringen av patienten att vara enligt följande:

 • kroppen är försvagad, utsatt för frekventa sjukdomar;
 • en person känns hela tiden trött;
 • vanliga huvudvärk
 • illamående, kräkningar;
 • hypotoni; i hjärtats arbete observeras fel;
 • snabb förändring i kroppsvikt (förlust eller vinst);
 • perifer vision förloras.

Biokemiska processer i kroppen förändras snabbt, hormonbalansen störs. Om mängden hormonella föreningar ökar förändras patientens utseende:

 • händer och fötter ökar gradvis
 • det är ökad svettning;
 • bita förändringar;
 • väsentligt ökad tillväxt.

Vid överträdelse av reproduktionsfunktionen noterar patienten följande förändringar:

 • hos kvinnor blir menstruationscykeln oregelbunden, urladdningen börjar från bröstvårtor;
 • hos män, är bröstvårtorna förstorade, i vissa fall öser de, det finns ingen erektion;
 • infertilitet;
 • minskar hårlinjen.

Med en hypofysör kan en ökning av hormonet thyroxin observeras. Ett tillstånd som kallas "hypertyreoidism" utvecklas, vilket manifesterar sig i irritabilitet, en kraftig viktminskning och en överträdelse av pulsfrekvensen.

Se även:

Om tyroxin produceras i otillräckliga mängder kan detta leda till utveckling av andra tecken på sjukdomen:

 • tillväxt retardation;
 • diabetes insipidus;
 • sexuell dysfunktion;
 • kronisk trötthet, migrän, skört hår och ben.

För att känna igen en tumör i tid är det nödvändigt att genomgå diagnostiska test. De kommer att låta läkaren korrekt diagnostisera.

Diagnos och behandling

Om en hypofys tumör misstänks kan läkaren ordinera tester:

 • MR och CT i hjärnan;
 • Studien av blod och urin för hormoner (låter dig bestämma nivån av de relevanta föreningarna i kroppen och identifiera avvikelser);
 • Röntgen av näsbihålorna och skallenbenen;
 • oftalmologiska undersökningar (för detta måste du först konsultera ett oculist).

Om sjukdomen passerar inledningsskedet kan den stoppas. För detta ändamål föreskrivs patienten hormonella läkemedel som reglerar utsöndringen av vissa föreningar. Verkan av läkemedel kan riktas både på att stimulera produktionen och undertryckande hormoner.

För allvarligare överträdelser kommer radikala åtgärder att behövas:

 • strålbehandling (exponering för en gammakniv, ofta kombinerad med kirurgi);
 • kirurgi för att avlägsna tumören
 • kryostruktion (frysning och förstöring av tumören under påverkan av låga temperaturer);
 • blandad behandling, som inkluderar kirurgi och medicinering.

Tyvärr är det inte möjligt att återföra patienten till det tidigare tillståndet även efter operationen. Gynnsam är prognosen om tumörens tillväxt stoppas. Hormonbehandling och kirurgi har dock ett antal biverkningar som patienten måste ta upp med:

 • Arbetet med binjurarna är brutet, de fungerar inte i full kraft;
 • Sexuella och reproduktiva funktioner är signifikant försämrade.
 • blodflödet i hypofysen saktar ner, därför är det inte nödvändigt att prata om sitt fullfjädrade arbete.

För att förhindra att du utvecklar en tumör bör du följa försiktighetsreglerna:

 • Att inte använda orala preventivmedel under lång tid, eftersom de flesta påverkar produktionen av hormoner.
 • tid att genomföra behandling av bihåleinflammation och hormonella störningar;
 • för att uppnå en fullständig botning av infektionssjukdomar, förhindrande av övergången till nervsystemet och hjärnan.

Se även:

Hypofys tumör har liknande symtom hos kvinnor och män, så det är inte nödvändigt att skilja dem efter kön. Du bör vara uppmärksam på ditt tillstånd och reagera på eventuella obehag som orsakar allvarligt obehag. Detta är det enda sättet att upprätthålla ett fullständigt liv och hälsa.

Hypofyscancer

Hypofyscancer är en grupp maligna tumörer som bildas av neuroendokrina vävnader. Dess manifestationer är så olika att svårigheter uppstår vid bestämning av tumörens malignitet. Hypofysen är en neuroendokrin körtel, vars främre lob ger ett antal hormoner. En cancer tumör i denna zon producerar också endokrina substanser, och icke-funktionella formationer är karakteristiska för den bakre hypofysen.

Var fjärde hjärntumör är en hypofysör. Hög förekomst observeras runt om i världen, inklusive i Ryssland, vilket bekräftar epidemiologin av sjukdomen. Problemets brådska ligger i det faktum att denna onkologi inte bara är sjuk av äldre människor. Det är vanligare i åldern 30-40 år, men kan hittas hos både mogna män och kvinnor och hos ungdomar.

Modern medicin gör det möjligt att misstänka tumören på tumören redan under den första undersökningen av patienten, och röntgenbilder, ett foto av en CT-skanning och MR hjälper till att dra en slutsats och göra en diagnos. Även om hypokatologin hos hypofysen är oftare godartad, leder kursens dynamik till förändringar i andra organ och system. Denna kategori av cancer utvecklas länge, och en persons livslängd beror på hur mycket dess ökning, symtom och cytologisk bild. Tillväxten av cancerpatologin är begränsad av kraniet, vilket ökar intrakraniellt tryck, så om hypofysen utvecklas snabbt, leder konsekvenserna till patientens död.

Typer av hypofyscancer

Det finns många typer av cancer i hypofysen eftersom det nästan inte metastaseras och sekundära tumörer förekommer sällan. Det klassificeras vanligen enligt typen av cellcytologi:

 • • adenom (om onkogenesens storlek är mindre än 2 cm, då är det ett mikroadenom) - den vanligaste;
 • • gliom, glioblastom, gliosarkom;
 • • granulär celltratt.

Kliniska former av hypofysadenokarcinom särskiljs i enlighet med principen om närvaro eller frånvaro av hormonproduktion. Utbildning kan producera följande typer av hormoner:

 • Adrenokortikotropin (ACTH);
 • • somatotropin;
 • • prolactin;
 • • tyrotropin;
 • • gonadotropin (follikelstimulerande och luteiniserande).

TNM-klassificeringen illustrerar förekomsten av cancer. Baserat på dessa data bestämmer läkaren hur härdbar och funktionell cancer är, vad är chansen att överleva och hur länge cancerpatienten släpps.

Hypofysscancer, symtom och tecken med foto

Sjukdomsuppkomsten kan vara asymptomatisk, och "klumpen", det vill säga atypien själv, kan inte visuellt detekteras - även i röntgenfoton identifieras det inte alltid.

Beroende på formen av hypofyscancer kan de initiala primära tecknen skilja sig, men de allra första prekursorerna är smärtsyndrom (vanliga migrän och ett visst område gör ont) och oförståelig yrsel. I de tidiga stadierna av mikroadenom kan detekteras i studien av hormonella nivåer. Om onkogenesens storlek ökar uttrycks detta av ett uppenbart karaktäristiskt oftalmologiskt symtomkomplex: nedsatt perifer vision, förminskning av de visuella fälten, tillfällig eller permanent blindhet. Klagomål hos patienten är förknippad med dubbel vision, ögonlock prolapse, kramper och trängsel detekteras i fundus.

Med en ökning av nivån av ett av hormonerna observeras följande symtomkomplex:

 • • ACTH leder till utvecklingen av Itsenko-Cushing-syndromet, vars synliga symtom är ett månformat ansikte, lila fläckar (striae) på kroppen, fettförluster på buken och axelbandet och tunna extremiteter.
 • • Växthormon orsakar utseende av akromegali: en ökning i extremiteter, tunga, näsa.
 • • Prolactin bidrar till gynekomasti, galaktorré, mastopati, kvinnlig hirsutism (tillväxt på huden av hår av hankön).
 • • Thyrotropin ökar frekvensen av puls, andning, ökar metabolismen.
 • Gonadotropin ökar koncentrationen av follikelstimulerande och luteiniserande hormon, vilket kännetecknas av infertilitet och förändringar i menstruationscykeln hos flickor utan reproduktionsorganens patologi.

De främsta onkologiska symptomen är parestesier som resultat av tryck på närliggande nerver (brännande känsla, domningar, frysningar), viktminskning, svaghet. Sena signaler inkluderar: svår smärta, minnesförlust, kakeksi, förgiftning, lågtemperatur under spiring i hypotalamus, periodisk medvetslöshet.

Orsaker till hypofyscancer

Orsaker, etiologi av hypofyscancer har inte studerats nog, men dess utseende är förknippad med påverkan av några större faktorer, bland annat:

 • • Neuroinfektioner och meningit, vars orsakssamband är bakterier och virus. Pneumokock meningit är extremt farlig och smittsam. De kan smittas av luftburna droppar från de omgivande bärarna av infektionen, men utseendet av symtom tar tid, inkubationsperioden. Även i händelse av botemedel kvarstår mikrotraumor i hjärnvävnaden efter sjukdomen.
 • • Hjärnskador (öppna, stängda) och blödningar, vilket orsakar aseptisk inflammation, autoimmuna processer och benägenhet för återfödelse.
 • • Ärftlighet. Onkologi kan ärftas genom muterade gener som utlöser den.
 • • Exponering för strålning, bestrålning provar malignitet och mutationer. Hypofyskreft kan förekomma omedelbart eller årtionden senare.
 • • Hormonbehandling för behandling av andra sjukdomar.
 • • Psykosomatics - det är omöjligt att helt utesluta sannolikheten för utseendet av tumörer på grund av stress.

Steg av hypofyscancer

Följande stadier av utvecklingen av onkopatologi utmärks:

 • • 0 (in situ) - manifesterar sig inte;
 • • 1 - Atypia storlek upp till 1 cm;
 • • 2 - mer än 1-2 cm, det finns enskilda skador av regionala lymfkörtlar genom metastaser;
 • • 3 - det finns metastaser i occipitala och submandibulära lymfkörtlar;
 • • 4 - Hypofyscancer är aktivt metastasiserande, desintegration pågår, avlägsna foci finns.

Den första och andra graden detekteras vanligen av en slump, eftersom klagomål i ett tidigt skede ofta är frånvarande. Vid denna tidpunkt är hypofyscancer fortfarande operativ, och överlevnaden är hög. Den tredje fasen kännetecknas av uppenbara endokrina symptomkomplex, ibland är processen redan oanvändbar, men det är fortfarande nödvändigt att hantera det. Detta är inte att säga att sjukdomen är dödlig, men komplikationer av hypofyscancer är ofta dödliga. Om cancer inte behandlas går den in i fjärde, sista etappen och blir obotlig - prognosen är dålig.

Diagnos av hypofyscancer

Det är möjligt att misstänka endokrin oncoprocess med en extern undersökning, men i alla fall är differentialdiagnos nödvändig för att utesluta liknande patologier. Palpation och fingerfinger slagverk i sådana fall är inte informativa, så blodprov och andra specifika tester utförs för att bestämma nivån av hormoner.

Att identifiera cancer i hypofysen och kontrollera misstankar kan använda moderna instrumentella metoder för undersökning. Det visar förändringar i det turkiska sadelområdet, där hypofysen är belägen, och radiografi, men testning för hypofyscancer innefattar idag nödvändigtvis angiografi och tomografi (CT, MRI, PET-CT), vilket gör det möjligt att visa alla drabbade vävnader.

Efter ett komplex av studier producerar läkaren en beskrivning av tumören, upprättar ett behandlingsprogram och beskriver sjukdomshistorien.

Behandling av hypofyscancer

Det är värt att komma ihåg att cancer i hypofysen är behandlingsbar, vars taktik väljs individuellt beroende på sjukdomsförloppet.

Detektion av hypofyscancer kräver kirurgi under generell anestesi. Endonasal kirurgi hjälper till att fullständigt bli av med cancer och besegra den. Ett annat effektivt anti-cancermedel är strålningspunkt-till-punkt-metoden (gamma kniv). Det används om en löpande cancer upptäcks, eller det finns kontraindikationer för operationen. I vissa fall utförs avlägsnande med användning av kryostruktion, införande av en speciell sond i sphenoidbenet.

Sådana terapeutiska åtgärder minskar mortaliteten och möjliggör en stabil remission. Återhämtning noteras i 70-80%. Ofullständig excision av återfödda celler leder till utveckling av återfall, och för att stoppa och sakta ner cancerprocessen upprepas operationen.

Kirurgens åtgärder är alltid förenliga med endokrinologen, eftersom det efter att ha avlägsnat hypofysen är nödvändigt att inte bara ta smärtstillande medel utan också att utföra hormonersättningsterapi, som är utformad för att lindra tillståndet hos cancerpatienten och återställa hormoner.

Förebyggande av hypofyscancer

Förhindra utveckling av hypofyscancer med hjälp av specifika förebyggande åtgärder. rekommenderas:

 • • behandla dishormonala sjukdomar;
 • • Undvik långvarig användning av hormonella läkemedel, orala preventivmedel.
 • • förebygga utvecklingen av neuroinfektioner
 • • eliminera eller skydda sig helt från skador på hjärnstrukturer (till exempel i klassrummet för vissa aggressiva sporter)

Underskatta inte de allmänna rekommendationerna: En hälsosam livsstil, daglig behandling, normal sömn, rätt näring, vägran av dåliga vanor, förebyggande undersökningar.

Hypofysör - vad är det? Symptom på sjukdomen hos kvinnor

Hypofysen är en liten appendage av hjärnan, nära relaterad till hypotalamus. Dess funktioner är att reglera hur kroppens endokrina system fungerar. Fall av utveckling av cancer i det är inte ovanligt. Denna artikel tar en närmare titt på frågorna - vad är en tumör i hypofysen och dess symtom hos kvinnor?

En hypofysör är en godartad, sällan en malign tumör som uppträder i hypofysens främre och bakre lobes. Denna sjukdom förekommer hos både kvinnor och män i åldrarna 30 till 40 år. Orsakerna till utvecklingen av hypofys tumörer är fortfarande okända.

Klassificering av hypofysörer

Neoplasmer i hypofysen kan vara av två typer:

 • Funktionella neoplasmer - bryter mot ett visst hormons balans
 • Non-funktionella tumörer - när de växer, pressar de hjärncentra, utan att bli följda av några symtom. Kan nå stora storlekar.

Den vanligaste är en icke-funktionell tumör i hypofysen. I detta fall syns symtomen hos kvinnor inte alltid. Problem med hypofysen upptäcks av en slump vid passage av CT och MR.

Dessa inkluderar:

 • ärftlighet;
 • Infektioner i nervsystemet
 • Traumatisk hjärnskada;
 • Hormonala droger.

Hypofysörer kan vara maligna och godartade. En godartad tumör eller adenom är vanligare. Adenom kännetecknas av långsam tillväxt. Krama intilliggande områden i hjärnan, det tränger inte in i dem och avlägsnas lätt med hjälp av kirurgi. En malign tumör växer snabbt, kan tränga in i de omgivande områdena i hjärnan, blodet och lymfkärlen, vilket ger metastaser till organen. Behandlingen är svår.

Kloster samling av far George. Kompositionen som består av 16 örter är ett effektivt verktyg för behandling och förebyggande av olika sjukdomar. Hjälper till att stärka och återställa immunitet, eliminera toxiner och ha många andra användbara egenskaper.

Godartade formationer av hypofysen kan vara av flera typer:

 • Picoadenom storlek mindre än 3 mm;
 • Microadenom, storlek mindre än 1 cm;
 • Makroadenom, större än 1 cm;
 • Giant hypofys adenom.

Hypofysmakroadenom hos kvinnor och dess symtom

Klämma i närliggande nervcentraler, makainadenomen orsakar en minskning av produktionen av sådana hormoner som kortisol, tillväxthormon, könshormoner och sköldkörtelhormoner.

Detta åtföljs av symtom som:

 • huvudvärk;
 • Yrsel och förlust av medvetande
 • Suddig syn eller blindhet;
 • illamående;
 • Trötthet, svaghet;
 • Brott mot menstruation eller brist på det;
 • Minskad sexuell lust.

Ibland orsakar en godartad neoplasma, som klämmer i hypofysens bakre lobes, en brist på hormon vasopressin. Som en konsekvens utvecklar diabetes insipidus, åtföljd av frekvent urinering. På grund av den stora förlusten av vätska uppstår dehydrering, vilket kan leda till koma. För att eliminera dessa symtom används läkemedel för att ersätta vasopressin.

Hypofysörer hos kvinnor orsakad av nedsatt tillväxthormon och deras symtom

Huvuddragen hos sådana formationer beror på ökad produktion av somatotropiskt hormon eller tillväxthormon. Patologins manifestation beror på patientens ålder. I grunden är sjukdomen åtföljd av följande symtom:

 • Ökning av benstorlek;
 • Lip och näsa augmentation;
 • Förstorade öronloppar;
 • Förstorrad haka, kindben och skalle;
 • Artrit, som orsakar bendeformitet;
 • Gemensam och huvudvärk;
 • Överdriven svettning;
 • Brott mot kardiovaskulär aktivitet;
 • Ökad blodsockernivån.

Hos barn kan sjukdomen åtföljas av svettning, ökad benväxt och ledsmärta.

prolaktinoma

Prolactinom är en godartad tumör i den främre hypofysen, vanligast hos unga kvinnor i fertil ålder. Prolactinbrist orsakar dysfunktion hos äggstockarna och laktekörtlarna. Detta kännetecknas av en överträdelse av menstruationscykeln, bröstmjukhet och onormal mjölkproduktion, oavsett födseln. Prolactinom kan leda till sekundär infertilitet.

Thyrotropin-utsöndrande hypofysa adenom

Denna typ av tumör är ganska sällsynt. När det växer, orsakar cancer en ökad produktion av hormonet tyrotropin, vilket direkt påverkar sköldkörteln. Det orsakar viktminskning, överdriven svettning, sömnlöshet, snabb hjärtslag, nedsatt taktil känslighet.

Kortikotropinomy. Cushings syndrom

Cortikotropinom är en godartad tillväxt i den främre hypofysen. På grund av den höga nivån av kortikotropin producerar binjurarna en överskott av steroidhormoner.

I samband med detta utvecklas Cushings syndrom, vilket uppenbaras av följande symtom:

 • Rödhet och svullnad i ansiktets hud;
 • Utslag och inflammation i form av akne
 • irritabilitet;
 • Viktökning i buken och bröstområdet
 • Lila streckmärken på buken;
 • Högt blodsocker, diabetes;
 • osteoporos;
 • Brott mot menstruation.

Gonadotropin-utsöndrande tumör hos kvinnor

Sjukdomen åtföljs av en minskning av kvinnors sexuella lust, menstruationsstörningar, en minskning av produktionen av hormonet testosteron. Neoplasmen når mer än 1 cm, vilket medför att symptom som synstörningar, illamående och kräkningar, migrän, viktminskning, temperatur, livmoderblödning observeras.

diagnostik

Följande procedurer används för att diagnostisera sjukdomen:

 • Blodtest och urin - gör det möjligt att bestämma nivån av hormoner;
 • Undersökning av en ögonläkare - ger möjlighet att ta reda på tumörens storlek och att förstå i vilken riktning den växer.
 • Undersökning av cerebrospinalvätska för proteiner, eftersom de kan indikera närvaron av cancer i hjärnan;
 • CT (computertomografi) och MRI (magnetisk resonansbildning) i hjärnan - upptar en ledande plats bland metoderna för att diagnostisera en hypofysör. Med hjälp kan även de minsta hypofysadenomen och deras lokalisering identifieras.

Behandling av hypofysörer

Läkarna bestämmer hur man behandlar tumören beroende på typ av neoplasma. Behandlingen utförs under överinseende av en onkolog och en endokrinolog. I modern medicin, tillämpad konservativ behandling (läkemedelsbehandling), strålbehandling, kirurgisk och komplex behandling av patologi.

Vid läkemedelsbehandling ordinerar läkaren läkemedel - dopaminagonister, vilket orsakar skrynkelse av prolaktin. Dopaminagonister är läkemedel som bromokriptin, cabergolin, cyproheptadin, som normaliserar hormonnivåerna.

Enligt Världshälsoorganisationen är parasitiska och infektionssjukdomar dödsorsaken hos mer än 16 miljoner människor som dör i världen varje år. I synnerhet finns bakterien Helicobacter Pylori i nästan 90% av fallen att diagnostisera magkreft. Från det är det enkelt att skydda dig själv.

Strålbehandling används i händelse av att tumören av någon anledning inte kan avlägsnas genom kirurgisk ingrepp. Denna metod används ofta för att avlägsna mikro-tumörer. Kontraindikation är tumörens placering nära de optiska nerverna. Strålbehandling är effektiv för långvarig användning. Dosen av strålning bestäms av läkaren beroende på typen av tumör, dess storlek och plats. Det är också möjligt att använda en cyberkniv. Strålningsterapi ordineras oftare hos äldre patienter.

Det mest effektiva sättet att eliminera adenom i cerebral appendage är endonasal kirurgi. På detta sätt är det lättare att ta bort en volymetrisk bildning. Operationen utförs genom näspassagen. Du behöver inte göra snitt och därför är risken för infektion hos patienter obetydlig.

Omfattande behandling kombinerar kirurgi, följt av strålbehandling och konservativ behandling av sjukdomen genom användning av hormonella läkemedel.

I vissa fall tillgripa ett förfarande som kallas kryokonstruktion. Platsen för den appendage som påverkas av cancer är frusen med hjälp av en speciell sonde införd genom kranens sphenoidben. Efter dess introduktion uppstår frysning och förstöring av hypofysenom.

Prognosen av tumören och dess konsekvenser

Är döden från hypofysadena möjligt hos kvinnor? Prognosen beror på hur snabbt cancer diagnostiseras, storleken på bildningen och på dess hyperplasi (accelererad tillväxt av onormala celler).

Den svåraste behandlingen för prolactinom och somatotropinom. Fullständig botning av dessa typer av tumörer, som praktiken visar, observeras endast i 25%. En tumör som har nått mer än 2 cm i storlek kan inte elimineras helt. Inom 5 år efter operationen kan hon ge återfall. De återstående typerna av formationer i hypofysen behandlas mer framgångsrikt.

Nutrition för hypofysadena

För normal funktion av hjärnans appendage är det först och främst nödvändigt att äta rätt. Konsumtion av produkter som innehåller smakförstärkare, konserveringsmedel, färgämnen rekommenderas inte. Du bör också utesluta alkoholhaltiga drycker, fett kött och korv, saltade crackers och chips. Förteckningen över produkter som är användbara för hypofysen innefattar valnötter, torkade frukter, ägg, mörk choklad, fisk, kyckling, grönsaker och gröna, rik på alla vitaminer och mineraler som är nödvändiga för hypofysen.

Relaterade videor:

Tumörförebyggande

Även om läkemedlet inte är helt medveten om orsakerna till tumörernas utseende i hypofysen finns det fortfarande ett antal åtgärder som kan förhindra deras utveckling. För detta behöver du:

 • Ta inte antikonceptiva läkemedel under lång tid;
 • I tid för att identifiera och behandla hormonella störningar i kroppen;
 • Undvik traumatisk hjärnskada och neuroinfektioner.

För att undvika återutveckling av sjukdomen efter behandlingen bör du fortsätta ta de läkemedel som rekommenderas av din läkare samt genomgå en förebyggande undersökning en gång per år.

Hypofys tumör

Hypofysen är ett litet hjärnblock som spelar en viktig roll i human fysiologi. Hypofysen har till uppgift att producera hormoner som påverkar tillväxt, reproduktion och metaboliska processer i kroppen. Detta organ är centrum för det mänskliga endokrina systemet.

Hypofysörer: Den neurologiska aspekten av sjukdomen

Onormal reproduktion av hypofysceller leder till bildandet av tumörer på dess främre och bakre yta, vilket leder till en obalans mellan hormonbalansen i kroppen och neurologiska problem av olika slag.

Hypofysörer med samma frekvens observeras hos både män och kvinnor, den vanligaste åldern vid vilken sjukdomen diagnostiseras är 30-40 år.

I vissa fall observeras spiring i hjärnhinnans hypofysen, vilket också har en negativ effekt på körteln.

Ibland har neoplasmer i hypofysen inga påtagliga effekter på kroppen.

Orsaker till hypofysörer

Modern medicin har ännu inte bestämt orsakerna som direkt påverkar utseendet hos hypofys tumörer.

I vissa fall spelar arveliga faktorer en dödlig roll. Möjliga riskfaktorer som leder till tumörutveckling är:

 • infektioner i nervsystemet
 • kronisk bihåleinflammation
 • huvudskador
 • hormonell medicinering;
 • påverkan under graviditeten på fostrets negativa faktorer;

Det finns också en vetenskaplig teori att en onormal proliferation av hypofysvävnad kan börja som en följd av otillräcklig produktiv aktivitet hos det endokrina systemets perifera körtlar eller ett överskott av hypotalamhormon.

Det finns en annan teori som förklarar orsakerna till omvandling av hypofysen genom en genetisk störning i en av dess celler.

Efter att ha läst artikeln kan du lära dig hur storheten av pinealcysten påverkar hjärnan.

I vilken klass hänvisar ICB till hypotonisk typ i detta avsnitt.

klassificering

Hypofysörer är oftare godartade (de kallas även adenom) än maligna.

I det första fallet fortsätter cellerna i neoplasmen att delvis behålla egenskaperna och funktionerna som är inneboende i de analoga friska cellerna.

Långsam tillväxt är inneboende i godartade tumörer. Växande, de klämmer gradvis vävnaderna runt dem, men tränger nästan aldrig in dem. Sådana tumörer svarar väl på kirurgiskt avlägsnande: fall av återfall är mycket sällsynta.

Maligna tumörer

Maligna celler genomgår en betydande omvandling och förlorar helt sin förmåga att kontrollera tillväxt och differentiering. Sådana celler kan inte utföra sina funktioner.

Maligna tumörer har förmåga att växa in i omgivande vävnader, organ, blodkärl och lymfatiska kärl. De kännetecknas av snabb och aggressiv tillväxt och bildandet av metastaser.

Maligna tumörer är svåra att behandla, ofta återkommer. Funktionen hos en viss tumör beror på utvecklingsstadiet.

Godartade tumörer

Den vanligaste formen av hypofyser, som i medicin kallas adenom. De klassificeras efter storlek.

 • picoadenom (storlek - mindre än 3 mm)
 • mikroadenom (storlek - mindre än 1 cm);
 • makroadenom (storlek - mer än 1 cm);
 • jätte adenom;

Beroende på funktionell aktivitet hos tumörkörtlarna är:

 • hormonaktiv (hormonproducerande);
 • hormonellt inaktiv (dum, inte inblandad i syntes av hormoner);

Hormonellt aktiva adenom delas i sin tur i:

 • prolactinom (tumörer som producerar hormonprolactin);
 • kortikotropinom (adenom som utsöndrar kortikosteroidhormoner);
 • tillväxthormoner (syntetiserande somatropin - tillväxthormon);
 • tyrotropinomi (tumörer som producerar ett hormon som stimulerar sköldkörteln);
 • gonadotropinom (reglering av produktion av könshormoner);

Symptom på hypofys tumörer och sjukdomsförloppet (neuroanatomiska manifestationer)

Foto av symptom på hypofys tumörer

Förutom endokrina störningar som orsakas av tumörer och leder till hyperfunktion eller hypofunktion i körteln, påverkar neoplasmer också neuroanatomi och mänsklig neurofysiologi.

Öka tumörens storlek leder till ökat tryck på medulla. Detta leder till neurologiska problem:

 • huvudvärk av varierande intensitet och plats
 • neurit;
 • neuralgi;
 • migrän;
 • vegetativ-vaskulär dystoni;
 • sömnlöshet;
 • logoneurosis;
 • nervös tikam;
 • dubbelsyn och nystagmus (darrning av ögonbollarna);
 • konstant rinit;
 • demens (demens) och personlighetsändringar;
 • svimning;

Huvudvärk för hypofys tumörer

Smärta, beroende på klassificeringen av själva neoplasmen, kan förekomma i de främre, tidsmässiga och infekturala områdena. Smärtan är vanligtvis tråkig, konstant, inte åtföljd av illamående, suddig syn och beror inte på kroppens position.

Denna smärta reagerar dåligt på analgetika. I händelse av att ett brist på dura mater uppträder på grund av överdriven press av tumören på den, slutar smärtan vanligtvis. Detta betyder emellertid inte att problemet är löst.

Ytterligare tillväxt av tumören sätter tryck på de optiska nerverna och den visuella korsningen (den del av hjärnan där en betydande del av optiska nervfibrerna skär). Detta leder först till defekter i det visuella fältet, sedan till atrofi (död) av de optiska nerverna och fullständig blindhet.

Tumortryck på hypotalamus

Den ytterligare tillväxten av tumören upp och dess tryck på hypotalamus kan provocera följande symtom:

 • temperaturfluktuationer;
 • hyperfagi (överspädning som ett resultat av ett onormalt begär för mat som orsakas av psykisk störning);
 • sömnstörningar
 • emotionella skift

Influens av en tumör på hjärnvågorna

När tryck appliceras på hjärnans ventrikel kan hydrocephalus utvecklas. Vid klämning av den tidiga eller främre hjärnan kan lobar förekomma anfall, diplopi (dubbelsyn) och oftalmoplegi (förlamning av de optiska nerverna).

Tillväxten av en hypofys-tumör kan leda till en bristning av hjärnans "turkiska sadel" och spridningen av den patologiska processen i bihålorna, vilket kan leda till läckage av cerebrospinalvätska från näsan.

Adenomtillväxt är vanligtvis långsam, och dess symtom uppträder gradvis, men i vissa fall kan det bli plötsligt blödning eller apoplexi (hypofysbrist). Dessa komplikationer orsakar fullständig atrofi i hypofysen och allvarliga synstörningar, inklusive blindhet.

I sällsynta fall diagnostiseras tumörer hos barn. Hypofysörer hos barn präglas av samma symptom som vuxna. Ibland kan de manifestera sig ännu tidigare, eftersom barn är mer mottagliga för alla förändringar som uppstår i kroppen.

Vad är astrocytom i hjärnan. Hur farlig denna sjukdom är, hur den diagnostiseras och behandlas.

Vi lär oss hur du behandlar thoraxneuralgi, liksom hur du skyddar dig mot denna obehagliga sjukdom.

Recensioner av Mexidol i ampuller kan läsas genom att klicka på länken http://gidmed.com/lekarstva/meksidol-v-ampulah.html.

Allmän diagnos av hypofys tumörer och neurorenal data

Vissa kliniska manifestationer av hypofys tumörer samt biokemiska tecken indikerar direkt tumörernas närvaro - till exempel gigantism hos barn, akromegali (en ökning i vissa delar av ansikte och kropp) hos vuxna eller Itsenko-Cushings sjukdom, vilket också medför karaktäristiska förändringar i patientens utseende.

Om du misstänker att en tumör ska:

 • genomföra en grundlig hormonell och oftalmologisk undersökning av patienten. Blod- och urintester kan bestämma närvaron och nivån av hormoner, och undersökning av synens organ gör det möjligt för oss att bedöma tumörens storlek och riktningen för dess tillväxt.
 • undersöka cerebrospinalvätskan för närvaron av proteiner i den, eftersom detta också kan vara ett indirekt tecken på närvaron av tumörer i hjärnan.
 • för neuroimaging av hypofysen, gör röntgenbilder, beräknad tomografi och magnetisk resonansavbildning (angiografi) i hjärnan.

Mikroadenom och picoadenom kan bara diagnostiseras med hjälp av magnetisk resonans och beräknade tomografer. Denna metod möjliggör bestämning av tumörens exakta position och dess storlek.

Bilden visar en hypofysör som detekterats av en hårdvaruundersökning:

Behandling av hypofysörer

Terapi för hypofys tumörer beror på klassificering av neoplasmen. Tillämpad medicin, strålning (radiokirurgisk), traditionell kirurgisk och komplex behandling.

Drogterapi

Läkemedelsbehandling är användningen av dopaminagonister, vilket orsakar rynkning av prolactinadenom och kortikotropin. Bland drogerna för behandling av hjärntumörer - cabergolin, cyproheptadin och bromocriptin och andra läkemedel som reglerar nivån av hormoner i kroppen.

Strålbehandling

Radiosurgical behandling appliceras i närvaro av faktorer som inte tillåter konventionell operation såväl som hos äldre patienter. Doser beror på storlek och typ av tumörer. Effekten av strålterapi observeras med långvarig användning av metoden (från 3 till 10 år eller mer).

Radioterapi har flera kontraindikationer (t ex bör tumören inte vara för nära de optiska nerverna) och har biverkningar.
Det finns också mer innovativa metoder för radiokirurgi - cyberkniv och gamma-kniv.

Tumören bestrålas från olika sidor av tunna strålar av strålning. Proceduren utförs med konstant övervakning av beräknad tomografi. Den främsta fördelen med radiokirurgi är dess absoluta icke-invasivitet.

Kirurgisk ingrepp

Denna metod är den mest effektiva.

När man väljer en metod för kirurgisk ingrepp är placeringen av adenomen och dess storlek av betydelse. Tumören avlägsnas antingen frontalt med en optisk anordning eller genom resektion genom det kilformade kranialbenet.

Vid modern kirurgi utförs borttagning av adenomer alltmer med användning av endonasalt transfosoidalt ingrepp - d.v.s. genom nasalpassagen. Denna metod är den säkraste, kräver ingen nedskärningar och är inte fylld med komplikationer i form av infektion.

Näspassagen tränger in i kranialhålan med hjälp av miniatyr kirurgiska instrument och en endoskopisk sond.

Blandade typer av behandling

Vid komplex terapi efter kirurgisk avlägsnande av tumören utförs ytterligare strålterapi, såväl som hormonbehandling.

Förutsägelser och konsekvenser för hypofys tumörer

Prognosen för tumörer beror på aktuell diagnos, storleken på adenom och deras hormonella aktivitet. Prolactinom och somatotropinom är helt härdbara i endast 25% av fallen, andra typer av tumörer behandlas framgångsrikt i 80%. Restaurering av de optiska nerverna är endast möjlig i början av de patologiska processer som har berört dem.

Allt du behöver veta om hypofysörer:

Ytterligare Artiklar Om Sköldkörteln

Dexametason är en kraftfull kortikosteroid som används för att undertrycka inflammatoriska reaktioner. Detta ämne påverkar det specifika systemet i människokroppen.

Förstorrade tonsiller i ett barn - ett problem som många föräldrar möter. Detta tillstånd hos tonsillerna är inte en självständig diagnos, men indikerar bara förekomst av eventuella patologiska processer som förekommer i barnets kropp.

Ju tidigare en tumör diagnostiseras, desto högre är sannolikheten för patientens återhämtning eller åtminstone förlängningen av sitt liv i flera år.