Huvud / Hypoplasi

Sexuella tecken

Könskarakteristika är ett antal särdragen egenskaper hos kroppens organ och funktioner som bestämmer organismens kön. Sexkännetecken är uppdelade i biologiska och sociala (kön), de så kallade beteendemärkena.

innehåll

Könskaraktärerna är uppdelade i primär, sekundär (biologisk) och tertiär (kön).

Primär sexuella tecken

Primär och sekundär egenskaper är genetiskt bestämda, deras struktur är redan inbäddad i det befruktade ägget långt före barnets födelse. Ytterligare utveckling av sexuella egenskaper uppträder med hormonernas deltagande. De primära sexuella tecknen är de tecken som är associerade med reproduktionssystemet och relaterar till könsorganens struktur.

Sekundära sexuella egenskaper

Sekundära sexuella egenskaper bildas under kroppens tillväxt och pubertet. Hos män, visas de i tillväxten av skägg, mustascher, förefaller låg röst och andra kvinnor - i utvecklingen av mjölkkörtlarna, utseende av vissa funktioner i en konstitution och andra funktioner. Hos människor och ryggradsdjur är sekundära sexuella egenskaper en funktion av sexkörtlarna. Folkets intensitet beror på de sociala förhållandena i livet, ärftligheten och andra orsaker.

Tertiära sexuella tecken

Psykologiska och sociokulturella skillnader i könsuppförandet är de högre levande varornas tertiära sexuella egenskaper. I synnerhet i det mänskliga samhället påverkas tertiära könsegenskaper starkt av olika kulturer. Den traditionella herrarnas klädsel i Skottland är till exempel kiltet, medan skirtet i många länder anses vara föremål för enbart kvinnlig garderob.

Primär och sekundär sexuell egenskap hos flickor och pojkar

Begreppet sexuella egenskaper är ganska omfattande och innehåller ett antal särdrag hos strukturen och funktionerna hos de organ som bestämmer en persons kön.

De kan vara både biologiska och kön.

Primära och sekundära sexuella egenskaper klassificeras som biologiska och deras bildning sker på den genetiska nivån.

Termen tertiära eller könstillhörigheter avser sociokulturella såväl som psykologiska skillnader i förhållande till båda könen.

Funktioner av utvecklingen av sexuella egenskaper

Utvecklingen av sexuella egenskaper hos män och kvinnor representerar vissa skillnader.

Uppkomsten av sexuell utveckling och flickor och pojkar kommer på olika tider.

Exempelvis börjar processen med bildandet av honungägg under embryonal utveckling, men i storlek ökar de bara fältet när en flicka når 8-12 år.

Vid pojkar aktiveras spermierproduktionen vid ungefär 13 års ålder.

Bildandet av både primära och sekundära sexuella egenskaper hos representanter för båda könen utförs under påverkan av vissa hormoner. Det huvudsakliga manliga hormonet som är ansvarigt för styrka och hälsa är testosteron. I kroppen av kvinnor spelar östrogen och progesteron en viktig roll - hormoner som är utformade för att säkerställa en framgångsrik offensiv och under graviditeten.

Manifestationer av primära sexuella egenskaper observeras vid en mycket tidig ålder, medan bildandet av sekundära personer fortsätter så länge kroppen växer.

Primär sexuella tecken

Begreppet primära sexuella egenskaper, genetiskt bestämda, hänvisar till de specifika särdrag som är inneboende hos manliga och kvinnliga.

Hos män är det - penis, prostata, pungen, testiklarna, sädesledarna och sädesblåsor, och kvinnor - livmodern, äggledare, äggstockar, vagina, klitoris, liksom små och stora blygdläppar.

Under den åttonde veckan av prenatal utveckling börjar en aktiv frisättning av manliga eller kvinnliga könshormoner - detta är den främsta drivkraften för bildandet av de primära sexuella egenskaperna som är karakteristiska för ett visst kön. Det framtida barnets kön kan bestämmas redan i kvinnans tolvte vecka.

Denna kategori av särdrag är associerad med det mänskliga reproduktionssystemet och är relaterat till strukturen hos könsorganen.

När det gäller deras struktur är bröstkörtlarna hos män identiska med kvinnors. Huruvida bröstpatologier hotar män, läs vidare.

Vad är Conns syndrom och hur man behandlar det, du kommer att lära av den här artikeln.

Vem behöver genomgå MRI i bröstkörteln och vilka patologier som kan ses från den här studien kommer vi att berätta i detta material.

Tecken på sekundär pubertet

I motsats till det primära, som utvecklas vid embryonets stadium, bildas sekundära sexuella egenskaper och manifesteras genom hela processen av tillväxt av organismen och dess puberteten.

Hos tjejer

Sekundära sexuella egenskaper, som manifesteras i tjejer, beror främst på kroppens egenskaper, liksom vissa organers funktioner.

Huvuddragen i den sekundära puberteten hos den kvinnliga hälften av mänskligheten är:

 1. Ökningen i bröstkörtorns storlek och ingrepp som ett resultat av exponering för kvinnliga könshormoner är det första tecknet som indikerar början på puberteten.
 2. Förändringar i kroppens struktur (höfterna blir bredare och axlarna redan), liksom en ökning av innehållet i naturligt fett i kroppen (främst det är deponerat i buken, låren och skinkorna).
 3. Menstruationscykeln och menstruationens början - under inverkan av hypofyshormoner och hypotalamushormoner uppträder karakteristiska cykliska processer i livmodern och äggstockarna.
 4. Hårväxt på kvinnlig typ - På kroppen finns en liten mängd hår som har en mjuk och fin struktur. Armpitema kännetecknas av en mer uttalad hårbotten, och i pubic regionen växer håret i form av en triangel, vars topp riktas nedåt. Man bör också komma ihåg att företrädare för de sydliga nationerna kännetecknas av förhöjda nivåer av testosteron, och därför har de en mer uttalad hårväxt av hudintegumentet.

Hos pojkar

De sekundära tecknen på puberteten hos pojkar är:

 1. Karaktäristiska egenskaper hos kroppsstrukturen är högre höjd, smal bäcken och breda axlar, uttalad muskulatur samt minskat kroppsfett (med lätta fettpålagringar kan observeras i buken och midjan).
 2. Manlig hårväxt, vilken kännetecknas av en betydande mängd hår i armar, ben och bröst. När det gäller texturen är de styvare och tjockare. I pubic regionen är håret diamantformat och bildar en väg till naveln. Även ansiktets hårighet i form av ett mustasch och skägg är noterat.
 3. Den spetsiga och framträdande utskjutande formen av sköldkörtelbrosk i struphuvudet (cuspidore).
 4. Tjockare vokalband och låg timbre.
 5. Förekomsten av föroreningar huvudsakligen på natten och tidigt på morgonen är ofrivillig utlösning, orsakad av en signifikant ökning av nivån hos manliga könshormoner.

Tertiära sexuella tecken

De innebär kulturella och psykologiska skillnader i beteendet hos representanter för olika kön - särskilt normerna för beteende och etikett, särskilt valet av kläder och sociala roller.

Denna kategori av tecken inkluderar också medvetenheten av en person som tillhör en viss könsdel.

Utvecklingsanomalier

I vissa fall kan det finnas några avvikelser från utvecklingsnormen. De viktigaste avvikelserna är:

 • Hermafroditism är ett fenomen där de fullt utvecklade egenskaperna hos båda könen är närvarande i människokroppen.
 • Transgenderness är ett tillstånd som kännetecknas av en missbildning av en persons egen könsidentitet med en persons fysiska primära och sekundära sexuella egenskaper.
 • Genital infantilism är en patologi där penisens storlek inte ökar hos pojkar vid 14-15 års ålder, det finns ingen erektion och utsläpp, och testosteronsnivå underskattas. Vid flickor finns ingen menstruation, och slidan och livmodern är inte tillräckligt utvecklade. Orsakerna till sådana fenomen kan tjäna som genetiska mutationer, problem med metabolism och starka hormonella effekter vid tidig ålder.

Under puberteten är kroppen utsatt för betydande förändringar. Hypothalamus pubertal syndrom är en störning som uppträder under puberteten, främst hos tjejer. Karaktäriserad av vissa organiska och känslomässiga störningar.

Biverkningar i binjurarna är ganska svåra att diagnostisera. Bland godartade organdumörer är den vanligaste adrenal adenomen. Allt om diagnostik läsas på denna sida.

Primär och sekundär sexuella egenskaper kombinerar de särdrag som bestämmer en persons kön. Primär förekommer även under embryonal period, och sekundäret utvecklas till fullföljande av pubertetsprocessen.

Vid genital och sexuell infantilism föreskrivs komplex behandling, som kombinerar hormoner och vitaminer, fysioterapiprocedurer och sportövningar.

Sexuella tecken

Könssymboler är en kombination av tecken genom vilka manliga och kvinnliga kön skiljer sig från varandra. Sexuella tecken är primära eller primära och sekundära. Den första är könkörtlarna - äggstockarna eller testiklarna. Om samma individ utvecklar både manliga och kvinnliga körtlar samtidigt, så kallas det hermafroditiska. Hermafroditism (se) hos människor är resultatet av en utvecklingsanomali. Sekundära sexuella egenskaper bildas under tillväxten (se) och puberteten (se) kroppen. Hos män manifesteras de i skäggets tillväxt, mustasch, utseendet av röstens låga timbre osv. Hos kvinnor - i utvecklingen av bröstkörtlarna i utseendet på vissa egenskaper hos kroppsbyggnaden och andra tecken.

Hos människor och ryggradsdjur är sekundära sexuella egenskaper en funktion av sexkörtlarna. Folkets intensitet beror på de sociala förhållandena i livet, ärftligheten och andra orsaker. Se även Paul.

Könssymboler är tecken som skiljer ett kön från den andra. Huvudskillnaden - strukturen hos gonaderna, testiklarna och äggstockarna - de så kallade primära sexuella egenskaperna. De återstående särdragen hos varje kön (se) - de så kallade sekundära sexuella egenskaperna - bildas under puberteten.

Vid slutet av denna period når kroppen biologisk sexuell mognad; det inträffar i slutet av morfologisk och fysiologisk utveckling och åtföljs av förmågan att reproducera avkomma.

Hos män uttrycks puberteten i skäggets tillväxt, mustasch, utseende av lägre röst och andra tecken, hos kvinnor - i utvecklingen av bröstkörtlarna, fettvävnaden, i bäckens speciella bildning etc.

Hos människor och ryggradsdjur beror utseendet på sekundära sexuella egenskaper på könkörtlarna. tillväxten, utvecklingen och funktionen hos den senare påverkas av hypofysen, vars hormoner normaliserar alla dessa processer. Intensiteten hos puberteten (se) hos människor beror inte bara på ärftlighet (se) utan också på sociala förhållanden och andra orsaker.

Utvecklingen av sexuella egenskaper som finns i båda könen - se Hermafroditism.

Sekundära sexuella egenskaper - Sexuell urvalsmotor

Under könsskylten innebär de särdragen hos strukturen och funktionen hos mänskliga organ, som bestämmer identiteten hos en person till kvinnligt eller manligt kön.

Primär, sekundär och tertiär sexuell egenskap

Primära sexuella egenskaper är en genetiskt bestämd egenskap (närvaro av X (kvinnlig) eller Y (manlig) kromosomer i ett par sexkromosomer). De är könsorganen hos en person som är specifikt för hans kön - äggstockarna, livmodern och äggledarna, vagina och vulva (externa könsorganen), inklusive klitoris, stor och liten labia - för kvinnor (tjejer). testiklar, vas deferens och seminal vesiklar, scrotum, prostata och penis - för män (pojkar).

Utvecklingen av primära sexuella egenskaper uppträder under kontroll av hormoner under barnets prenatala utveckling (före födseln) och efter födseln. Drivkraften för bildandet av de primära könegenskaperna hos ett visst kön är kvinnliga eller manliga könshormoner, som börjar utspelas aktivt vid vecka 8 av fosterutveckling. Det är könshormonerna hos fostret som orsakar en allvarlig fluktuation i hälsa och humör hos en kvinna vid 8-12 veckor av graviditeten.

Om de primära sexuella tecknen förekommer långt innan barnet är födt (ibland kan barnets kön bestämmas redan vid den 12: e gravidveckan), då börjar de sekundära personerna uppträda i puberteten när ungkörtlarna blir aktiva och börjar utsöndra sexhormoner i stor utsträckning.

Denna grupp av egenskaper är inte direkt inblandad i reproduktionsprocessen, men den spelar en viktig roll vid valet av sexpartnern, som reglerar sexuellt urval. De sekundära sexuella egenskaperna bestämmer också puberteten och utgör tillsammans med primärt grunden för bildandet av sexuella egenskaper hos tertiär eller kön.

Sekundära sexuella egenskaper som kännetecknar tjejer:

 • Mammary körtlar (engorgement och tillväxt av bröstkörtlarna som påverkas av könshormoner är det första tecknet på puberteten hos flickor)
 • Kvinnlig hårväxt (kroppshår är mindre och har en mjukare struktur, könshår växer i form av en triangel med toppen vänd nedåt, ansiktshår är frånvarande eller pistolhårig, hårväxt i armhålorna). Om en kvinna har ett överskott av manliga könshormoner (testosteron) kan kroppshårstillväxten vara mer uttalad, vilket i princip är normen för kvinnor i sydliga nationer, för vilka förhöjda halter av manliga könshormoner är normen.
 • Kroppsstruktur - tjejer har bredare höfter och smala axlar, fet deponering huvudsakligen i höfterna, skinkor och buken, en högre andel kroppsfettinnehåll (ca 20-30% är normalt).
 • Menstruationscykeln (cykliska processer i livmodern och äggstockarna, som uppträder under påverkan av hormonerna i hypotalamus och hypofys) och menstruation.

Sekundära sexuella egenskaper som karaktäristiska för pojkar:

 • Hårväxt av manlig typ (kroppshår är längre och hårdare, växthår växer i form av en diamant, bildar en hårväg till naveln, hårväxt i ansiktet) och en tendens till alopeci (håravfall på huvudet)
 • Bygga - pojkar fler höga, breda axlar, smala bäcken, fettdepåer i första hand på den övre delen av bålen, mage och midja lutning mot ackumulering av visceralt fett (fett inne i bukhålan), en lägre procent av kroppsfett (ca 10 - 20% är normalt)
 • Adams äpple, eller Adams äpple (sköldkörtelbrusk i struphuvudet har en spetsig vinkel som konturerar nacken i form av en karakteristisk utbuktning)
 • Föroreningar (ofrivillig nattutlösning, som uppstår på grund av ökningen av nivån hos manliga könshormoner på natten och före gryningen).

Tertiära (kön, sociala) sexuella egenskaper är psykologiska och kulturella skillnader i könsbeteenden (sociala roller, dressingstil, beteendets normer och etikett) samt en persons medvetenhet om sitt eget kön.

Genital och sexuell infantilism

Med betydande avvikelser från utvecklingen av sekundära sexuella egenskaper begränsar naturen frisläppandet av defekta gener till den framtida utvecklingsvägen (även om det i de följande situationerna inte fungerar mekanismen för sexuellt urval). Vi talar om infantilism, eller underutveckling av vissa organ och funktioner hos en person, när de är inneboende i sina egenskaper till tidigare ålderssteg (barndom, ungdom).

I den allmänna överenskommelsen kan infantilism vara fysiologisk, mental och socio-juridisk (beroende på vilken av sfärerna hos en persons liv är bristfällig). En typ av fysiologisk infantilism där genital underutveckling är närvarande är genital form av infantilism.

Denna sjukdom kan uppstå av flera anledningar, till exempel:

 • Genetiska mutationer (bildande av skadad genetisk apparat hos fostret vid uppfattningen). I regel är dessa mutationer inom gener som styr utvecklingen av könsorganen och syntesen av könshormoner.
 • Störning av fostrets intrauterin utveckling (exponering för infektioner, toxiner, strålning, stressiga situationer, mediciner, särskilt hormoner);
 • Svåra sjukdomar under de första månaderna av livet;
 • Metaboliska patologier;
 • Brott mot endokrina körtlar (främst hypotalamus och hypofys samt äggstockarna (testiklarna), sköldkörteln, binjurarna och epifysen);
 • Allvarliga effekter av hormoner i de första åren (hormonell hemostasi - sluta blödning) hos tjejer med livmoderblödning, är behandling med glukokortikoider i doser mycket högre än normalt.

Baserat på ovanstående skäl, genital infantilism klassificeras som infantilism centralt ursprung (i händelse av fel i hypotalamus - hypofys systemet), äggstocks ursprung (hypofunktion gonaderna och sänka könshormonnivåer under normal), det sekundära formade (orsak infantilism är andra effekter på kroppen), och idiopatisk infantilism (orsaken till underutvecklingen av könsorganen har inte fastställts).

Ospecificerad genital infantilism hos personer med asthenisk kroppstyp (tunn, med lågt innehåll av subkutan fett) kan betraktas som en konstitutionell norm.

För genital infantilism finns vissa kriterier (tecken och deras avvikelse från normen) på grundval av vilken denna diagnos görs. För flickor är detta frånvaron av sekundära sexuella egenskaper vid 13-14 årsåldern och frånvaro av menstruation vid 15 års ålder samt underutvecklad livmoder och vagina (baserat på ultraljudsdata).

I blodprovet är kvinnliga könshormoner betydligt lägre än normalt. Hos pojkar är genital infantilism uppenbarad av avsaknaden av en karakteristisk snabb ökning av penis och testiklarnas storlek vid 14-15 årsåldern samt spontana erektioner och förorening. Det finns också en minskning av testosteronnivåerna under normala.

Till skillnad från genital infantilism, med sexuell infantilism kan genitaler hos pojkar och tjejer utvecklas i rätt tid. Sexuell infantilism kännetecknas av inhibering av sexualitet i ungdomar och vuxen ålder. Detta villkor följer nästan alltid genital infantilism, vilket är dess konsekvens (den organiska formen av sexuell infantilism), men som nämnts ovan kan det manifestera sig.

Sexuell infantilism kan också orsakas av funktionella skäl (brott mot könskörtlar och andra organ i inre sekretion), och psyko emotionella faktorer (trauma i barndomen, alltför sträng uppfostran, blyghet och misslyckandet i sig, en överträdelse av könsidentitet (uppfattningen av sig själv som en representant för sin kön), etc. Sexhormoner med psykomotionell form minskar eller vid den nedre gränsen för normen.

behandling

Behandling av genital infantilism kräver ett integrerat tillvägagångssätt. Framgången av terapeutiska åtgärder beror på deras aktualitet och användbarhet, och självklart hur starkt underutveckling manifesterar sig. Tillämpad läkemedelsterapi (med användning av hormoner, liksom vitaminer och reparativ läkemedel, korrigering av hormonell funktion av sköldkörteln och binjurarna till nivån för det normala), sjukgymnastik, motionsbehandling.

Var noga med att övervaka psykoterapeuten. För allvarliga kränkningar av strukturen hos könsorganen som hindrar samlag och befruktning, visas plastikkirurgi. Patienter med genital och genital infantilism bör övervakas av en gynekolog (andrologist-urolog), en endokrinolog och en psykoterapeut.

Info-Farm.RU

Läkemedel, medicin, biologi

Sexuella tecken

Könskarakteristika är ett antal särdragen egenskaper hos kroppens organ och funktioner som bestämmer organismens kön. Sexkännetecken är uppdelade i biologiska och sociala (kön), de så kallade beteendemärkena.

division

Könskaraktärerna är uppdelade i primär, sekundär (biologisk) och tertiär (kön).

Primär och sekundär tecken är genetiskt bestämda, deras struktur ligger redan i ett befrukat ägg långt före ett barns födelse. Ytterligare utveckling av sexuella egenskaper uppträder med hormonernas deltagande.

Primär sexuella tecken

De primära sexuella egenskaperna är de egenskaper som är förknippade med reproduktionssystemet och är relaterade till könsorganens struktur.

Sekundära sexuella egenskaper

Sekundära sexuella egenskaper, en uppsättning funktioner eller egenskaper som skiljer ett kön från den andra (med undantag för könkörtlarna, är de främsta sexuella egenskaperna).

Exempel på människor: för män - ett mustasch, skägg, Adams äpple; hos kvinnor, den typiska utvecklingen av bröstkörtlarna, bäckens form, den större utvecklingen av fettvävnad. För djur: Karaktäristiskt ljust plommon av fåglar, luktkörtlar, välutvecklade horn, hundar hos däggdjur. Adaptivt värde hos djur är att dessa tecken tjänar till att locka individer av motsatt kön eller att kämpa för deras besittning. Studier av castration och transplantation av gonaderna visade en relation mellan gonads funktion och utvecklingen av könskarakteristika hos däggdjur, fåglar, amfibier och fisk. Dessa experiment gjorde det möjligt för den sovjetiska forskaren MM Zavadovsky att villkorligt klyva könsegenskaperna till beroende (evseksuell), som utvecklas i samband med könkörtelns aktivitet och oberoende (pseudo-sexual) som utvecklar sig oberoende av sexkörtlarna. Dependenta sexuella egenskaper vid kastreringsdjur utvecklas inte. Om den här gången de redan har haft tid att utvecklas, förlorar de gradvis sin funktionella betydelse och försvinner ibland helt. Som ett resultat av kastration av män och kvinnor framträder huvudsakligen liknande former; om en sådan "asexuell" individ transplanterar könskörteln eller introducerar könshormonet utvecklas de karaktäristiska beroende sexuella egenskaperna hos motsvarande kön. Ett exempel på sådana experiment är utvecklingen av en hane huvudbonad (kam, skägg, örhängen), hane röst, manligt beteende som påverkas av den manliga könkörteln. Oberoende genitala Ozaki, som sporer eller flugor, utvecklas utan deltagande av könshormoner, det var möjligt att fastställa genom experiment med avlägsnande av könkörtlarna: Dessa tecken återfinns också i kastrerade roosters.

Förutom de beroende och oberoende sexuella egenskaperna skiljer de också en grupp somoseksuella eller vävnadskön, som är inneboende i endast ett kön, men beror inte på könkörtlarna. Vid kastration är könsskillnader på dessa grunder fullt bevarade. Denna grupp är karakteristisk för insekter.

Tertiära sexuella tecken

De tertiära sexuella egenskaperna hos högre levande varelser är psykologiska och sociokulturella skillnader i könsbeteendet. I synnerhet i det mänskliga samhället påverkas tertiära könsegenskaper starkt av olika kulturer. Till exempel är de traditionella herrarnas klädsel i Skottland en kilt, medan i många länder skirtet anses vara föremål för enbart kvinnlig garderob. I det moderna samhället förändras könsroller (kön) - kvinnor blir mer självständiga, socialt aktiva.

anomalier

 • Hermafroditism är närvaron av tecken på båda könen i en biologisk organism, och dessa tecken är fullt utvecklade, mellanliggande.
 • Transgender - primära och sekundära sexuella egenskaper sammanfaller inte med individens könsidentitet.

Könssymboler hos människor

Även om det biologiska golvet läggs vid tidpunkten för fertiliseringen av ägget genom spermierna, är de sexuella egenskaperna nästan inte märkbara i de tidiga stadierna. Endast under den tredje månaden av intrauterin liv bildas manliga eller kvinnliga könsorgan från den övergripande strukturen. Den ursprungliga strukturen är märkbar efter födseln.

Under puberteten sker den slutliga utvecklingen av könsorganen och deras reproduktiva funktioner. Då börjar sekundära sexuella egenskaper framträda. Vanligtvis, i tjejer börjar denna process lite tidigare än hos pojkar, men beror på faktorer som ärftlighet, klimat och näring. Uppenbarelsen av sexuella egenskaper uppträder vanligtvis i en viss ordning.

Kvinnliga könskarakteristika

 • primär
  • vulva
  • klitoris
  • slidan
  • livmoder
  • Äggledare
  • äggstockar
 • sekundär
  • bröst
  • Kvinnlig pubic hårfördelning, gren hårväxt, inguinal veck, axillär hår
  • Hårväxt på armar och ben
  • menstruation
  • Bredt bäcken, smala axlar. En hög andel kroppsfett

Ordningen för utveckling i pubertet:

 • Brösttillväxt
 • Utseende av slät pubhår
 • Perioden för den snabbaste tillväxten
 • Könshår förändrar strukturen
 • Armpit hår
 • Första menstruationen (menarche)

Sexuell modning sker 4-6 år efter den första menstruationen.

Manliga könskarakteristika

 • primär
  • penis
  • testiklar
  • pungen
  • Deferentkanalen
  • prostata
  • Fröbubblor
 • "Sekundär"
  • Hårväxt: pubis, anus, armhålor, buk, bröst, skägg, mustasch
  • Kroppsstruktur: smala höfter, breda axlar. En liten andel kroppsfett
  • Mer uttalad Adams äpple
  • skallighet

Ordningen för utveckling i pubertet:

 • Början av testikel tillväxt
 • Utseendet av skönhetshår
 • Mindre röstförändring
 • Första utlösningen
 • Mer grovt skönhetshår
 • Perioden för den snabbaste tillväxten
 • Utseendet av hår på benen och i armhålorna
 • Bryta röst
 • Utseende av ansiktshår
 • Hårbotten på andra delar av kroppen
 • Håravfall på huvudet

Sekundära sexuella egenskaper hos män

Sekundära sexuella egenskaper bildas under puberteten. Deras utseende är förknippad med en ökning av nivån på vissa blodhormoner (hos män, testosteron och dess metaboliter). Sekundära sexuella egenskaper karaktäriserar kroppens mognad och dess könsidentitet.

Utseendet på sekundära tecken på kön

Hos barn före ungdomar bestäms könskillnaderna av genetik och gonader. Male kromosomsatsen är normal - 46 XY. Denna genetik motsvarar fliken i prenatalperioden och den fortsatta utvecklingen av testosterons gonader och respektive den yttre könsorganen.

I barndomen (i genomsnitt upp till 8-9 år) finns inga andra betydande fysiska skillnader mellan pojkar och tjejer. Sedan börjar puberteten, det vill säga puberteten pojkar. Sekretionen av hypotalamusets gonadotropinfrisättande hormon ökar dramatiskt i öppningen. Denna biologiskt aktiva substans verkar på hypofysen. Som en följd av detta ökar produktionen av gonadotropiner i denna del av det endokrina systemet, vilket i sin tur stimulerar gonaderna.

Funktionslista

Morfologiska skillnader mellan män och kvinnor är särskilt uttalade hos unga och medelålders vuxna. Några av de sekundära tecknen på kön är uppenbara, medan andra kan vara mindre märkbara. Listan över skillnader inkluderar egenskaper hos hår, hud, skelettstruktur etc.

Förteckning över manliga sekundära sexuella egenskaper:

 • Förstorrade testiklar i volym. (se "Vad är den normala storleken hos manliga testiklar?").
 • Penisens tillväxt. (se "Vad är penisens normala storlek?")
 • Pigmentering av skrotets hud.
 • Föroreningar. Spermatogenesen.
 • Sexuellt beteende. Förmåga att uppleva sexuell upphetsning.
 • Hög storhet Kroppslängden beror på många faktorer (ärftlighet, levnadsförhållanden, sjukdomar i barndomen och ungdomar etc.). Hos män är tillväxten i allmänhet högre, eftersom allt annat lika är tillväxtzonerna stängda senare (på grund av senare puberteten). Enligt de senaste uppgifterna har män i Ryssland en genomsnittlig höjd på 178 cm (vilket är 12 cm mer än kvinnor).
 • Stor kroppsmassa. Vikt bestäms av både proportioner och utvecklade muskler och hög mineral densitet av benvävnad. En ung vuxen manlig normostenik, 170 cm lång, har i genomsnitt en normalvikt på ca 70 kg (mot 64 kg för kvinnor med samma höjd).
 • Skelettets höga mineraldensitet. Hos män svarar benmassa för cirka 15% av den totala vikten (mot 10-12% hos kvinnor). Toppet av densitet (vid 30 års ålder) hos män är mer uttalad, och minskningen i benets densitet och styrka är mycket långsammare än hos kvinnor.
 • En hög andel muskelvävnad. I genomsnitt är muskelmassan hos unga och medelålders män över 40-45% av vikten (mot 30-35% hos kvinnor). Musklerna är väl utvecklade initialt och svarar bättre på fysisk ansträngning.
 • Låg procentandel av fettvävnad. Hos män under 60 år är fettmassan normalt mindre än 22-25% av den totala vikten. I genomsnitt har män en massa fett 2 gånger mindre än kvinnor med samma vikt. Det är lättare för representanter för det starkare könet att gå ner i vikt. Viktminskning är möjlig utan signifikant begränsning av kaloriintaget.
 • Abdominal fetma (mer). Denna typ av övervikt kännetecknas av avlagring av fett i bukhålan. Abdominal fetma åtföljs ofta av metaboliska störningar (dyslipidemi, diabetes, gikt).
 • Kortare torso och relativt långa extremiteter. Detta är särskilt märkbart när man mäter tillväxten i sittande läge. Hos män är denna ökning 5 cm mindre (med samma kroppslängd). I grunden uppträder skillnaderna på grund av skelettens proportioner och särdrag hos deponeringen av fettvävnad i det sciaticområdet.
 • Män har relativt breda axlar och ett smalt bäcken. Kroppen kan schematiskt avbildas som en inverterad pyramid.
 • Bred bröstkorg. I genomsnitt har unga män en bröstkorg på 10% mer. Hos män är ribbburet längre, det vill säga det upptar en större del av kroppen än buken.
 • Smalt bäcken. Bäckenet är smalare (i genomsnitt 5 cm), djupare, iliacbenen är inte utslagna, bäckenhålan är mindre volymin och inlopp och utloppets dimensioner är mycket smalare. Bäckenbenen är tjockare och mindre mobila. Ett sådant bäcken ger tillförlitligt stöd till de inre organen. Det smala bäckenet tillåter män att uppnå högre hastighet i körning.
 • Den manliga skalleen kännetecknas av relativt stor storlek, uttalade superciliary arches, occipital protuberances och en massiv nedre käke.
 • Hos män, relativt stor pneumatisering av benens ben. Benen med luftrum (sines) är massiva, och bihålorna själva är mer voluminösa. Pneumatisering av kranens ben ger extra skydd och värmeisolering.
 • Större tänder med karakteristiska odontoskopiska egenskaper. Forskarna fastställde också faktumet av sexuella skillnader i storleken på alveolärbågen och benhimlen.
 • Larynxens form med ett framträdande utsprång (prominentia laryngea). Bruskens tillväxt bildar den så kallade Adam, det vill säga Adams äpple.
 • Lägre röstklang. Artikulation beror på tyngdpunktens tjocklek och glottis storlek. Mutation av röst hos unga män uppstår tillräckligt tidigt och följer larynxens tillväxt.
 • Tillväxten av terminal hår på ansikte och kropp av manlig typ. Androgenberoende områden av hårväxt inkluderar ansiktshudet (hakan, huden över överläppen, sideburns), nacke, bröst, rygg, mage, axlar (läs "Metoder för att påskynda skäggets tillväxt").
 • Hårtillväxt i armhålorna och pubic manlig typ (rhombus som vetter mot ett toppunkt till naveln).
 • Androgen alopeci. Karaktäristisk skallighet hos parietala och frontala områden som är förknippade med verkan av manliga könshormoner på hårsäckar.
 • Hos män, lumbar lordos uttalas inte (ryggradens mindre krökning).
 • Manlig hållning - representanterna för den starkare kön står rakt eller luta sig lite tillbaka. Denna egenskap bildas på grund av skillnader i muskuloskeletala systemet.
 • Bukspiral (diafragmatisk) andningstyp. För pojkar och flickor i det första året av livet råder den diafragmatiska andningsvägen, så observeras den diaphragmatic-pectoral en oftare. Från åldern 8-10 år uppträder sexuella skillnader. Vid pojkar är diafragmatisk andning etablerad, hos flickor, vid andning av bröstet.
 • Relativt stor massa binjurar (jämfört med kvinnor) med en relativt mindre massa av alla andra endokrina körtlar. Binjurarna är organ som hjälper till att motstå stress, extrema belastningar och är ansvariga för beteendemässiga reaktioner (aggression, kamp, ​​skydd).
 • Människans hud skiljer sig i större tjocklek (dermis med 15-20% och epidermis stratum corneum - med 40-50%), mörkare färg, högre aktivitet hos talgkörtlarna och svettkörtlarna.

Frånvaron av sekundära sexuella egenskaper hos män

Sekundära sexuella egenskaper förekommer under puberteten. Villkoren för denna period i varje persons liv är individuella.

Sådana ungdomar bör undersökas av en barnläkare, en endokrinolog, en urolog och en androlog. Dessutom kan det behövas medicinsk hjälp för de unga männen som, för 4,5 år efter puberteten, inte har nått den femte (sista) etappen av sexuell utveckling, det vill säga full mognad.

Sexuell utveckling av barn. Psykoseksuell och somatoseksuell utveckling av barn. Tidpunkten för utseendet av sekundära sexuella egenskaper hos barn

Processen för bildandet av en persons sexuella egenskaper, bestämmer sitt kön, är i sin tur kopplad till fysiska, mentala, andliga och andra aspekter av den individuella utvecklingen. De huvudsakliga tecken på kön är könkörtlarna (testiklar och äggstockar), vägarna (frörör och ovidukter), livmodern och copulatoriska organ (penis hos män, vagina, klitoris, labia hos kvinnor). Alla andra tecken som särskiljer ett kön från den andra (speciellt kroppens proportioner, graden av utveckling av bröstkörtlarna, naturen av hårväxt, klangrad, etc.) är sekundära sexuella egenskaper.

Mänsklig sexuell utveckling utförs i två närbesläktade riktningar:

Somatoseksuell utveckling av barn

Somatoseksuell utveckling har normalt också en specifik sekvens av åldersrelaterade förändringar i könsorganen och sekundära sexuella egenskaper.

Somatoseksuell utveckling av pojkar

I den somatoseksuella utvecklingen av pojkar, beroende på kroppens funktioner, är 6 perioder vanligtvis utmärkta: näringsrik utveckling, barndom, puberteten.

Prenatalperioden är förenad med bildandet av könsorganen, med läggning och utveckling i könsorganens bukhålor - testiklarna, som börjar fungera (det vill säga producera mogna spermier) endast under puberteten.

Under barndomperioden (från födsel till 10-12 år) börjar produktionen av manliga könshormoner (androgener) öka, vilket spelar en viss roll för att förbereda pojkens kropp för nästa fas av sexuell utveckling. Könsorganen är fullformade men underutvecklade.

Pubertet eller puberteten (från 10-12 till 16-17 år), kännetecknas av utseendet av sekundära sexuella egenskaper och den slutliga bildandet av könsorganen och könsorganen. Vid denna tidpunkt är det en djup omstrukturering av hela organismen: penis och testiklar ökar, formen av struphuvudet förändras, rösten blir mjukare, låg. Det finns en mer intensiv tillväxt av kroppen, kroppens muskler ökar, vegetationen uppträder på puben och i armhålorna börjar mustasch och skägg genombrott. Under den här perioden har en ung man ofta sexuell upphetsning, och på natten finns det en spontan utbrott av utsädet (våtutsläpp).

Seminifer tubulärna i omogna pojkar är fyllda med spermatogonia (det tidigast utvecklade spermieriet). Början av könkörtlarna, som kan producera mogna spermier, indikerar puberteten. Emellertid är en ung mans kropp ännu inte bildad, vare sig fysiskt eller mentalt, han är i tillväxtstadiet. Endast vid 23-25 ​​år fullbordas mognaden av mannen, av samma ålder ökar kvantiteten av fröet. Pubertets början och längd är föremål för stora fluktuationer, ofta associerade med accelerationsfenomenet - påskyndad utveckling och modning av barn. Under denna period utvecklas hela kroppen intensivt, inre organ arbetar med ökad stress, nervsystemet är återuppbyggt och psyken förändras.

I den naturliga processen att utveckla en pojkes sexuella aktivitet kan det finnas vissa avvikelser. Sexuell utveckling kan börja förr eller senare, beroende på hälsotillstånd, kost, sociala förhållanden, klimat etc.

Somatoseksuell utveckling av tjejer

I den kvinnliga kroppens sexuella utveckling liksom hanen finns 6 perioder.

Under perioden av prenatal utveckling i flickan, tillsammans med alla organ, sker läggning och utveckling av reproduktionssystemet (yttre och inre genitala organ). Vid den 8: e veckan av intrauterin utveckling i de embryonala äggstockarna bildas ovogoni - framtida ägg, som sedan genomgår successiva förändringsstadier och omvandlas till primära folliklar (blåsor innehållande ägg i sig). När flickan är född, når antalet folliklar 400-500 tusen, under barns ålder, kvinnor växer periodiskt.

I barndomperioden (från födsel till 10-12 år) anpassar organismen miljön, alla organ och system utvecklas och förbättras, och äggstockarnas fysiologiska funktion saknas. Externa och interna genitala organ bildas, men ännu inte helt utvecklade, växer långsamt och förändras nästan inte till början av puberteten. Kappen på de yttre genitala organen saknas, ingången till vagina är fodrad med en mycket öm, lättskuren epitel.

Puberteten börjar ungefär 10-12 år och slutar 18-20 år. Det börjar med tillväxten av bröstkörtlarna, som först är bara palpable, sedan börjar isolaen att bulga. Gradvis ökar bröstkörtlarna, fettvävnaden deponeras i dem, och de har formen av ett moget bröst. Vid denna tid börjar kroppshår först skönhet, då axillära hålor, hårväxten på huvudet ökar. Svettkörtlarna, särskilt armhålorna, börjar utsöndra svett med en lukt som är specifik för honan. Utsöndringen av talgkörtlarna i ansiktet intensifieras, vilket resulterar i att akne i andra halvan av mogningstiden ibland uppstår, som efter några år försvinner utan behandling. De flesta tjejer mellan 12 och 13 år börjar menstruera, huvudindikatorn för puberteten, vilket indikerar kroppens förmåga att bli gravid. Men puberteten borde vara associerad inte bara med menstruation, utveckling av sekundära sexuella egenskaper och förmågan att bli gravid utan också förmåga att bära, födja, närma och uppnå ett friskt barn utan att det påverkar hans hälsa och kvinnans hälsa. Pubertitiden varar från 15 till 49 år, men det kan vara mer eller mindre uttalade fluktuationer. Man tror att endast 18-20 år fyller kvinnans kropp full blomning. Vid denna period är dess allmänna utveckling och reproduktionssystemets tillstånd (menstruation, sekretorisk och andra egenskaper hos den sexuella apparaten) fullt förberedda att utföra genitalfunktionen. Det här är kvinnans kroppstid - en kvinna kan bli gravid, föda och amma ett barn. Men ganska ofta är det under denna period att kvinnor upplever olika sjukdomar i könsorganen, för att förebygga vilka strikt överensstämmelse med hygienåtgärder är viktigt, särskilt under menstruationen.

Tidpunkten för utseendet av sekundära sexuella egenskaper hos barn

Könsskillnader i indikatorerna för fysisk utveckling uttrycks signifikant endast med puberteten. Livslängden när en växande organism når biologisk sexuell mognad kallas pubertal och kännetecknas av utseendet av sekundära sexuella egenskaper. Tidpunkten för sistnämnda utseende beror på hälsotillståndet, näring, klimatförhållanden och genetiska egenskaper. I flickor noteras yttre manifestationer av tecken på sexuell utveckling vid 8 års ålder, hos pojkar, vid 9-10 år.

Mänskligt reproduktionssystem: struktur. Kvinnligt reproduktionssystem

En persons reproduktiva system är ett komplex av organ genom vilka reproduktion sker. De identifierar också tecken på kön och utför en sexuell funktion. Till skillnad från andra organsystem börjar reproduktionssystemet endast fungera när människokroppen är redo att delta i födseln. Det uppstår under puberteten.

Sexuell demorfi är uttalad; Ett människans könsystem är ansvarigt för bildandet av skillnader, det vill säga att manliga och kvinnliga könsskillnader skiljer sig åt i sin inre och yttre struktur.

Det reproduktiva systemet, vars struktur gör det möjligt för män och kvinnor att producera gameter med hjälp av gonaderna, är uppdelade i:

 • på vulva
 • inre genitala organ

Manlig reproduktionssystem, histologi av inre organ

Det manliga reproduktionssystemet representeras av yttre (penis, skrotum) och inre (testiklar och deras bilagor) organ.

Testiklarna (testiklar, testiklar) är gonaderna, det parna organet inom vilket spermatogenes uppträder (spermatozoa mognad). Den testikulära parenchymen har en lobulär struktur och består av de semiferiga rören som öppnar sig i appendagekanalen. En spermatisk ledning närmar sig den andra änden. I perinatalperioden ligger testiklarna i bukhålan och faller sedan normalt in i pungen.

I testiklarna produceras en hemlighet, som ingår i spermierna, och hormoner androgener, huvudsakligen testosteron, utsöndras, i små mängder - östrogen och progesteron. Tillsammans reglerar dessa hormoner spermatogenes och utvecklingen av hela organismen, vilket hindrar bentillväxten i längd vid en viss ålder. Således påverkas bildandet av hela organismen av reproduktionssystemet, vars organ inte bara är reproduktiva utan också deltar i humoristisk reglering.

I testiklarna är den konstanta produktionen av sperma-manliga gameter. Dessa celler har en rörlig svans, tack vare vilken de kan röra sig mot slemhinnan i det kvinnliga könsorganet mot äggcellen. Mognade spermier ackumuleras i epididymis, som har ett tubulansystem.

Även i bildandet av spermier spelar rollen som hjälpkönkörtlarna. Prostatakörteln utsöndrar vissa komponenter av spermier och ämnen som stimulerar spermatogenes. De muskelfibrer som finns i körteln, under sexuell upphetsning, kläm urinröret, förhindrar att urinen kommer in under utlösningen.

Cooper (bulbourethral) körtlar är två små strukturer som ligger vid roten av penis. De utsöndrar en hemlighet som spädar spermier och skyddar urinröret från insidan från irriterande effekt av urin.

Manliga externa könsorgan

Det manliga reproduktionssystemet innefattar också de yttre könsorganen - penis och skrotum. Penis består av roten, kroppen och huvudet; Inuti finns två cavernösa och en svampig kropp (urinröret ligger i den). Cavernous kroppar i ett tillstånd av sexuell upphetsning fylls med blod, på grund av vilket en erektion uppstår. Huvudet är täckt med en tunn rörlig hud - förhud (prepuce). Det har också körtlar som utsöndrar en mild syrasekretion - smegma, som skyddar kroppen mot bakteriernas inträde.

Skrotum är den yttre, hudmuskulära, skeden av testiklarna. Den senare utför skyddande och termostatiska funktioner.

Sekundära manliga sexuella egenskaper

Män har också sekundära sexuella egenskaper, som är indikatorer på puberteten och könsskillnaden. Dessa inkluderar kroppshår och manliknande pubis, axillär hårväxt samt tillväxt av larynxbrusk, vilket leder till en förändring i röst medan sköldkörtelbrosk kommer fram och bildar det så kallade Adams äpple.

Kvinnligt reproduktionssystem

Det kvinnliga reproduktionssystemet har en mer komplex struktur, eftersom den inte bara utför funktionen av produktionen av gameter - befruktning sker i den, och sedan utvecklingen av fostret och dess efterföljande födelse. De inre organen är representerade av äggstockarna, äggledarna, livmodern och vagina. Externa organ är den stora och små labia, hymen, klitoris, Bartholin och bröstkörtlar.

Externa kvinnliga könsorgan

Kvinnans reproduktionssystem är externt representerat av flera organ:

 1. Labia majora är hudveck med fettvävnad som utför en skyddsfunktion. Mellan dem är könskiktet.
 2. Labia minora - två små veck i huden, som liknar ett slemhinna, som ligger under labia majora. Inuti har de muskler och bindväv. Små läppar uppifrån täcker klitoris, nedan bildar tröskeln till skeden, som öppnar öppningen av urinröret och kanalerna i körtlarna.
 3. Clitoris - utbildning i övre hörnet av släktet, med en storlek på endast några millimeter. Enligt sin struktur är det homologt för det manliga könsorganet.

Ingången till slidan är täckt med en hymen. I spåret mellan pleva och labia minora finns Bartholin körtlarna, en på varje sida. De utsöndrar en hemlighet som fungerar som smörjmedel under samlag.

Tillsammans med slidan är de yttre könsorganen en kollektiv enhet för insättning av penis och spermier, liksom avlägsnande av fostret.

äggstockar

Det kvinnliga reproduktionssystemet består också av ett komplex av inre organ som ligger i bäckenhålan.

Äggstockarna är könkörtlarna, eller gonaderna, ett parat ovalformat organ beläget till vänster och höger om livmodern. Under embryonal utveckling bildas de i bukhålan och sedan ned i bäckenet. Samtidigt läggs primära bakterieceller, varifrån gameter kommer att bildas i framtiden. Det är de endokrina körtlar som reglerar reproduktionssystemet, vars histologi är sådan att det finns båda organ som producerar hormoner och målorgan som svarar på humorala effekter.

Efter mognad börjar reproduktionssystemet att fungera, vilket leder till ägglossning i äggstockarna: i början av cykeln bildas och kallas den så kallade grabbublen - sacen, där kvinnans gamete - äggcellen bildas och växer; ungefär i mitten av cykeln kommer vesikelbyten och äggcellen ut.

Dessutom producerar äggstocken, som är en endokrin körtel, hormonet östradiol, vilket är involverat i bildandet av kvinnokroppen och många andra processer, såväl som i små mängder - testosteron (det manliga könshormonet). I stället för sprängfollikeln bildas en annan körtel - corpus luteum, vars hormon (progesteron) säkerställer graviditetens säkerhet. Om gödsel inte uppstår, löser den gula kroppen att den bildar ett ärr.

Således reglerar reproduktionssystemet organismens fysiologiska utveckling. Det är sekvensen av follikulärt system och systemet för den gula kroppen som bildar menstruationscykeln, som varar i genomsnitt 28 dagar.

Äggledare

Från hörnen av livmoderns botten till äggstockarna finns tragtformade rör, en stor del vänder mot äggstocken och har en kant som liknar en frans. Från insidan är de täckta med ciliaterad epitel, det vill säga cellerna har speciella cilia som gör vågliknande rörelser som bidrar till flödet av vätska. Med hjälp av dem går ägget som lämnar follikeln genom röret mot livmodern. Här sker befruktning.

livmoder

Livmodern är ett ihåligt muskulärt organ där embryot utvecklas. Detta organ har en triangulär form, det skiljer botten, kropp och nacke. Muskelskiktet i livmodern tjocknar under graviditeten och deltar i arbetskraft, eftersom sammandragningen väcker utvisning av fostret. Det slimmade inre lagret expanderar under hormonernas verkan, så att embryot kan binda till det i början av dess utveckling. Om befruktning inte inträffar, då vid menstruationscykeln avbryts membranet och blödning uppstår (menstruation).

Den livmoderhalscancer (livmoderhinnan) passerar in i slidan och utsöndrar slem, vilket skapar en barriär som skyddar livmodern från miljöpåverkan.

slidan

Vagina - Muskulär organ i form av ett rör, inuti täckt med slemhinnor; belägen mellan livmoderhalsen och genitalslitsen. Vagina av vagina är elastisk och lätt sträckt. Slimhinnan är befolkade med en specifik mikroflora som syntetiserar mjölksyra, på grund av vilket urinförplantningssystemet är skyddat från introduktionen av patogena mikroorganismer.

Sekundära sexuella egenskaper hos en kvinna

Kvinnor, som män, har sekundära tecken på kön. Under puberteten har de pubic och axillär hårväxt, en kvinnlig kroppstyp bildas på grund av fettförbrukningen i bäckenregionen, låren och bäckenbenen fördelas horisontellt. Dessutom utvecklar kvinnor bröstkörtlar.

Mammakörtlar

Bröstkörtlarna är derivat av svettkörtlarna, men utför funktionen av mjölkbildning under utfodring av barnet. Klippen hos körtlarna bildar sig i perinatal tid hos alla människor. Hos män är de kvar i sin linda för livet, eftersom deras reproduktionssystem inte är avsett för laktation. I tjejer börjar bröstkörtlarna växa efter menstruationscykeln och utvecklas så mycket som möjligt i slutet av graviditeten.

På framkanten av körteln finns en bröstvårt i vilken mjölkkanalerna är öppna. Mjölken börjar utsöndras i alveolerna genom verkan av hormonprolactinet, som produceras av hypofysen reflexivt som svar på irritation av bröstvårt receptorerna under sugning. Laktation regleras också av oxytocin, ett hormon som minskar glatt muskulatur, tack vare vilken mjölk rör sig längs mjölkkanalerna.

Efter födseln finns en produktion av kolostrum - en hemlighet av gul färg, innehållande en ökad mängd immunoglobuliner, vitaminer och mineraler. Vid 3-5 dygn av laktation börjar mjölkproduktionen, vars komposition förändras med barnets ålder. I genomsnitt varar laktation 1-3 år. Efter fullbordandet sker en partiell involution av körtlarna.

Således har det kvinnliga reproduktionssystemet en komplex reproduktiv funktion, vilket ger fostrets bär och födelse, liksom dess efterföljande utfodring.

Ytterligare Artiklar Om Sköldkörteln

Om stora mängder histamin detekteras i blodet, indikerar detta att kroppen upplever en störning, som uttrycks av en allergisk reaktion. För att förstå sätten att nivellera negativa manifestationer, borde man analysera hela handlingsmekanismen.

Livsstilsmat

innehållVissa frukter är dolda sockerbomber. Genom att konsumera dem är vi säkra på att vi äter rätt, men i själva verket matar vi kroppen med delar av fruktos och sackaros.

Hypertrofi hos tonsillerna är inte en självständig diagnos, men ett symptom som indikerar förekomsten av inflammatoriska processer i kroppen. Vad ska jag göra om mina mandlar förstoras?